Bild- och funktionsmedicin

Bild- och funktionsmedicin är en länsklinik som bedriver medicinsk radiologi/röntgen på sjukhusen i Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn.

  • Vid alla sjukhus utförs de vanligaste undersökningarna slätröntgen, ultraljud och datortomografi.
  • Magnetkameraverksamheten finns på Piteå, Gällivare, Kalix och Sunderby sjukhus. 
  • Angiografi och nuklearverksamhet finns endast i Sunderbyn.
  • Mammografiverksamhet finns idag på alla sjukhus samt vid Stadsvikens hälsocentral och en mobil enhet i Boden.  
  • Även tandundersökningar (odontologiska undersökningar) utförs på röntgen i Sunderbyn.

Behandlingsstöd

Röntgenhandboken är bild- och funktionsmedicins beslutsstöd till remittenter för att välja rätt undersökning till patienten.

Röntgenhandboken - för externa Röntgenhandboken - för regionanställda

E-utbildningen ”Den perfekta röntgenremissen” riktar sig till alla som remitterar patienter till en röntgenundersökning.

Det krävs enligt lag en reell kompetens för att skriva en röntgenremiss, en kompetens som du förhoppningsvis får i denna utbildning.

I utbildningen får du lära dig att välja bland och remittera till olika typer av bildundersökningar men du får också en beskrivning av Röntgenhandboken, ett webbaserat beslutsstöd för remittenter.