Nortriptylin, S-

Analyserande laboratorium

Klinisk farmakologi

Karolinska Universitetslaboratoriet

171 76 Stockholm 

Provtagningsanvisning

Sökord

Nortriptylin, Noritren, Sensaval, tricykliskt-antidepressivum, depression, antidepressiva, läkemedel, tricykliska