Provtagningsanvisningar

För analyser på blodcentral, klinisk kemi, mikrobiologi samt patologi/cytologi.

Driftinfo

Vi hittade 422 resultat som matchade dina kriterier
Sökresultat för analayssortiment
Analysnamn Beskrivning
ACE, Angiotensinkonverterande enzym, P- Angiotensinkonverterade enzym (ACE) i plasma
ACE, Angiotensinkonverterande enzym, Csv- ACE i likvor
ACTH, P- Adrenokortikotropt-hormon (ACTH) i plasma
Acylkarnitin, fP- Acylkarnitin i plasma
Adalimumab Adalimumab
ADAMTS13, P- -
AFP, Alfa-fetoprotein, P- Alfa-fetoprotein i plasma
AFP, Amn- -
Akut lymfatisk leukemi .
Akut myeloisk leukemi -
Akutfasproteiner, S Akutfasreaktanter och IgG i serum
ALAT Alaninaminotransferas, S- Alanin-aminotransferas i serum, ALAT i serum
Albumin, Pv, Asc, Lv- Albumin i pleuravätska, ascites och ledvätska
Albumin, S- Albumin i serum
Albumin, U, tU, Dv-
Albumin/Kreatinin-kvot, U- Kvot mellan albumin och kreatinin i urin
Aldolas B, B- -
Aldosteron, P- Aldosteron i plasma
Aldosteron, tU- Aldosteron i urin
Alkalisk fosfatas, isoenzym, S- Alkalisk fosfatas, isoenzym i serum
Alkaliska fosfataser, ALP, S- Alkaliska fosfataser i serum, ALP i serum
Alkaliskt fosfatas, placentatyp, S- -
Aluminium, S- Aluminium i serum
Amatoxin, U-
Amfetamin, kiralt, U- -
Amfetaminer, screen U- Amfetamin screening i urin
AMH, Anti-Mylleriskt hormon, S- -
Amikacin, S- Amikacin i serum
Aminolevulinat (ALA), U- Aminolevulinat i urin
Aminosyror, kvant, fP- Aminosyror i plasma efter fasta
Aminosyror, kvantitativt, U, dU- -
Aminosyror, P, U- Aminosyror i plasma/urin
Amitriptylin, P-,S- Amitriptylin i serum
Ammonium P- Ammonium i plasma
Amylas iso (makro), S- -
Amylas, S, U, Pv, Asc- Amylas i serum, amylas i urin, amylas i ascitesvätska, amylas i pleuravätska
Anabola androgena steroider, U- Anabola androgena steroider i urin
Androstendion, S- Androstendion i serum
Anti-FXa LMWH Anti-FXa LMWH,Antifaktor Xa,Heparin,lågmolekylärt i plasma
Anti-IgA antikroppar, S- Anti-IgA antikroppar i serum
Antikroppar mot interferon beta, S- -
Antikroppar mot leverantigen -
Antitrombin, P-, P-AT Antitrombin i plasma
Antitrypsin alfa-1, S-, S-A1AT Alfa-1-antitrypsin i serum
Antitrypsin, F- Alfa-1-antitrypsin i faeces
Apixaban, P- Apixaban, P-
Apolipoprotein A1, Apo A1, S- Apolipoprotein A1 i serum
Apolipoprotein B, Apo B, S- Apolipoprotein B i serum
Apolipoprotein E-genotypning, B- Apolipoprotein E-genotypning
APTT, Tromboplastintid, partiell, aktiverad, P-APT-tid Aktiverad partiell tromboplastintid i plasma
ASAT Aspartat-aminotransferas, S- Aspartat-aminotransferas i serum, ASAT i serum
Bensodiazepiner, U- screen Bensodiazepiner screening i urin
Benzodiazepin, S- Benzodiazepin i serum
Beta2Glycoprotein I-ak, IgG, IgM Beta2Glycoprotein I-ak, IgG, IgM
Beta-Amyloid kvot, Csv- beta-Amyloid kvot, cerebrospinalvätska
Bilirubin, konjugerat, S- Konjungerat bilirubin i serum
Bilirubin, total, S, Ascites- Total bilirubin i serum, Total bilirubin i ascites
Blodstatus med differentialräkning av leukocyter B Hb, EPK, EVF, LPK, MCV, MCH, TPK och differentialräkning av vita blodkroppar
Blodstatus, B- Hb, EPK, EVF, LPK, MCV, MCH, TPK
Bly, B- Bly i helblod
Buprenorfin screen, U- Buprenorfin screening i urin
C1-inhibitor, P- C1-inhibitor i plasma
C1q, Komplement, S- C1q, Komplement i serum
C2 -
CA 125, Cancerantigen 125, S- Cancerantigen 125 i serum
CA 19-9 Cancerassocierat antigen 19-9, S- Cancerassocierat antigen 19-9 i serum
Calcium, joniserat, S- Joniserat calcium i serum, fritt calcium i serum
Calcium, S, tU- Calcium i serum, dygnsmängd calcium i urin
Cancerassocierat antigen 15-3, S-
Cancerassocierat antigen 72-4, S- Cancerassocierat antigen 72-4 i serum
Cannabinoider THC, U- screen Cannabinoider THC screening i urin
Carbohydrate Deficient Transferrin, S-CDT Carbohydrate Deficient Transferrin, (CDT) i serum
CEA Carcinoembryonalt antigen CEA Carcinoembryonalt antigen i serum
Celler Csv- Celler i cerebrospinalvätska
Ceruloplasmin, P- Ceruloplasmin i plasma
Chimerism Chimerism
Chromogranin-A, fP- Chromogranin A i plasma efter fasta
Citalopram, S- Citalopram i serum
Citrat, U-
C-peptid, fP- C-peptid i plasma efter fasta
C-reaktivt protein, S-, S-CRP CPR i serum, C-reaktivt protein i serum
CRP hs S- -
CT-proAVP CT-proAVP
Cyklosporin, B- Cyklosporin i helblod
Cystatin C, S- Cystatin C i serum används ör beräkning av relativt estimerat GFR
Cystin, U- kvalitativt Cystin i urin
Cystin, U- kvantitativt Cystin_i_urin_kvantitativt
Cytokinproduktion TNF-alfa Cytokinproduktion TNF-alfa
D-Dimer, P- D-Dimer i plasma
Dehydrokolesterol, 7-, S-
Dextropropoxifen, U- Dextropropoxifen i serum/urin
DHEAS, S- (Dehydroepiandrosteronsulfat) Dehydroepiandrosteronsulfat (DHEAS) i serum
Diaminoxidas (DAO) Diaminoxidas (DAO)
Digitoxin, S- Digitoxin i serum
Digoxin, S- Digoxin i plasma
Disopyramid, S- Disopyramid i serum
DNA-analys, hematologi DNA-analys, hematologi
DNA-analys, konstitutionell DNA-analys-konstitutionell
ECP (Eosinofilt katjoniskt protein), S- ECP (Eosinofilt katjoniskt protein)
EGFR Mutationsanalys (Molekylär patologi) EGFR plasma
Elastas, F-
EPK Erytrocyter partikelkoncentration B EPK i helblod, Erytrocytpartikelkoncentration i helblod
Erytroblaster, B- Erytroblaster
Erytropoetin, S- Erytropoetin i serum
Etanol, Metanol, Isopropanol, S-
Etanol, U- Etanol i urin
Etosuximid, S- Etosuximid i serum
Etylenglykol, S- Etylenglykol i serum
Etylglukuronid U-
Everolimus, B- Everolimus i helblod
EVF Erytrocyter volymfraktion B EVF i helblod, Erytrocytvolymfraktion i helblod
Faderskapsutredning -
Faktor H (komplementanalys)
Faktor IX, P- Koagulationsfaktor IX i plasma
Faktor V-genotyp, (B)Lkc-
Faktor VIII:C, P- Koagulationsfaktor VIII:C i plasma
Faktor XI, P- Koagulationsfaktor XI i plasma
Faktor XII, P- Koagulationsfaktor XII i plasma
Fenobarbital, S- Fenemal i serum
Fenytoin, fri fraktion, P-, S- Fenytoin, fri fraktion
Fenytoin, S- Fenytoin i serum
Ferritin, S- Ferritin i serum
Fettsyrasammansättning, fosfolipider, P- -
Fettsyror, fria, (FFA) fP- Fria fettsyror (FFA) i plasma
Fettsyror, långkedjiga, P- Långkedjiga fettsyror i plasma
Fibrinmonomer Fibrinmonomer
Fibrinogen, P- Fibrinogen i plasma
FISH-analys, hematologi FISH-analys, hematologi
Flucytosin, S- Flucytosin i serum
Flukonazol, S- Flukonazol i serum
Fluoxetin, S, P- Fluoxetin i serum
Flupentixol, S-, P- -
Folat, S- Folat i serum
Follikelstimulerande hormon (FSH), S- FSH i serum, Follikelstimulerande hormon i serum
Fosfat, S, tU-, U- Fosfat i serum, Dygnsmängd fosfat i urin
Fosfo-tau, Csv- -
Fosterdiagnostik pågående graviditet Fosterdiagnostik pågående graviditet
Fytansyra, S- Fytansyra i serum
Galaktosidas, alfa, Lkc-
Gallsyror, fP- Gallsyror i plasma efter fasta
Ganciklovir S- Ganciklovir i serum
Gastrin, fS- Gastrin i serum efter fasta
Genotypning, B- CYP 2D6 genotypning i helblod
Gentamicin, S- Gentamicin i serum
GH, S- Tillväxthormon i serum
GHB (Gammahydroxysmörsyra), U- Gammahydroxysmörsyra (GHB) i urin
Glukagon, fP- Glukagon i plasma efter fasta
Glukos, fS S fP P Csv Lv Pv Asc Dv Glukos i plasma, Glukos i serum, Glukos i plasma efter fasta, Glukos i serum efter fasta, Glukos i ledvätska, Glukos i likvor, Glukos i cerebrospinalvätska
Glukos-6-Fosfatdehydrogenas (G-6-PD), B- -
Glukosylceramid, B- Glukosylceramid i blod
Glutamyltransferas, gamma, S-, S-GammaGT GammaGT i serum, Gammaglutamyltransferas i serum
Granulocytantikroppar Granulocytantikroppar
Haloperidol, S-, P- Haloperidol i serum/plasma
Haptoglobin, S- Haptoglobin i serum
HB Hemoglobin B Hemoglobin i helblod, Hb i helblod
HbA1c, B- Hemoglobin A1c, B- HbA1c i helblod, Hemoglobin A1c, hemoglobinfraktion i helblod
Hb-Fraktionering, (B)Ery- Hemoglobinfraktionering av erytrocyter i helblod
hCG och beta Humant koriogonadotropin och beta S- hCG+beta i serum, Humant choriongonadotropin plus fira betakedjor i serum
hCG-U Graviditetstest,U-hCG
HE4, P- -
Hemoglobin B, met, B-MetHb Methemoglobin i helblod
Hemoglobin fetalt HPLC, B- Fetalt hemoglobin i helblod
Hemoglobin, F- Hemoglobin i faeces, Hb i faeces
Hemoglobin, Hb, Pv- Hemoglobin, Hb i pleuravätska
Hemoglobin, kolmonoxid, B-, B-COHb COHb i helblod
Heparinantikroppar, P-
Hepcidin-25, S- -
HFE-genotypning, B- (hemokromatosmutation) HFE-genotypning i helblod
HLA klass I, II, B- Vävnadstypning ur helblod
HLA-A29, B- -
HLA-B27 Allel B Bestämning av HLA-B27 allel i helblod PCR
Holotranskobalamin, S- -
Homocystein, S- Homocystein i serum
Homovanillat (HVA), U- -
HR-Urticaria, S- Histamin-frisättningstest
Hudbiopsi för DNA-analys Hudbiopsi för DNA-analys
Huntingtons sjukdom, B- -
Hyaluronsyra Hyaluronsyra
Hydroxiprogesteron, 17-alfa- S- 17-Alfa-Hydroxiprogesteron i serum
Hydroxyindolacetat, 5 (5-HIAA), tU- Hydroxyindolacetat 5 i dygnsmängd urin
Iduronidas, Alfa, B- Iduronidas i leukocyter ur belblod
IgA, Immunglobulin A, S- Immunglobulin A i serum
IgD IgD
IgE, Immunglobulin E mot specifikt allergen, S-, P- Allergi, överkänslighet
IgE, Immunglobulin E, S, P- Immunglobulin E i serum eller plasma
IGF-1, S- Insuline-Like-Growth-Factor-1 i serum
IGF-bindningsprotein-3, S- -
IGF-II, S- (Insulinlike growth factor II) -
IgG, Immunglobulin G, S- Immunglobulin G i serum, IgG i serum
IgG-subklasser, S- Immunglobulin G-subklasser i serum
IgM, Immunglobulin M, S- Immunglobulin M i serum
Immunfenotypning -
Immuniseringssundersökning -
Infliximab Infliximab
Insulin, fP- Insulin i plasma efter fasta
Insulinantikroppar, S- -
Interleukin-6 (IL-6), P- -
Internetdroger, U- Droger på internet
Iohexolbelastning, S- Iohexolbelastning i serum
Isocyanat/aminmetaboliter, P- Isocyanat/aminmetaboliter i plasma
Isoniazid, P- Isoniazid i plasma
Järn, S- Järn i serum
Kadmium, B- Kadmium i helblod
Kalcitonin, S- Kalcitonin i serum
Kalium, S, P, U, tU- Kalium i serum, Dygnsmängd kalium i urin
Kalprotektin, F- Kalprotektin i faeces
Karbamazepin, S- Karbamazepin i serum
Karbonat, total, S-, S-CO2 total Totalkarbonat i serum
Karnitin, fritt och totalt P- Karnitin, fritt och totalt i plasma
Katekolaminer, tU- Katekolaminer i dygnsmängd urin
KIT D816V Mutationsanalys KIT D816V Mutationsanalys
Klomipramin, S- Klomipramin i serum
Klonazepam, S- Klonazepam i serum
Klorid, Pt(U)- -
Klorid, S- Klorid i serum
Klorokin, B- Klorokin
Klozapin, P-, S- Klozapin i serum
Koagulationsfaktor VIII, P- Koagulationsfaktor VIII i plasma
Kobalamin, S-, S-B12 Vitamin B12 i serum
Kodein, S, P- -
Koffein, S, P- -
Kokain, U-
Kolesterol non-HDL S Kolesterol non-HDL S
Kolesterol, HDL, S- HDL i serum, "High density lipoproteins" i serum
Kolesterol, LDL, fS-S LDL-kolesterol i serum efter fasta
Kolesterol, LDL, S-, våtkemisk metod LDL-kolesterol i serum - våtkemiskt metod
Kolesterol, S, Pv- Totalkolesterol i serum, pleuravätska
Kolinesteras, S- Kolinesteras i serum
Komplementfaktor C3, S- C3 i serum, komplementfaktor 3 i serum
Komplementfaktor C4, S- C4 i serum, komplementfaktor 4 i serum
Komplementfunktion - alternativ väg Komplementfunktion - alternativ väg i serum
Komplementfunktion - klassisk väg Komplementfunktion - klassisk väg i serum
Komplementproteiner/analys -
Koppar, S- Koppar i serum
Koppar, U- Koppar i urin
Kortisol, S- Kortisol i serum
Kortisol, Saliv- Kortisol i saliv
Kortisol, tU- Kortisol i dygnsmängd urin
Kreatinin, Asc, Dv- Kreatinin i ascites- och dialysvätska
Kreatinin, S- Kreatinin i serum
Kreatinin, U, tU Dygnsmängdkreatinin i urin
Kreatinkinas, total, S-, S-CK tot Total kreatinkinas i serum
Kristaller, Lv- Kristaller i ledvätska
Krom, S, U- -
Kromosomanalys och FISH, konstitutionell Kromosomanalys och FISH, konstitutionell
Kromosomanalys, hematologi Kromosomanalys, hematologi
Kryoglobuliner, S- Kryoglobuliner i serum
Kvicksilver, B- Kvicksilver i helblod
Kvicksilver, S, U- -
Laktat, P, Csv, Lv-,Pv- Laktat i plasma, Laktat i cerebrospinalvätska, laktat, Laktat i ledvätska
Laktatdehydrogenas, isoenzymer, S- Laktatdehydrogenas-isoenzym i serum
Laktatdehydrogenas, S-, LD LD-total i serum, Total laktatdehydrogenas i serum, Total laktatdehydrogenas i pleuravätska, Total-LD i pleuravätska
Laktosintolerans, genotyp. B(LKC)- Genotypning av laktasgenen i leukocyter ur helblod
Lamotrigin, P-, S- Lamotrigin i serum
Leukocytkoncentration, Dv-LPK Vita blodkroppar i dialysvätska, LPK i dialysvätska
Leukocytpartikelkoncentration, Lv-, Asc-, Pv-LPK Vita blodkroppar i ledvätska, ascites och pleuravätska, LPK i ledvätska, ascites och pleuravätska
Levetiracetam, P, S- Levetiracetam i plasma eller serum
Lipas, P- Lipas i plasma
Litium, S- Litium i serum
Lp(a) lipoprotein, S- Lipoprotein (a) i serum
LPK Leukocyter partikelkoncentration B Leukocytpartikelkoncentration i helblod, LPK i helblod
LSD, U- LSD i urin
Lupus antikoagulans, P- Lupus antikoagulans i plasma
Lutropin, luteiniseringshormon (LH), S- Luteiniseringshormon i serum, LH i serum
Lymfocyter (covid-19) Lymfocyter (Covid-19)
Lymfocytsubpopulation, B-
Lysosomala enzymer, B- Lysosomala enzymer i helblod
Lätta Ig-kedjor, Fria lätta Ig-kedjor, Kvot av fria kappa/lambda-kedjor, S- Lätta Ig-kedjor, Fria lätta Ig-kedjor, Kvot av fria kappa/lambda-kedjor, S-
Magnesium, S-, tU-, U- Magnesium i serum, Dygnsmängd magnesium i urin
MCH Hemoglobinmassa, B-
MCV Medelcellvolym B Blodceller i helblod, Medelcellvolym i helblod
Medelcell hemoglobinmasskoncentration, MCHC, B- Hemoglobinkoncentration i erytrocyter i helblod
Meprobamat, U- -
Metabol utredning, U-, P- -
Metadon, P- Metadon i plasma
Metadon, U- Metadon i urin
Metotrexat, S- Metotrexat i serum
Metoxikatekolaminer, P- Metoxikatekolaminer i plasma efter fasta
Metoxikatekolaminer, tU- Metoxikatekolaminer i dygnsmängd urin
Metylfenidat, U-
Metylmalonsyra, S- Metylmalonat i serum
Mianserin, S- Mianserin i serum
Mikroglobulin, Beta-2-, S- Beta2-mikroglobulin i serum
Mikroglobulin, Beta2, U- Beta2-mikroglobulin in urin
Mirtazapin, S- -
Missbruksläkemedel och växtdroger, U- Missbruksläkemedel och växtdroger
Morfin, S-, P- -
MuSK-antikroppar (muskelspecifik tyrosinkinasreceptor) Antikroppar mot muskelspecifik tyrosinkinasreceptor i serum
Mykofenolsyra, P, S- Mykofenolsyra i plasma
Myoglobin, S- Myoglobin i serum
Natrium, Dv-, Kalium, Dv-, Klorid, Dv-, Karbonat, Dv-, pH, Dv- Natrium i dialysvätska, Kalium i dialysvätska, Klorid i dialysvätska, Karbonat i dialysvätska, pH i dialysvätska
Natrium, S, tU, U-Na Natrium i serum, Dygnsmängd natrium i urin
Neuronala antikroppar
Neuronspecifikt enolas (NSE), S- Neurospecifikt enolas (NSE) i serum
Neuropeptid K, fP- Neuropeptid K i plasma efter fasta
Neutrofila granulocyter B Hb, EPK, EVF, LPK, MCV, MCH, TPK och neutrofila granulocyter
Noonan syndrom 1, B- -
Nortriptylin, S- Nortriptylin i serum
NT-proBNP, S- NT-proBNP i serum, Natriuretisk peptid typ B i serum
Olanzapin, S- Olanzapin i serum
Oligosackarider, U- -
Opiat, U- screen Opiater screening i urin
Organiska syror, U- Organiska syror i urin
Orosomukoid, S- Orosomukoid i serum
Osmolalitet, S, U- Osmolalitet i serum/urin
Osteokalcin, S- Osteokalcin (markör för ben-nybildning) i serum
Oxalat, U- Oxalat i urin
Oxkarbazepin, P, S- Oxkarbazepin i plasma/serum
Pankreasamylas, P- Pankreasamylas
Pankreatisk polypeptid, fP- Pankreatisk polypeptid i plasma efter fasta
Paracetamol, S- Paracetamol i serum
Parenkymskademarkörer Parenkymskademarkörer i spinalvätska
Paroxetin, P-/S-
Pepsinogen A, fS- Pepsinogen 1 i serum efter fasta
Perfenazin, S- Perfenazin i serum
PEth, Fosfatidyletanol, B- -
Pi-typning, Alfa-1-antitrypsin, klassning av fenotyp Pi-typning, Alfa-1-antitrypsin, klassning av fenotyp
PNH, B- Paroxysmal Noctum Hemaglobinuri (PNH) i helblod
Porfobilinogen, PBG, U- Porfobilinogen i urin, kvalitativt
Porfobilinogen, U-, kvant Porfobilinogen i urin, kvantitativt
Porfobilinogendeaminas, B(Ery)- Porfobilinogen deaminas i erytrocyter av helblod
Porfyri, anlagsbestämning Porfyri, anlagsbestämning
Porfyri, anlagsbestämning
Porfyrin, total, F- Porfyrin, total i faeces
Porfyrin, total, P- Porfyrin, total i plasma
Porfyrin, total, U- Totalporfyrin i urin
Porfyriner, fraktionering, F- Porfyriner, fraktionering i faeces
Porfyriner, fraktionering, U- Porfyrinfraktionering i urin
Porfyriutredning
Precipiterande antikroppar, S- Precipiterande antikroppar
Pregnantriol, U- Pregnantriol i urin
Progesteron, P- Progesteron i plasma
Proinsulin, S- Proinsulin i serum
Prokalcitonin P, S Prokalcitonin i plasma eller serum
Prokollagen III peptid, S- N-terminal propeptid av typ III prokollagen
Prolaktin, Prolaktin monomert, S- Prolaktin, Prolaktin monomert i serum
Protein 14-3-3, Sp- Påvisning av protein 14-3-3 i likvor med Western blot teknik
Protein C, P- Protein C i plasma
Protein HC/Kreatinin, index, U- -
Protein S, fritt, P- Protein S, fritt i plasma
Protein, Csv- Protein i scerebropinalvätska, protein i likvor
Protein, total, P-
Protein, tU, U-
Proteinelektrofores, S- Elektrofores av proteiner i serum
Proteinelektrofores, tU- Elektrofores av proteiner i urin
Proteinfraktioner, Csv- Proteinfraktioner i cerebrospinalvätska, Proteinfraktioner i likvor
Protrombin, genotyp, B- Protrombin genotyp i helblod
Protrombinkomplex, P, kP-, PK Protrombinkomplex i plasma/kapillär plasma, PK i plasma/kapillär plasma
PSA fritt, Prostataspecifikt antigen fritt Kvot fritt PSA/total PSA i serum
PSA, Prostataspecifikt antigen, S Prostataspecifikt antigen i serum, PSA i serum
PTH Biointakt P- -
PTH P-, Parathyreoideahormon Parathyreoideahormon i plasma, PTH i plasma
Pyridoxal-5-fosfat (Vitamin B6), P- Pyridoxal-5-fosfat (Vitamin B6)
Quetiapin Quetiapin
Renin, P- Renin i plasma
RET He, Retikulocyt-hemoglobin-ekvivalent, B- Retikulocyt hemoglobin ekvivalent B
Retikulocyter, B- Retikulocyter i helblod
Retinol (Vitamin A), S- Retinol (Vitamin A) i serum
Risperidon, S- Risperidon i serum
Ristocetin Co-faktor, P- Ristocetin Co-faktor i plasma
Rivaroxaban, P- Rivaroxaban, P-
RNA-analys hematologi RNA-analys hematologi
Rufinamid, P-, S- Rufinamid
Salicylat, S- Salicylat i serum
Selen, S- Selen i serum
Sertralin, S, P-
Sfärocytos, B- Sfaerocytos
SHBG, P- Sexual Hormon Binding Globulin (SHBG) i plasma
Sirolimus, B- Sirolimus i helblod
Spektrofotometri, Celler och Protein, Csv- Spektrofotometri, Celler och Protein
Spermaanalyser Spermaanalyser
Spice, P, U-
SR (Erytrocyternas sänkningsreaktion), vB- Sänka i helblod, SR i helblod
Steroidmönster, tU- Steroidmönster
Sulfametoxazol, P, S- Sulfametoxazol i serum
Sulfonamid, S- Sulfonamid
Takrolimus, B- Takrolimus
Tau-Protein, Csv- Tau-Protein i spinalvätska (likvor)
Teofyllin, S- Teofyllin i serum
Testosteron, P- Testosteron i plasma
Tobramycin, S- Tobramycin i serum
Tokoferol alfa (vitamin E), S- Tokoferol, alfa i serum
Topiramat, P-
TPK Trombocyter partikelkoncentration B Trombocyter i helblod
TPMT (tiopurinmetyltransferas), B- Tiopurinmetyltransferas (TPMT) i helblod
Trace protein, beta-, Csv- Beta-trace protein i spinalvätska
Tramadol, screen U- Tramadol screening i urin
Transferrin receptor, löslig (sTfR) S- Transferrin receptor (sTfR) löslig i serum
Transferrin, S- Transferrin i serum
Transferrinmättnad, S- Transferrinmättnad i serum
Transketolas, B(Ery)- (Tiamin) Transketolas i helblod
Transtyretin, P- Transtyretin i plasma
Triglycerider, fS,S, Asc, Pv
Trijodtyronin fritt, S-, S-FT3 Fritt T3 i serum, Fritt trijodtyronin i serum
Trimetoprim, P, S- -
Trimipramin, P, S- Trimipramin i serum eller i plasma
Trombocytantikroppar, B- Trombocytantikroppar i helblod
Troponin I hs, S- Troponin I hs i serum
Troponin T hs Troponin T hs
Tryptas Tryptas i serum
Tyreoglobulin, S- Tyreoglobulin i serum
Tyreoidea, analytisk interferensutredning -
Tyreoideastimulerande hormon, S-, S-TSH TSH i serum, Tyreoideastimulerande hormon i serum
Tyroxin fritt, S-, S-FT4 Fritt T4 i serum, Fritt tyroxin i serum
Tyroxinbindande globulin (TBG), S- Tyroxinbindande globulin (TBG) i serum
U-Konkrement Urinsten
Urat, S, tU, U- Urat i serum eller urin, Urinsyra i serum, Dygnsmängd urinsyra i urin
Urea, S, tU-,U,Dv- Urea i serum, Dygnsmängd urea i urin
Urinsticka kvalitativ, U- Urinsticka, kvalitativ
Used,U- Urinsediment, U-
Valproat, S-
Vancomycin, S- Vancomycin i serum
Vanillinmandelat, tU-
Vasoaktiv intestinal polypeptid (VIP), fP- Vasoaktiv Intestinal Peptid (VIP) i plasma efter fasta
Venlafaxin, S, P-
Vitamin D, S- Vitamin D i serum
vWF, P- von Willebrandfaktor i plasma
Zink, S- Zink i serum
Zolpidem, U-
Zopiklon; Zaleplon, Mix-metod, U-
Zuklopentixol, S- Zuklopentixol i serum
Östradiol, P- Östradiol i plasma