Smittskydd

Smittskydd i Norrbotten är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras i smittskyddslagen.

Logotype Smittskydd

Smittsant - Information från smittskyddsläkaren

Önskas prenumeration av Smittsant, skicka ett mail till:
inga-lill.josefsson@norrbotten.se så läggs du in på sändlistan.

Nummer 1-24

 • Smittskyddsåret 2023
 • Mag-tarminfektioner
 • Multiresistenta bakterier
 • Sexuellt överförda infektioner exklusive hiv

Smittsant nummer 1-24 (pdf)

Nummer 2-24

 • Antibiotika
 • Strama
 • MRB under 2023

Smittsant nummer 2-24 (pdf)

Innehåll i Smittsant

Nummer 2-23

 • Antibiotika, Strama och MRB under 2022

Smittsant nummer 2-23 (pdf)

Nummer 1-23

 • Smittskyddsåret 2022
 • Anmälningspliktiga sjukdomar
 • Årsstatistik 2022 med mera

Smittsant nummer 1-23 (pdf)

Innehåll i Smittsant 2022

Nummer 1-22

 • MRB i Norrbotten
 • Antibiotikaförskrivning i öppenvård samt slutenvård. Sammanfattning

Smittsant nummer 1-22 (pdf)

Inga nummer av Smittsant utkom detta år på grund av pandemin. 

Innehåll i Smittsant

Nummer 1-20

 • Anmälningspliktiga sjukdomar - årsstatistik 2019

Smittsant nummer 1-20

Innehåll i Smittsant 2019

Nummer 4-19

 • Nationella Stramaordföranden kommer till FCI-dagen 18 okt.
 • Övervakning av influensa.
 • Pneumokockvaccinationskampanjen i Norrbotten en succé.
 • Friska djur behöver inte antibiotika. 

Smittsant nummer 4-19 (pdf)

Nummer 3-19

 • Resultat från TB-smittspårning Gammelstad december.
 • Influensavaccinationskampanjen 2018-19 kompletterande rapport. 
 • Pneumokockvaccination av riskgrupper per hälsocentral.
 • Utbildningsdag prostitution och människohandel.
 • CWD - avmagringssjuka hos älg i Norrbotten. 
 • Minskad antibiotikaförskrivning tandvård.

Smittsant nummer 3-19 (pdf)

Nummer 2-19

 • Antibiotikaresistens i Norrbotten2018
 • Antibiotikaförskrivning i öppenvård 2018
 • Antibiotikaförskrivning i öppenvård på kommunnivå 2018
 • Antibiotikaförskrivning i slutenvård 2018
 • Antibiotikaförskrivning i slutenvård per sjukhus i länet 2018
 • Strama och slutord
 • Influensavaccination av personal säsongen  2018-19
 • Björnen i busken

Smittsant nummer 2-19 (pdf)

Nummer 1-19

Anmälningspliktiga sjukdomar - årsstatistik 2018

Smittsant nummer 1-19 (pdf)

Innehåll i smittsant 2018

Nummer 4-18

 • Sammanfattning av smittskyddsåret 2018.
 • Några korta meddelanden från Smittskydd. 
 • God Jul.

Smittsant nummer 4-18 (pdf)

Nummer 3-18

 • Gratis pneumokockvaccination till patienter i risk i Norrbotten.
 • Riskgrupper som rekommenderas (gratis) pneumokockvaccination/Hur och med vilka vacciner.
 • Vem vaccinerar/Aktuella pneumokockvaccin/Kostnad.
 • Beställning av vaccin/Inför pneumokockvaccination/SveVac.

Smittsant nummer 3-18 (pdf)

Nummer 2-18 

 • Antibiotikaresistens i Norrbotten 2017.
 • Antibiotikaförskrivning i öppenvård 2017.
 • Antibiotikaförbrukning i slutenvård 2017.
 • Strama.
 • Slutord.

Smittsant nummer 2-18 (pdf)

Nummer 1-18

 • Anmälningspliktiga sjukdomar - årsstatistik 2017

Smittsant nummer 1-18 (pdf)

 

Innehåll i smittsant 2017

Nummer 4-17

 • Strama Norrbottens app för antibiotikarekommendationer läggs ner. 
 • Region Norrbottens influensavaccinationskampanj.
 • Smittskydd och förebyggande åtgärder.
 • God Jul & gott Nytt År.


Smittsant nummer 4-17 (pdf)

Nummer 3-17

 • Influensakampanjen-bakgrund.
 • Influensasäsongen 2016/2017 statistik.
 • Vaccin av personal. Vaccin av patienter.
 • Övrigt

Smittsant nummer 3-17 (pdf)

Nummer 2-17

 • Antibiotikaresistens i Norrbotten 2016.
 • Antibiotikaförbrukning i öppenvård och slutenvård 2016.
 • Strama Norrbotten 2016 och framåt.
 • Risk för ESBL-positiva urinvägsinfektioner efter kinolonexponering. Slutord.

Smittsant nummer 2-17 (pdf)

Nummer 1-17

 • Anmälningspliktiga sjukdomar - årsstatistik 2016 för Norrbotten.
 • Mag-tarminfektioner.
 • Multiresistenta bakterier.
 • Sexuellt överförda infektioner inklusive hiv. 
 • Hepatiter.
 •  Sjukdomar ingående i barnvaccinationsprogrammet.
 • 2016/2017 års influensaepidemi.
 • Tabell fall av anmälningspliktiga sjukdomar 2016.

Smittsant nummer 1-17 (pdf)

 

 

 

 

 

Innehåll i smittsant 2016

Nummer 4-16

 • Legionella.
 • Influensafall/vaccination.
 • Syfilis.
 • Screening asylsökande. 
 • Ändringar på hemsidan och Regionsbildning.
 • Önskelista till tomten. God Jul & Gott Nytt År.

Smittsant nummer 4-16 (pdf)

Nummer 3-16

 • Vaccinationstider.
 • Kikhosta.
 • Strama.
 • Antibiotikasmart.
 • Ställföreträdande Smittskyddsläkare.

Smittsant nummer 3-16 (pdf)

Nummer 2-16

 • Antibiotikaresistens i Norrbotten 2015.
 • Antibiotikaförskrivning i öppenvård/slutenvård 2015.
 •  Stama.se - uppdaterad hemsida. Strama NLL.

Smittsant nummer 2-16 (pdf)

Nummer 1-16

 • Anmälningspliktiga sjukdomar - årsstatistik 2015.

Smittsant nummer 1-16 (pdf)

 

Innehåll i smittsant 2015

Nummer 4-15

 • Infektioner bland nytillkomna flyktingar.
 • Tuberkulos hos flyktingar, nya versioner av kliniska formulär. 
 •  Influensasäsongen närmar sig.
 • Hiv i dag - kampanj från Folkhälsomyndigheten.
 • MERS-CoV.
 • Harpestutbrottet 2015.

Smittsant nummer 4-15 (pdf)

Nummer 3-15

 • Smittskyddsläkare Anders Österlund går i pension. Förändringar på Smittskyddsenheten.
 • Strama NLL m.m.
 • Infektionsverktyget. 
 • Sextanterna. 
 • Utbrott av mässling. 
 • Uppföljningstid vid hivtest.
 • Skolvaccinationerna. 
 • Kombinerad diagnostik av klamydia och gonorré.

Smittsant nummer 3-15 (pdf)

Nummer 2-15

 • Antibiotikaresistens i Norrbotten 2014.
 • Antibiotikaförskrivning i öppenvård/slutenvård 2014.

Smittsant nummer 2-15 (pdf)

Nummer 1-15

 • Anmälningspliktiga sjukdomar - årsstatistik 2014.

Smittsant nummer 1-15 (pdf)

Innehåll i smittsant 2014

 

Nummer 4-14

 • Information på Smittskydds webbsida.
 • Ny sorkfeberepidemi i vinter?
 • Hepatit B bland injektionsmissbrukare. 

Smittsant nummer 4-14 (pdf)

Nummer 3-14

 • Antibiotika.
 • Vaccinationer. 
 • Sexuellt överförda infektioner i Norrbotten. 

Smittsant nummer 3-14 (pdf)

Nummer 2-14

 • Antibiotikaresistens i Norrbotten.
 • Avgiftsfritt återbesök, ett alternativ till antibiotika. 
 • Antibiotikaförskrivning i öppenvård. 
 • Antibiotikaförskrivning i slutenvård - bra, bättre, bäst.

Smittsant nummer 2-14 (pdf)

Nummer 1-14

 • Anmälningspliktiga sjukdomar - årsstatistik 2013

Smittsant nummer 1-14 (pdf)

 

Innehåll i smittsant 2013

Nummer 5-13

 • Smitta i förskolan.
 • Personer med blodsmitta. 
 • Antibiotika och multiresistenta bakterier. 

Smittsant nummer 5-13 (pdf)

Nummer 4-13

 • Antibiotika. 
 • Vaccinationer. 
 • Klamydia ökar i Norrbotten. 

Smittsant nummer 4-13 (pdf)

Nummer 3-13

 • Fästingburna infektioner i Norrbotten. Borreliainfektioner. TBE.
 • Ökad risk för sexuellt överförda infektioner i sommar. 
 • Nya nationella myndigheter. 

Smittsant nummer 3-13 (pdf)

Nummer 2-13

 • Antibiotikaförskrivning i öppenvård och slutenvård.
 • Antibiotikaansvariga läkare.
 • Avgiftsfritt återbesök, ett alternativ till antibiotika. 

Smittsant nummer 2-13 (pdf)

Nummer 1-13

 • Anmälningspliktiga sjukdomar - årsstatistik 2012.

Smittsant nummer 1-13 (pdf)

Innehåll i smittsant 2012

Nummer 4-12

 • Årets julklappar. 
 • Verktygslåda mot multiresistenta bakterier. 
 • Unika möjligheter till avgiftsfria besök. 
 • Handlingsplan blodsmitta

Smittsant nummer 4-12 (pdf)

Nummer 3-12

 • Antibiotika.
 • Vaccinationer. 
 • Sexuellt överförda infektioner. 
 • Rekordmånga fall av harpest. 
 • Nya rutiner vid hälsoundersökning av migranter. 
 • Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin.
 • Förebyggande arbete efter ett fall av hepatit A.

Smittsant nummer 3-12 (pdf)

Nummer 2-12

 • Antibiotikaförskrivning i öppen- och slutenvård. 
 • Antibiotikaresistens i Norrbotten. 
 • Ny anmälningspliktig antibiotikaresistent bakterie. 
 • Antibiotika-appen Strama NLL.

Smittsant nummer 2-12 (pdf)

Nummer 1-12

 • Anmälningspliktiga sjukdomar - årsstatistik 2011.

Smittsant nummer 1-12 (pdf)

 

Innehåll i smittsant 2011

Nummer 4-11

 • Utbildningsdag om hälsoundersökningar o vaccinationer.
 • Ogynnsam ökning av antibiotikaförskrivningen.
 • Antibiotikaförbrukning Norrbotten - öppenvård och slutenvård.
 • Mycket oroande antibiotikaresistens i södra Europa.
 • Strama NLL:s app.

Smittsant nummer 4-11 (pdf)

Nummer 3-11

 • Allmän vaccination mot hepatit B i Norrbotten.
 • Sviter efter sommaren. 
 • Mer harpest än vanligt.
 • Antibiotika halvårsvis. Procalcitonin (PTC) ett bra stöd för att avstå från antibiotikabehandling.
 • Årets influensa. 

Smittsant nummer 3-11 (pdf)

Nummer 2-11

 • Årets temanummer om antibiotikaförskrivning och antibiotikaresistens. 

Smittsant nummer 2-11 (pdf)

Nummer 1-11

 • Sammanställning med kommentarer av anmälningspliktiga sjukdomar - årsstatistik 2010 för Norrbotten.

Smittsant nummer 1-11 (pdf)

Innehåll i smittsant 2010

Nummer 4-10

 • Ny epidemi av sorkfeber i vinter?
 • Europeiska antibiotikadagen 18 nov. 
 • Nationellt 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom slutenvård. 

Smittsant nummer 4-10 (pdf)

Nummer 3-10

 • Antibiotikaförskrivning första halvåret 2010. 
 • Vancomycinresistenta enterokocker i Norrbotten. 
 • Höstens influensavaccinationer. 
 • Minskning av klamydia.

Smittsant nummer 3-10 (pdf)

Nummer 2-10

 • 2010 års antibiotikanummer

Smittsant nummer 2-10 (pdf)

Nummer 1-10

 • Anmälningspliktiga sjukdomar - årsstatistik för 2009.

Smittsant nummer 1-10 (pdf)

Innehåll i smittsant 2009

Nummer 4-09

 • Svininfluensan - hur har det gått?
 • Alarmerande smittspridning bland unga intravenösa missbrukare. 
 • Utbildning av personal i förskolan. 

Smittsant nummer 4-09 (pdf)

Nummer 3-09

 • Info om frågor kring vaccination och den nya influensan A(H1N1)09.
 • Minskning av antibiotikaförskrivning i öppenvård.
 • Slutenvårds-STRAMA.
 • Klamydia - första halvåret.
 • Vaccinationstäckning mot barnsjukdomar i Norrbotten. 

Smittsant nummer 3-09 (pdf)

Nummer 2-09

 • Antibiotikapolicy i Norrbotten.
 • Antibiotikaresistens 2008.
 • Strama Norrbotten.
 • Antibiotika i öppenvård och slutenvård. 
 • Antibiotikarutiner i slutenvården - nytt och på gång 2008-2009.
 • Gravöl över "Husets vin".
 • Antibiotikaanvändning inom slutenvården 2008.
 • Clostridium difficile.

Smittsant nummer 2-09 (pdf)

Nummer 1-09

 • Anmälningspliktiga sjukdomar - årsstatistik för 2008.

Smittsant nummer 1-09 (pdf)

Innehåll i smittsant 2008

Nummer 5-08

 • Nya vacciner i allmänna vaccinationsprogrammet. 
 • Antibiotika och antibiotikaresistens. 
 • Centraliserad smittspårning - nu även gonorré.
 • No action without protection - använd kondom. 

Smittsant nummer 5-08 (pdf)

Nummer 4-08

 • Antibiotika.
 • Vaccinationsstatistik.
 • Sexuellt överförda infektioner. 

Smittsant nummer 4-08 (pdf)

Nummer 3-08

 • Utbrott av MRSA i Torneå.
 • Legionellainfektioner i Luleå.
 • Att förebygga smitta i förskolan. 
 • Klamydia i Norrbotten. 
 • Ny personal på smittskyddsenheten. 

Smittsant nummer 3-08 (pdf)

Nummer 2-08

 • Multiresistenta bakterier (MRB).
 • Antibiotikaförskrivning i Norrbotten. 
 • Antibiotikapolicy i Norrbottens läns landsting. 

Smittsant nummer 2-08 (pdf)

Nummer 1-08

 • Anmälningspliktiga sjukdomar - årsstatistik 2007.

Smittsant nummer 1-08 (pdf)

 


Innehåll i smittsant 2007

Nr 4-07

 • Nytt om klamydia i Norrbotten. Trendbrott bland ungdomar. Handläggning av klamydiafall.
 • Antibiotikabehandling vid okomplicerad klamydiainfektion. Swingers - en ny riskgrupp.
 • ESBL - vad är det?
 • Provtagning vid hälsoundersökning av asylsökande och flyktingar. 

Smittsant nummer 4-07 (pdf)

Nr 3-07

 • Sommarens festivaler=spridning av könssjukdomar?
 • Klamydia - ny smittspårningsorganisation i Norrbotten. 
 • Influensavaccination - nyheter. 
 • Vinterkräksjuka - snart dags igen. 
 • Utbildning för personal i förskolan. 
 • Nytt på Smittskydds webbplats. 

Smittsant nummer 3-07 (pdf)

 

Nr 2-07

 • Antibiotikabehandling - viktig patientsäkerhetsfråga. 
 • Antibiotikaförbrukning i sluten- och öppenvård 2006.

Smittsant nummer 2-07 (pdf)

 

Nr 1-07

 • Anmälningspliktiga sjukdomar - årsstatistik 2006.

Smittsant nummer 1-07 (pdf)

Innehåll i smittsant 2006

Nummer 5-06

 • Ny handlingsplan mot sexuellt överförda infektioner.
 • Värnpliktiga och sexuellt överförda infektioner.
 • Samarbete med Luleå hockey mot sexuellt överförda infektioner.
 • Smittskyddsblad på andra språk än svenska. 
 • Smittspårning vid kikhosta. 
 • Varning för sorkfeber. 

Smittsant nummer 5-06 (pdf)

Nummer 4-06

 • Barnvaccinationsprogrammet. 
 • Influensavaccinationer till ålderspensionärer. 
 • Glöm inte att akut sjuka patienter kan vara smittade. 
 • "Skitbra djur".

Smittsant nummer 4-06 (pdf)

Nummer 3-06

 • Ny lagstiftning om arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.
 • Kvalitetsuppföljning av antibiotikaförskrivning i primärvården. 

Smittsant nummer 3-06 (pdf)

Nummer 2-06

 • Antibiotikaförbrukning i Norrbotten 2005.
 • Kartläggning av dosering vid parenteral antibiotikabehandling. 

Smittsant nummer 2-06 (pdf)

Nummer 1-06

 • Anmälningspliktiga sjukdomar - årsstatistik 2005.

Smittsant nummer 1-06 (pdf)

Innehåll i smittsant 2005

Nummer 5-05

 • Förbättrad kvalitet vid rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar via internet. 
 • Planering inför influensaepidemi. 
 • Smittspårning - ny författning. 
 • Nya rekommendationer för profylax mot hepatit B. 

Smittsant nummer 5-05 (pdf)

Nummer 4-05

 • Rapportering av anmälningspliktiga sjukdomar. 
 • Vaccinationstäckning - barnvaccinationsprogrammet. 
 • Vaccinationstäckning - influensa hos ålderspensionärer. 

Smittsant nummer 4-05 (pdf)

 

Nummer 3-05

 • Klamydiaepidemin bland tonåringar i Norrbotten. Regionala skillnader. Smittspårning.
 • Tonåringars kunskaper om sexuellt överförda infektioner. 
 • Undervisning om sexuellt överförda infektioner. 

Smittsant nummer 3-05 (pdf)

 

Nummer 2-05

 • Antibiotikaförskrivning i Norrbotten. Val av antibiotika i primärvården.

Smittsant nummer 2-05 (pdf)

Nummer 1-05

 • Anmälningspliktiga sjukdomar - årsstatistik 2004.

Smittsant nummer 1-05 (pdf)

Innehåll i smittsant 2004

Nummer 5-04

 • Nya rutiner för anmälan enligt smittskyddslagen. 
 • Anmälningar enligt smittskyddslagen för inte dröja. 
 • Antibiotikaförskrivning vid luftvägsinfektioner hos barn. 
 • Antibiotikaförbrukning i slutenvård, hög tid att införa infektionskonsulter vid länets sjukhus.

Smittsant nummer 5-04 (pdf)

Nummer 4-04

 • Influensavaccin, statistik - Hur bra är vi i Norrbotten?
 • Barnvaccinationsprogrammet i Norrbotten. 
 • Vaccinationstäckning bland elever årskurs 6.

Smittsant 4-04 (pdf)

Nummer 3-04

 • Sommar, magsjuka och könssjukdomar. 
 • 2004 toppår för sorkfeber.
 • Ny smittskyddslag 1 juli. 

Smittsant 3-04 (pdf)

Nummer 2-04

 • Stora skillnader i antibiotikaförbrukningen i Norrbotten, statistik.
 • Antibiotikaförbrukning i öppenvård och slutenvård, statistik.

Smittsant 2-04 (pdf)

Nummer 1-04

 • Statistik anmälningspliktiga sjukdomar 2003.

Smittsant 1-04 (pdf)

Innehåll i smittsant 2003

Nummer 3-03

 • Smittskydds nya handlingsplan "Att vara tillsammans".
 • Influensa. 
 • Calicivirus. 

Smittsant nummer 3-03 (pdf)

Nummer 2-03

 • Utbrott av magsjuka i Trolltjärn (Luleå).

Smittsant nummer 2-03 (pdf)

 

Nummer 1-03

 • Statistik anmälningspliktiga sjukdomar 2002.

Smittsant nummer 1-03 (pdf)

Innehåll i smittsant 2002

Nummer 2-02

 • Vaccination mot influensa. 
 • Pneumokockvaccination. 
 • Impetigo.
 • EHEC-utbrott i Göteborg. 
 • Polofritt i Europa. 
 • Klamydiaökningen. 

Smittsant nummer 2-02 (pdf)

Nummer 1-02

 • Statistik anmälningspliktiga sjukdomar. 

Smittsant nummer 1-02 (pdf)

Innehåll i smittsant 2001

Nummer 1-01

 • Information om mjältbrand. 

Smittsant nummer 1-01 (pdf)

Innehåll i smittsant 2000

Nummer 4-00

 • Influensasäsongen 99/00 statistik.
 • Vaccinationstäckning. 
 • Socialstyrelsens rekommendationer om vilka grupper som ska vaccineras. 
 • Behandling av akut influensa. 

Smittsant nummer 4-00 (pdf)

Nummer 3-00

 • Från Jenner till gener - om vaccinationer. 
 • Skolvaccinationsstatistik Norrbotten. 
 • Statistik anmälningspliktiga sjukdomar. 
 • Behandling av akut otit hos barn. 
 • Rabiesprofylax.

Smittsant nummer 3-00 (pdf)

Nummer 2-00

 • Antibiotikaprofylax och kirurgi.
 • Gonokocker. 
 • Statistik anmälningspliktiga sjukdomar. 

Smittsant nummer 2-00 (pdf)

Nummer 1-00

 • 1000-talets epidemier. Skattning av mortalitet på grund av infektionssjukdomar i västvärlden under 1900-talet.
 • Nya anmälningspliktiga sjukdomar. 
 • Sammanställning vaccinationsstatus hos elever i grundskolan. 
 • Statistik anmälningspliktiga sjukdomar. 

Smittsant nummer 1-00 (pdf)

Innehåll i smittsant 1999

Nummer 3-99

 • Influensatider, vaccination och kostnader för riskgrupper samt Socialstyrelsens föreskrifter om vaccinationsverksamhet. 

Smittsant nummer 3-99 (pdf)

Nummer 2-99

 • Förslag till ny smittskyddslag. 
 • Statistik STD.
 • Statistik anmälningspliktiga sjukdomar. 

Smittsant nummer 2-99 (pdf)

Nummer 1-99

 • Antibiotika/statistik öppenvård och slutenvård. 
 • Strama - inriktning och insatser. 
 • Statistik anmälningspliktiga sjukdomar. 

Smittsant nummer 1-99 (pdf)