Allergi

Bakgrund

Den vanligaste orsaken till luftvägsallergi i Sverige är pollen från björk, gräs och gråbo. Pollen ger säsongsallergi beroende på växternas blomning. Björken blommar med störst intensitet i maj, gräset i juni-juli och gråbo i augusti.

Pollenallergi är en så kallad Typ 1-allergi, det vill säga den är IgE-förmedlad. Specifika IgE har bundit till mastceller och basofila granulocyter. När allergenet binder på minst två IgE-antikroppar aktiveras cellerna och flera substanser frigörs, däribland histamin.

Den allergiska rinokonjunktiviten debuterar oftast före 30 års ålder. Cirka 15 % av tonåringar beräknas ha allergisk rinokonjunktivit av pollen och pälsdjur. Av den vuxna befolkningen har cirka 20 % någon form av rinitbesvär. Mätningar tyder på att incidensen rinokonjunktivit har ökat i västvärlden.

Utredning

Anamnesen är den viktigaste delen av utredningen och ofta tillräcklig för diagnos. Vid typiska besvär behövs ingen provtagning. Fråga om dygns- och säsongsvariation, bostadsförhållanden, husdjur och fritidssysselsättningar. Glöm inte att fråga efter eventuella astmasymtom.

Allergisk rinokonjunktivit ger besvär från ögats och/eller näsans slemhinna. Ibland överväger det ena symtomet, men detta kan variera hos patienten och mellan säsonger.

Symtom från ögon

 • konjunktivit (varierande grad av rodnad och ödem)
 • ögonlockssvullnad
 • klåda
 • ökad klar sekretion
 • otast bilaterala symtom

Symtom från näsa 

 • stickningar
 • klåda (även upp mot öron)
 • upprepade nysningar
 • klar sekretion
 • nästäppa
 • klåda i gom och svalg

Tänk på att patienter kan ha pollenastma, hosta och ansträngningsutlösta andningsbesvär från nedre luftrören under pollensäsong.

En del patienter får sömnsvårigheter och/eller besvär av trötthet.

Orala allergisyndromet (OAS)

OAS är en speciell form av korsallergi. Cellerna i slemhinnan i munnen känner igen en del vanliga födoämnen som pollenlika och reagerar därför. Det typiska är att den pollenallergiske får klåda i mun och hals av färska äpplen, päron och andra stenfrukter, morötter, potatisskal, hasselnötter och jordnötter. Den gråboallergiske kan reagera på selleri, koriander och persilja. Om födan är värmd och tillagad i någon form ger den i regel inte besvär.

Detta är vanliga upplevelser vid pollenallergi, men brukar inte ge dramatiska besvär. Symtom kan förekomma året runt eller enbart under pollensäsongen.

För det mesta handlar det om lindriga reaktioner, varför förskrivning av adrenalinpenna inte har någon plats i detta sammanhang.

Allergitest

Phadiatop är ett blodprov för att se om patienten har specifika IgE-antikroppar mot en mix av de vanligaste luftvägsallergenen: lövträd, gräs, gråbo, hund, katt, häst, kvalster samt mögel. Vid positivt utfall kan de ingående allergenen analyseras separat.

Specifikt IgE för enskilt allergen är lämpligt om man till exempel har en riktad misstanke mot husdjur eller pollen. Det kan även vara användbart om något mer ovanligt allergen ska testas. Allergitestet ger antingen ett positivt eller negativt svar på om patienten har allergenspecifika IgE-antikroppar, men är för den skull inte säkert konklusivt.

Pricktest brukar omfatta ungefär samma uppsättning som Phadiatop. Antihistamin, systemiska och lokala steroider ska sättas ut 3-5 dagar innan testet utförs, liksom alla former av krämer/salvor dygnet före pricktestet. Testet avläses direkt.

Behandling

Nasal steroid och peroral antihistamin i kombination har god effekt. De kan även användas under graviditet och amning. Nasala steroider är effektivare än perorala antihistaminer mot nästäppa och har även viss effekt på ögonbesvären.

Rekommendationen gäller även för gravida och ammande.

Peroral behandling – antihistamin

Peroral antihistamin tas regelbundet under hela säsongen.

Desloratadin tablett 5 mg, 1 tablett 1 gång dagligen, finns receptfritt

Näsa

Nasala steroider, nässpray: Mometason 50 ug/dos, 1-2 sprayningar i varje näsborre 1 gång dagligen. När symtomen är under kontroll kan 1 sprayning i varje näsborre 1 gång dagligen vara tillräckligt.

Antihistamin, nässpray: Livostin 50 ug/dos 2 puffar i vardera näsborre 2 gånger dagligen, som tillägg vid ökade besvär.

Ögon

Natriumkromoglikat, ögondroppar: Lomudal, Lecrolyn: 40 mg/ml, 1-2 droppar i vardera ögat 2 gånger dagligen. Har inte en omedelbar effekt och behandlingen bör därför helst påbörjas före en förväntad allergi. För kontaktlinsbärare kan natriumkromoglikat i endosförpackning utan konserveringsmedel vara ett alternativ.

Antihistamin, ögondroppar: Livostin 0,5 mg/ml, 1 droppe i vardera ögat 2 gånger dagligen. Kan vid behov ökas till 3-4 gånger dagligen.

Vid milda besvär och som tillägg till farmakologisk behandling kan tårsubstitut lindra.

I 2:a hand, när 1:a handsalternativet inte gett tillräcklig effekt, kan olopatadin (Opatanol) ögondroppar vara ett alternativ. Dosering av Opatanol 1 mg/ml är 1 droppe i det/de påverkade ögat/ögonen 2 gånger dagligen.

Vid svårare besvär

Vid behov: peroral behandling med prednisolon 5 mg 1-3 tabletter per dag under några dagar med riktigt mycket pollen och besvär. 

Överväg att remittera för allergen immunterapi (AIT).

Kortisoninjektion i depotform rekommenderas inte då det är en mindre flexibel behandling. Allergireaktionerna varierar i tid och svårighetsgrad, vilket gör en standardinjektion mindre passande. Ge hellre kortisontabletter när det behövs.

Tips vid pollenallergi

 • Grundregeln är att undvika det specifika allergenet, vilket ibland inte är så lätt. Följ pollenprognoserna för att vara beredd på höga pollenhalter i luften.
 • Vädra sovrummet på natten eller tidigt på morgonen då pollenhalterna är låga.
 • Häng inte ut kläder eller sängkläder för vädring eller tork utomhus.
 • Ha fönstren stängda under dagen.
 • Motionera utomhus på morgonen medan daggen fortfarande binder pollen eller undvik helt att motionera utomhus.
 • Byt kläder när du varit utomhus.
 • Ta inte in växter med pollen inomhus.
 • Undvik kontakt med husdjur som varit ute och fått pollen i pälsen.
 • Pollenallergi förvärras av tobaksrök. Undvik att röka samt att vistas i rökiga miljöer.
 • Skölj bort pollen ur håret innan du går och lägger dig.
 • Symtomen kan minska om man sköljer bort pollen från näsa och ögon med koksalt. Olika hjälpmedel finns på apotek utan behov av hjälpmedelskort, exempelvis Nasaline.

Uppföljning

Behandlingssvikt kan bero på att patienterna inte tar sina läkemedel regelbundet under pollensäsongen. Konsekvent medicinering ger bättre effekt än att medicinera enbart när symtomen redan brutit ut. 

Lätta symtom där receptfria läkemedel hjälper mot symtomen behöver ingen läkaruppföljning.