Bastjänstgöring - BT

Vi erbjuder dig en bra utbildning vid våra fem sjukhus och ca 28 hälsocentraler. Hos oss är du läkare från första dagen. Här behöver du inte stå i tredje eller fjärde led och observera. Du ses som kollega och deltar i arbetet redan från första början. Hos oss får du självständiga jourer men givetvis också ett bra stöd.

Ta steget och gör BT i Sveriges nordligaste län

Vi söker nya medarbetare som vill fortsätta sin läkarutbildning genom att göra BT i Norrbotten. Vi erbjuder dig ett arbete under stort eget ansvar där du får använda och utveckla dina kunskaper i praktiken.

Det här får du arbeta med

BT i Region Norrbotten är en klinisk introduktionstjänst inom svensk hälso- och sjukvård och syftar till att lägga en god grund till kommande specialisttjänstgöring. Det är en fristående, tidsbegränsad anställning men med målsättning att även bidra till att finna våra framtida ST-läkare och specialistkollegor.

Tjänsten omfattar, utöver två veckors introduktion, klinisk tjänstgöring under handledning inom allmänmedicin (hälsocentral), akut sjukvård, psykiatri samt eventuellt ytterligare en klinisk placering. Totalt 12 månaders tjänstgöring. Blockens tjänstgöringsplaner kommer utformas något olika beroende på de ingående kliniska placeringarna och tjänstgöringsorterna inom Region Norrbotten.

Tjänstgöringen består i huvudsak av kliniskt arbete med kontinuerlig handledning och återkommande strukturerade kompetensbedömningar. Därutöver återkommande fortbildningstillfällen i syfte att uppnå godkänd baskompetens enligt SoS föreskrifter och målbeskrivning för BT. Jourtjänstgöring på akutmottagningen ingår i tjänsten.

Fjällen eller kusten?

Hos oss väljer du BT med basplacering vid något av våra fem sjukhus, antingen i fjällen (Gällivare eller Kiruna) eller vid kusten (Kalix, Piteå eller Sunderbyn).

Om din utbildningsplan innebär att du måste resa till ett annat sjukhus får du ersättning för daglig pendling om avståndet gör det möjligt. Blir det aktuellt med dubbelt boende så betalar Region Norrbotten hyran på den tillfälliga orten.

Läs om våra verksamheter

Hälsocentraler
Sjukhus
Kliniker och mottagningar

Du lämnar in din BT-ansökan via annonsen på vår hemsida, länk finns nedan. För att kunna skicka in din ansökan måste du kryssa i vilket sjukhus du söker till i första hand. Nästa sökomgång blir efter nyår.

Sista ansökningsdag är onsdag vecka 10 - 2024 och tjänsten påbörjas vecka 35 - 2024. Välkommen med din ansökan!

Ansökan görs via vår hemsida Lediga jobb

Anställningsform

Som BT-läkare blir du tidsbegränsat anställd under 12 månader. Lönen för nya BT-läkare ses över varje år.

Jourersättning

Jourersättning betalas ut enligt gällande centrala och lokala avtal.

Jour och beredskap

Under BT kommer du att gå jour. Under en normal arbetsmånad ingår ungefär två till tre jourpass.

När du har gått jour har du rätt att ta ut ledighet eller ersättning för de timmar du arbetat enligt gällande arbetstidsregler. BT chefen kan berätta mer om hur det fungerar vid respektive sjukhus. Detta tas givetvis också upp vid introduktionen av nya BT-läkare.

Kompensationsledighet

Reglerna om intjänande av kompensationsledighet styrs av kollektivavtalet. De finns också lokala avtal i de olika sjukvårdsområdena om hur kompensationsledighet ska tas ut i samband med jour och beredskap.

Semester

Under allmäntjänstgöringen får du månadslön vilket också ger dig rätt till betald semester. Antalet semesterdagar styrs av avtal. Exempelvis innebär det 25 betalda semesterdagar om du är under 40 år och anställd hela semesteråret = kalenderåret.

Utbildningsförmåner

Under bastjänstgöringen deltar du i ett flertal utbildningstillfällen. Vid kurser och internatutbildningar står Region Norrbotten för alla internatkostnader. 

Läs också mer om vilken kompetensutveckling som erbjuds under BT.

Bra handledning är en av de viktigaste förutsättningarna för att bastjänstgöringen ska fungera riktigt bra.

På varje klinik som tar emot BT-läkare utses handledare. De lokala introduktionsprogrammen ger dig viktig information som den aktuella arbetsplatsen.

Personlig handledare

Du får en specialistkompetent eller ST-kollega som personlig handledare. Tiden för handledning schemaläggs på arbetstid.

Olika modeller för handledning tillämpas vid olika kliniker. Checklistor förekommer ofta. Ni kommer också att diskutera frågor som rör yrkesrollen, den professionella utvecklingen, kommunikationen med kollegor, patienter och anhöriga. Frågor kring konsten att prioritera, etik och attityder kan också bli aktuella.

De flesta av våra handledare har genomgått utbildning inför uppdraget. I Norrbotten genomför vi återkommande handledarutbildning för att stärka våra specialistkompetenta läkare i rollen som handledare och utbildare av AT-, BT- och ST-läkare.

Din BT-tjänstgöring inleds med introduktion 2 dagar på Sunderby sjukhus (AT och BT i Sunderbyn, Kalix och Piteå) eller 3 dagar på Gällivare sjukhus (AT och BT i Gällivare och Kiruna) för att sedan resten av veckan ske på det sjukhus som du valt för din basplacering.

De första dagarna får du praktisk information om sjukhuset och en rundvandring/ presentation av enheterna. Du får också en genomgång av bland annat:

  • Anställningsvillkor
  • Arbetstider samt jour och beredskap
  • Kompensationsledighet
  • Sjuk- och friskanmälan
  • Semester

Vid varje ny placering får du en kortare introduktion av kliniken och verksamheten. Den genomförs oftast av din handledare. Verksamhetschefen vid kliniken där du är placerad ansvarar för frågor som berör arbetsmiljö, ledighet, yrkesansvar och närvaro.

Vårdadministrativt system VAS

Under de första dagarna får du en datautbildning i Region Norrbottens vårdadministrativa system (VAS). Region Norrbotten har hög datortäthet och ligger i framkant när det gäller vårdadministrativt datastöd. Region Norrbotten kommer att byta till ett nytt system som heter Cosmic från och med hösten 2024.

Som BT-läkare utgår lärandet från ditt aktiva deltagande i det vardagliga arbetet, men du deltar också i den kompetensutveckling och BT-undervisning som bedrivs vid varje sjukhus.

Primärt omhändertagande

I början av din BT-utbildning får du en utbildning i primärt omhändertagande. Den är gemensam för alla nya AT-och BT-läkare i länet så du lär snabbt känna dina kollegor och får ett ovärderligt nätverk i länet.

Kursen sker i internatform under fem dagar och omfattar omhändertagande vid trauma, akut hjärtsjukvård inklusive A-HLR samt viss akutmedicin. Under utbildningen varvas föreläsningar med praktiska och realistiska övningar.

BT-undervisning

Du deltar i lokala utbildningar vid sjukhuset. Du kan i hög grad påverka din utbildning då AT- och BT-undervisningen planeras av studierektorn utifrån önskemål från AT- och BT-läkarna. Exempel på ämnen är aktuella forskningsrön eller nya behandlingsmetoder. Föreläsare är specialister från det egna sjukhuset och närliggande hälsocentraler.

Är det något du känner att du vill lära dig mer om, tipsa studierektorn vid sjukhuset. Det mesta brukar gå att ordna.

När du som är BT-läkare ska flytta är det mycket praktiskt som ska klaffa. Nytt boende, barnomsorg, arbete till medföljande i familjen, flyttning.

Vi erbjuder ett flyttbidrag på upp till 15 000 kr. Du sparar kvitton som du sedan lämnar in när flytten är genomförd.

Frågorna är många inför BT. Kontakta våra BT chefer och/eller studierektorer. Vi är till för att ge dig den information som du behöver innan du gör ditt val av BT-ort. Det kan gälla tjänstgöringens innehåll och uppläggning, om livet efter BT (det vill säga ST), boende eller hjälp med andra praktiska frågor.

Ring eller skicka e-post.

Kiruna

Eva Vinsa
Chef AT och BT läkare
Telefon: 0980-730 11 eller 073-061 36 91
E-post: eva.vinsa@norrbotten.se

Simon Kenttä
Studierektor AT och BT läkare
Telefon: 0980-730 00 (växel)
E-post: simon.kentta@norrbotten.se

Gällivare 

Eva Vinsa
Chef AT och BT läkare
Telefon: 0980-730 11 eller 073-061 36 91
E-post: eva.vinsa@norrbotten.se

Ola Wulf
Studierektor AT och BT läkare
Telefon: 0970-190 00 (växel)
E-post: ola.wulf@norrbotten.se   

Kalix

Eva Vinsa
Chef AT och BT läkare
Telefon: 0980-730 11 eller 073-061 36 91
E-post: eva.vinsa@norrbotten.se

Johan Sköld
Studierektor AT och BT läkare
Telefon: 0923-760 00 (växel)
E-post: johan.skold@norrbotten.se

Luleå och Boden

Malin Bergenstråle
Chef AT och BT läkare
Telefon: 070-231 56 56
E-post: malin.bergenstrale@norrbotten.se

Maria Backman
Studierektor, slutenvård AT och BT läkare
Telefon: 0920-28 20 00 (växel)
E-post: maria.backman@norrbotten.se

Ulrika Holmqvist
Studierektor, primärvård AT och BT läkare
Telefon: 0920-28 20 00 (växel)
E-post: ulrika.holmqvist@norrbotten.se

Piteå

Malin Bergenstråle
Chef AT och BT läkare
Telefon: 070-231 56 56
E-post: malin.bergenstrale@norrbotten.se

Sofia Dahlén
Studierektor, slutenvård AT och BT studierektor
Telefon: 0911-750 00 (växel)
E-post: sofia.dahlen@norrbotten.se 

Magnus Tufvesson
Studierektor, primärvård AT och BT studierektor
Telefon: 0911-750 00 (växel)
E-post: magnus.tufvesson@norrbotten.se