Nortriptylin, S-

Analyserande laboratorium

Klinisk farmakologi

Karolinska Universitetslaboratoriet

171 76 Stockholm 

Provtagningsanvisning

Sökord

Nortriptylin Noritren Sensaval tricykliskt-antidepressivum depression antidepressiva läkemedel tricykliska