Ögon

Allergisk konjunktivit

Se Allergi

Bakteriell konjunktivit

1:a hand:
Kranvatten

2:a hand:
fusidinsyra S01AA13
FUCITHALMIC ögonsalva

Viral konjunktivit

Kranvatten

Egenvård är ofta tillräcklig vid både bakteriell och viral konjunktivit.

Reviderat: maj 2024
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (vardpersonal.1177.se)

Flertalet patienter med torra ögon kan hänvisas till egenvård. Samtliga tillgängliga preparat finns att tillgå receptfritt. Recept på tårsubstitut bör förbehållas patienter med definierad ögonsjukdom, såsom Sjögrens syndrom.

Det finns ett stort antal olika tårsubstitut med likvärdig effekt på marknaden, varav merparten inte ingår i läkemedelsförmånen, men finns att köpa receptfritt. Bland de receptfria preparaten finns många effektiva tårsubstitut som inte går att förskriva på recept.

Läkemedelskommittén väljer att inte rekommendera ett enskilt preparat framför något annat. Istället får patientens enskilda behov och förutsättningar ligga till grund för val av preparat.

Reviderat: maj 2024
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (vardpersonal.1177.se)