Övriga kliniska kunskapsstöd

Kliniska kunskapsstöd syftar till att underlätta arbetet för vårdpersonal genom att besvara kliniska frågeställningar utifrån bästa tillgängliga bevis. Här hittar du resurser som är tillgängliga inom Region Norrbotten.

Kliniska kunskapsstöd syftar till att underlätta arbetet för vårdpersonal genom att besvara kliniska frågeställningar utifrån bästa tillgängliga bevis. Här hittar du resurser som är tillgängliga inom Region Norrbotten.

ClinicalKey

Evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd. "Clinical overviews" ger en översikt över bland annat diagnos, differentialdiagnoser, behandling och prognos för olika tillstånd. Här finns också patientinformation på olika språk, e-tidskrifter och e-böcker.

Medibas - Endast för anställda inom Primärvården

Medibas är en kunskapsdatabas, med särskilt fokus på  ST och BT läkare i primärvården.  Medibas uppdateras kontinuerligt med aktuell forskningsbaserad evidens och de senaste versionerna av nationella riktlinjer.

Micromedex

Evidensbaserad informationstjänst inom läkemedelsområdet som ger dig information om läkemedel, toxiska substanser, ört- och alternativmediciner, sjukdomar, läkemedelsbehandling, biverkningar och interaktioner.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Regionernas gemensamma plattform för att bland annat utveckla, lagra och sprida kunskap. Dessa hämtar vi hem och visar direkt på respektive programområde på denna webbplats.

UpToDate

UpToDate är ett webbaserat kliniskt beslutstöd som riktar sig till vårdpersonal för frågor som rör diagnostik och behandling.

Genom UpToDate är det enkelt att snabbt komma åt evidensbaserad klinisk information för att ställa diagnos och ta beslut om behandling, bland annat genom mer än 12 000 texter från 25 specialiteter, där allt innehåll är sammanställt och skrivet av kliniskt verksamma läkare.