Dietist

Dietisterna är en legitimerad yrkesgrupp som har en samlad kompetens om sambandet mellan mat, näring och hälsa. Dietisterna arbetar på länets samtliga fem sjukhus och inom primärvården. Dietisterna har också ett konsultuppdrag mot kommunernas vård- och omsorgsboende för äldre samt hemsjukvård.

Här finns information om hur du kan remittera till dietist, vilka patientgrupper som ingår i dietistens uppdrag samt rutiner vid förskrivning av speciallivsmedel.

Vi tar emot remisser från vårdgivare på alla hälsocentraler. Dietister har legitimation för att ge individanpassad kostbehandling vid olika sjukdomstillstånd.

Prioriterade patientgrupper är patienter med risk för undernäring eller konstaterad undernäring exempelvis vid neurologiska sjukdomar, KOL och sväljsvårigheter. Andra prioriterade grupper är gravida med fetma samt graviditetsdiabetes, IBS, celiaki, hjärt-/kärlsjukdom och diabetes typ 2.

Patienter kan inte på egen hand söka sig till dietistenheten.

För patienter som tillhör hemsjukvården eller kommunens vård och omsogsboende för äldre skickas ingen remiss utan ansvarig sjuksköterska/läkare kontaktar dietist direkt via telefon.

Utöver klar diagnos/frågeställning behövs följande uppgifter i remissen:

 • Relevanta uppgifter om patienten: Sjukdomshistoria och aktuella diagnoser.
 • Längd, vikt, vikthistoria, labvärden av betydelse för kostbehandling
 • Läkemedel som påverkar eller kan påverkas av kostbehandling
 • Sociala faktorer t ex medföljande anhörig/assistent/kontaktperson
 • Tolkbehov, språk
 • Telefonnummer till patient/företrädare för patient

 

 • Kiruna - kadietist
 • Gällivare - gedietist
 • Kalix - kxdietist
 • Piteå - pedietist
 • Luleå/Boden - lbdietist

Dietisterna har förskrivningsrätt av kosttillägg (näringsdrycker), sondnäring och andra speciallivsmedel som är upphandlade inom Regionen.

Dietisten gör en individuell bedömning, ordinerar och följer upp kostbehandlingen med speciallivsmedel.

 • Laktosintolerans
 • Obstipation
 • Gikt
 • Mag- tarmbesvär (gallbesvär, magkatarr, dyspepsi, reflux, gasbesvär, divertiklar)
 • Kostråd för friska (veganer, vegetarianer, gravida)
 • Idrottare

Dietisterna inom Region Norrbotten har uppdrag mot kommunens vård- och omsorgsboende för äldre samt hemsjukvård.

Kontakt för konsultation tas via telefon av ansvarig sjuksköterska, läkare eller MAS.

Kosttillägg och sondnäring ordineras och förskrivs av dietist via upphandlad portal Guide, Onemed till patienter inom hemsjukvården. Varorna levereras till hemmet eller till utlämningsställe.

Telefonnummer till kundtjänst Onemed: 0771-58 80 08

För att snabbt göra en riskbedömning kan man ställa tre frågor vad tredje månad.

En risk för undernäring kan finnas om en eller framförallt fler av nedanstående frågor besvaras med ett "ja".

 • Undervikt? - ​BMI <22 om personen är 70 år eller äldre.
 • Ofrivillig viktförlust - All ofrivillig viktförlust är ett tecken på en negativ energibalans.
 • Ätsvårigheter? - Till exempel aptitlöshet, tugg- och sväljsvårigheter, orkeslöshet, motoriska störningar.

När risk för undernäring finns görs en mat- & vätskeregistrering 

Innan kontakt med Dietist och eventuell förskrivning av kosttillägg finns det mycket att göra med vanlig mat och enkla medel