Sjukresor och reseersättning

Boka sjukresa åt patient, blanketter och informationsmaterial.

Då får du all information om sjukresor på norrbotten.se.

Sjukresor för dig som patient - norrbotten.se

För att boka sjukresa med komfortbuss, tåg, taxi eller flyg, ring Beställningscentralen: 020-96 00 96

Då ser du nedan hur du beställer sjukresa åt en patient, steg för steg.

Bokning av sjukresor görs till Beställningscentralen,
Telefon: 0926-75665 (endast för personal inom vården) 

Vid beställning av resa ska du kunna lämna följande  uppgifter till beställningscentralen:

 • Personnummer på resenären
 • Resdatum samt önskad avresetid (observera fasta avresetider från sjukhus)
 • Eventuellt behov av följeslagare
 • Exakt adress där patient ska hämtas samt lämnas
 • Speciell information, t ex nödvändig information om patientens tillstånd (demens, hörsel, syn), behov av trappklättrare eller annat
 • Telefonnummer där resenären kan nås (gäller ej resa från vårdinrättning)
 • Telefonnummer  till mottagare, exempelvis hemtjänstgrupp eller anhörig, när patienten ska tas emot i hemmet
 • Eventuella hjälpmedel, exempelvis rullstol eller rollator
 • Eventuella platskrav beroende på hälsotillståndet, exempelvis liggande, framsäte, hela baksätet eller sittande i rullstol

Hjälpmedel som behövs vid resan samt vid ett omedelbart behov i hemmet får skickas med patienten.

 • Notera viken hämttid beställningscentralen har bokat för patienten
 • Be dem gärna repetera beställningen
 • Se till att patienten är påklädd och klar, samt har alla utskrivningspapper färdiga vid utsatt tid. Observera att föraren inte kan vänta om patienten är försenad.
 • Observera att resor samordnas vilket kan påverka restiden.

Patienten ska betala eventuell egenavgift till föraren. Föraren ska lämna kvitto till patienten.

Förutom själva transporten hjälper föraren vid behov resenären i och ur fordon samt till/från bostad. Resenären hämtas normalt i vårdinrättningens entré eller väntrum. Hämtning på mottagning eller avdelning kan beställas.

En resa som sker från eller till en persons bostadsadress (folkbokföringsadress) eller plats för akut insjuknande.

Om det är medicinskt motiverat kan en resa från vårdinrättning ersättas till en annan plats än bostaden, exempelvis fortsatt omvårdnad hos anhörig.

Reseersättning betalas inte ut för resor som skett för mer än ett år sedan.

Resa mellan sjukhus/vårdcentral  för patienter i sluten vård. Avser även öppenvårdsbesök för konsultation hos annan vårdgivare för patient inskriven i sluten vård.

av sjukvården per 30-dagars vårdtid som ett led i behandlingen. En extra resa kan beviljas i särskilda fall, se kapitel 11 Avgiftshandboken.

Avgiftshandboken

Förutsättningen är att patienten behöver stöd och hjälp under resan. Följeslagare ersätts samma resväg som för patienten, ej längre. Om patienten skrivs in i sluten vård får följeslagare bidrag till hemresa med billigaste färdsätt. Om inresan har skett med ambulans ersätts inte hemresan för följeslagare. Särskilda regler för följeslagare till barn under 20 år, se kapitel 11, Avgiftshandboken.

Avgiftshandboken

Trappklättrare är ett transporthjälpmedel som används vid sjukresor/sjuktransporter av patienter som bor i hus med trånga trappor, hus som helt saknar hiss eller har för
liten hiss. Finns på följande orter: Luleå, Gällivare och Kiruna.

Fordon avsedda för resenärer; sittande, liggande och sittande i rullstol. Fordonen är utrustade med typen Alfabår (ambulansbår, vikbar).

Intyg kan utfärdas av olika orsaker,  t ex för ensamåkare i taxi, behov av följeslagare, taxi där komforbusslinjer finns inrättade. Intyget ska inskickas till beställningscentralen i original på papper.

Intyget skickas till:
Länstrafiken, kundservice
Box 183
956 23  ÖVERKALIX

Vid brådskande resor kan intyget skickas via fax.
Faxnummer: 0926-756 60

Intygen ska vara tidsbegränsade. Undantag kan dock göras för intyg till personer med bestående handikapp, fysiskt eller psykiskt och orsaken ska framgå av intyget.

Hemresor med taxi från sjukhusen sker enligt fasta avresetider och samordnas i möjligaste mån. Justering av avrese tiden kan dock göras av beställningscentralen (BC) om den innebär effektivare samordning. För mer information kontakta BC.

Hämtning ska normalt ske i vårdinrättningens entréhall eller väntrum. Hämtning på avdelning eller mottagning kan beställas mot en fastställd ersättning men gäller enbart vid sjukhusen.

 • Linje 17: Arjeplog-Piteå älvdals sjukhus-Arjeplog
 • Linje 18: Piteå-Sunderby sjukhus-Piteå
 • Linje 100: Luleå-Umeå (sjukhuset)-Luleå

Bussarna har hög komfort, är handikappanpassade och bemannade med värdar som ger service till resenärerna. Resor med komfortbussar är alltid gratis för sjukresenärer och ska
förbokas hos beställningscentralen.

För upplysningar om busstider i Norrbotten ring 0771-100 110