IT/MT

Felanmälan

IT/MT-stöd ligger i framkant då det gäller regiongemensamma IT-lösningar och arbetar aktivt i gränslandet mellan IT och de medicintekniska informationsdatasystemen.

Region Norrbottens IT-Infrastruktur används i många fall dygnet runt, alla dagar på året.

För att upprätthålla en god funktion och bästa möjliga tillgänglighet på IT-infrastrukturen sker förebyggande underhåll regelbundet en gång i månaden. Detta sker alltid den tredje onsdagen i månaden mellan klockan 17-23. Med undantag för juli månad då inget driftstopp sker.

Driftstoppen kan innebära mindre driftstörningar vilka är oundvikliga och motiverade.

Kontakt 

Teknikakuten
Telefon: 0920-710 10

Driftstopp sker

Tredje onsdagen i månaden mellan
klockan 17-23.

Region Norrbotten använder sig sedan 2020 av TeleQ. Nedan finna utbildningsfilmer och manualer att ta del av.

Nu har man även möjligheten att se de 6 första siffrorna i personnummret på första sidan.
Ni ändrar det under Mina Insällningar.

Personuppgifter i ärendelistan.

 • Visa A-nummer
 • Visa Personnummer
 • Visa Kundnummer

OBS!! Ni kan inte använda fiktiva nummer. Ni måste använda ett nummer som finns i RN nummerserie.

If you cannot read Swedish, please read the usermanual in english.

Nu kan du som extern användare (privat vårdgivare, kommunanställd, konsult eller leverantör) byta ditt lösenord själv till Region Norrbotten.

Det är viktigt att tänka på Region Norrbottens har en lösenordanvisnings som man måste följa när du väljer ett nytt lösenord. 

På nedanstående länkar står det att man ska ange en e-postadress, eftersom Region Norrbotten inte tillhandahåller något e-post till externa användare så använder ni följande istället: användarnamn@norrbotten.se

Ny användare

Om du är inloggad i O365 i din egen organisation måste du logga ut från O365 innan du kan registrera mobilnummer eller byta lösenord, alternativ kan du öppna nedanstående länkar i webbläsare som InPrivate/Inkognito

Är det första gången som du loggar in i HAG måste du först registrera ett mobilnummer eller e-post adress och det gör du via denna länk  https://aka.ms/ssprsetup. I samband med registreringen kommer du även få byta ditt tillfälliga lösenord till ett eget valt lösenord.

Om du bara ska byta lösenordet eller återställa det, kan du göra det via molnet via denna länk https://aka.ms/sspr

Vid problem med ovanstående, öppna alltid webbläsaren Inprivate/Inkognito

Instruktioner finns i Användarmanual för externa eller Användarmanual för konsulter och leverantörer, du hittar dessa i höger kolumn.

Befintlig användare

Om du bara ska byta lösenordet eller återställa det, kan du göra det via molnet via denna länk https://aka.ms/sspr

Instruktioner finns i Användarmanual för externa eller Användarmanual för konsulter och leverantörer, du hittar dessa i höger kolumn.

Lösenordsanvisning

 • Lösenordet måste bestå av minst 10 tecken och sammansatt av både stora och små bokstäver samt siffror. För att lösenordet ska vara komplext bör det även innehålla specialtecken t ex %&/(

 • Lösenordet får inte innehålla ditt användarnamn eller fullständigt namn (förnamn eller efternamn)

 • Nytt lösenord får inte vara samma eller liknade de senaste 10 använda lösenord

 • Lösenordsbyte kan bytas när som helst men måste bytas efter max 365 dagar (tidigare 90 dagar)

 • Dessutom är vanligt förekommande ord blockerade att användas t ex namn på årstider, månader, orter

Support

Vid support ska kommunanvändare i första hand kontakta Service Direkt 0920-71212 och övriga användare Region Norrbottens support Teknikakuten 0920-71010

Här hittar du Information om hur du gör för att ansöka om Sjunet och SITHS-kort med mera.

Certifierade skrivare

IT/MT-stöd har upprättat en standard och certifiering av skrivare för att säkerställa utskrifthanteringen för nyetablerade enheter inom Region Norrbotten och Vårdvalet.

Skrivarna skall vara nätverksskrivare.

Det finns tre olika typer av åtkomst till Region Norrbottens IT-miljö:

 1. Extern leverantör som ska arbeta i RN's lokaler (Enhet)
 2. Extern leverantör/konsult som ska ha åtkomst till publicerat system (Enhet)
 3. Extern leverantör/konsult som ska fjärrstyra från sin egen ort och arbetsstation (IT/MT-stöd)

Kontakta er uppdragsgivare/kontaktperson på Region Norrbotten för att beställa avtalsblanketten ”Avtal för extern åtkomst till Region Norrbottens IT-miljö” som finns tillgänglig på vårt intranät Insidan.

Fyll i blanketten enligt de inkluderade instruktionerna och returnera den underskriven till ansvarig uppdragsgivare.