Helikopterflygplatser - svenskt ambulansflyg

En viktig del av akutsjuksjukvården är helikoptertransporter. Via helikopterplattorna transporteras patienter som behöver högspecialiserad vård. Det kan även handla om transporter av exempelvis organ och blod.

Regelverken som styr flygplatser är strikta för att göra verksamheten säker. Eftersom helikoptrar medför buller så måste även hänsyn tas till ljudmiljön. En helikopterflygplats ska ha två hinderfria in- och utflygningskorridorer som tar största möjliga hänsyn till både flygsäkerhet och miljö. Beroende på t.ex. väder, kan helikopterns pilot ibland behöva frångå normala in och utflygningsrutiner.

Verksamheten vid helikopterflygplatserna sker i dialog med kommunernas miljöförvaltningar.

Helikopterflygplatserna används endast av ambulans- och räddningshelikoptrar. Helikopterflygplatserna är öppna dygnet runt alla dagar.

Region Norrbotten har en ambulanshelikopter av typen Airbus H145 och är placerad i Gällivare. Helikoptern flygs av Svensk luftambulans, SLA. Den medicinska personalen kommer från Region Norrbotten. Helikopterflygplatserna tillhör respektive sjukhus och förvaltas av Regionfastigheter.

Rapportering görs för att förebygga olyckor och för att säkerställa att rutiner fungerar, inte för att fastställa skuld eller ansvarsfrågor.

 Även personer utanför flygplatsorganisationen kan meddela fel och synpunkter här!

Rapportering av avvikelse

Sedan den 1 Juni 2021så opererar vi tillsammans med Svensk Luftambulans- SLA, där 12 stycken Piloter och 3 Tekniker är anställda. Nuvarande helikopter är av typen Airbus H145 D3.