Avgifter, regelverk och högkostnadsskydd

E-frikort är en tjänst som ska underlätta hanteringen av högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvården.

E-frikort