Vårdadministrativa rutiner

Här kommer du hitta vårdadministrativa rutiner för Cosmic.

Sidan är under uppbyggnad och rutiner fylls på allt eftersom.

Regionalövergripande rutiner

Lokala rutiner per programområde