Smittskydd i skola och förskola

Smittsamma sjukdomar är den vanligaste orsaken till att barn inte kan vara i förskolan/skolan. I de här miljöerna är det många personer på en begränsad yta och det kan öka risken för både barn/elever och personal att bli drabbad av smittsam sjukdom.

Detta påverkar inte bara deras hälsa utan även spridningen av infektioner till närstående och övriga samhället. Denna sida ger förslag till råd och rutiner som bör finnas skriftligt på varje förskola/skola för att minska risken för smittspridning. Råden är utarbetade i samarbete mellan barnhälsovården, kommunal tillsynsmyndighet och smittskyddsenheten.

Förskole- och skolverksamheterna har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar, till exempel genom förebyggande åtgärder. Förskolans och skolans förebyggande arbete bör ses utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv.