Rekommenderade läkemedel

Rekommenderade läkemedel

 • Allergi

  Rekommendationer för behandling av rinokonjunktivit

 • Andningsorgan

  Information om inhalatorer och rekommendationer för behandling av astma och KOL

 • Anemi

  Rekommendationer för behandling av anemi

 • Barn

  Rekommendationerna gäller i första hand läkemedelsbehandling av vanliga barnåkommor inom öppenvården

 • Demens inklusive BPSD

  Rekommendationer för behandling av demens och BPSD

 • Diabetes typ 2

  Rekommendationer för behandling av diabetes typ 2

 • Endokrinologi exklusive diabetes

  Rekommendationer för behandling av hypotyreos och manlig hypogonadism

 • Gynekologi

  Rekommendationer för behandling av antikonception, bakteriell vaginos, dysmenorré, pms, vaginal svamp och klimakteriebesvär

 • Hjärta och kretslopp

  Rekommendationer för behandling av CVS, förmaksflimmer, hjärtsvikt, hyperlipidemi, högt blodtryck, ischemisk hjärtsjukdom och VTE

 • Hud

  Rekommendationer för behandling av acne, aktinisk keratos, eksem, hudmukoser, huvudlöss, klåda, psoriasis, rosacea, seborroiskt eksem, skabb och urtikaria

 • Infektion

  Rekommendationer för behandling av infektioner

 • Mage/tarm

  Rekommendationer för behandling av akut proktit, anala besvär, diarré, förstoppning, IBS, illamående, syrarelaterade besvär och oral svamp

 • Psykiatri

  Rekommendationer för behandling av ADHD, akut psykos, alkoholbruksyndrom, depression, insomni och ångest

 • Rörelseorgan

  Rekommendationer för behandling av gikt och osteoporos

 • Sexuellt överförbara sjukdomar

  Rekommendationer för behandling av herpes, klamydia, kondylom, mycoplasma och trichomonas

 • Smärta

  Rekommendationer för behandling av migrän samt långvarig, neuropatisk och nociceptiv smärta

 • Tobaksavvänjning

  Rekommendationer för tobaksavvänjning

 • Urologi

  Rekommendationer för behandling av urininkontinens och LUTS

 • Äldre

  Rekommendationer för behandling av de mest sjuka äldre

 • Ögon

  Rekommendationer för behandling av konjunktivit och torra ögon

 • Öron, näsa

  Rekommendationer för behandling av extern otit och rinit