Allergi

Symbol för allergi

Allergisk rinokonjunktivit

Vid säsongsbunden allergi av egenvårdskaraktär rekommenderas behandling med receptfria läkemedel. Recept bör ej utfärdas om receptfria behandlingsalternativ har tillräcklig effekt för att behandla säsongsbunden allergi.

Peroral antihistaminbehandling

desloratadin R06AX27
DESLORATADIN tabletter, generiska alternativ, receptfritt

Lokal behandling

Näsa
mometason R01AD09
MOMETASON nässpray, generiska alternativ, receptfritt

levokabastin R01AC02
LIVOSTIN nässpray, receptfritt

Ögon
1:a hand
natriumkromoglikat S01GX01
LECROLYN, LOMUDAL ögondroppar, generiskt alternativ, receptfritt

levokabastin S01GX02
LIVOSTIN ögondroppar, receptfritt

2:a hand - om otillräcklig effekt av ovanstående alternativ
olopatadin S01GX09
OPATANOL ögondroppar, receptbelagt

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

Allergiläkemedel preparatöversikt (pdf)

Receptfria läkemedel - rekommendation (pdf)