Reumatiska sjukdomar

Sidan kommer fyllas på med innehåll allt eftersom. Detta för att du enkelt ska hitta de beslutsstöd, riktlinjer och rutiner du behöver i ditt arbete, från nationellt till regionalt och lokalt.

Dokument och länkar

Kontrollprover vid antireumatisk behandling

Vid dom flesta antireumatiska behandlingarna är det viktigt med regelbunden provtagning. Hör av er så meddelar vi vilka prover patienten skall ta vid nästa kontrollprovtagning. I patientinformationerna finns information om hur ofta patienten i regel skall ta prover. Provtagningsintervall för en del av våra subkutana biologiska läkemedel

Här hittar du framöver rutiner för Cosmic.