Regionfastigheter

Regionfastigheter förvaltar regionens fastigheter i länet, primärt sjukhus och vårdcentraler.

 

Vårt uppdrag är att tillhandahålla lokaler, skapa större nytta av den totala lokalytan, bättre tillvarata fastigheternas långsiktiga värde och brukbarhet samt minska landstingets nettokostnader för lokaler. Här ingår att på ett effektivt och rationellt sätt ansvara för den totala lokalförsörjningen för  verksamheternas lokalbehov, vilket innebär att vi även svarar för den externa in- och uthyrningen av lokaler och bostäder .

Förvaltad bruttoarea uppgår i dagsläget till ca  469 300 m2. Vi hyr ut ca 44 000 m2 till externa hyresgäster och hyr in ca 52 500 m2.

Avseende våra egna fastigheter omsätter vi ca 420 mkr. De senaste åren har vi byggt för drygt 100 mkr/år.

Förteckning över de lokaler som Region Norrbotten hyr i länet.

Arjeplog

Arjeplogs hälsocentral 

Arvidsjaur

 Arvidsjaur hälsocentral, tandvård och psykiatri

Boden

Erikslunds hälsocentral
Garnisområdet: Administrativa lokaler, Rehab samt personalbostäder
Lokal för ambulans, BUP, vuxenpsykaitri och tandvård i Sävast

Gällivare

 Helikopterbas

Haparanda

Haparanda hälsocentral, där lokaler hyrs in även för tandvård och psykiatri

Jokkmokk

Jokkmokks hälsocentral där lokal hyrs in även för tandvård
Distriktssköterskemottagning i Voullerim

Luleå

Hälsocentraler: Gammelstad, Mjölkudden, Örnäset och Råneå
Tandvårdlokaler: Tandvårdscentralen, Gammelstad, Örnäset 
Lokal för ambulans, LSS, BUP,  och kontor till Museet, företagshälsovården, Länsteknik

Piteå

Piteå hälsocentral

Älvsbyn

Älvsby hälsocentral, där lokaler hyrs in även för tandvård
I Vidsel finns distriktssköterskemottagning

Övertorneå

I Övertorneå hyrs hälsocentral samt lokal för tandvård.

Fastigheter som Region Norrbotten äger.

Boden

Björknäs hälsocentral
Harads hälsocentral
Sandens hälsocentral
Torpgärdan

Gällivare

Gällivare sjukhus
Laponia hälsocentral(sjukhuset)
Tandvårdshuset

Kalix

Kalix sjukhus
Kalix hälsocentral (sjukhuset)
Sportstuga Storön
Torp Björkfors

Kiruna

Kiruna sjukhus
Kiruna hälsocentral
Vittangi
Karesuando
Björklyan
Personalvilla

Luleå

Sunderby sjukhus
Björkskatans hälsocentral
Porsö hälsocentral
Bergnäsets hälsocentral
Hertsö hälsocentral
Stadsvikens hälsocentral
Skutgatan
Regionhuset
Pelikanen
Museum

Pajala

Pajala hälsocentral

Piteå

Piteå älvdals sjukhus
Öjebyns hälsocentral
Norrfjärdens hälsocentral
Hortlax hälsocentral
Öjeby sjukhem

Överkalix

Överkalix hälsocentral

Kontakt

Regionfastigheters uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga, kostnadseffektiva och hälso-främjande lokaler vilket innebär ansvar för förvaltning, värdesäkring och utveckling av regionens fastigheter.

Mikael Wänstedt

Fastighetschef

Övergripande ansvar för bygg- och fastighetsförvaltning i länet.

Telefon:
0920284185
E-post:
mikael.wanstedt@norrbotten.se

Lena Engström

Fastighetsförvaltare kusten

Fastighetsförvaltare för område Luleå och Boden. Sköter även lokalförsörjning för inhyrda lokaler inom området.

Telefon:
0920284162
E-post:
lena.engstrom@norrbotten.se

Mattias Tjärnström

Fastighetsförvaltare kusten, Kalix sjukhus

Fastighetsförvaltare för område Kalix och Piteå. Sköter även lokalförsörjning för inhyrda lokaler inom området.

E-post:
mattias.tjarnstrom@norrbotten.se

Mathias Lyngmark

Fastighetsförvaltare malmfälten, Gällivare sjukhus

Fastighetsförvaltare för område Gällivare och Kiruna. Sköter även lokalförsörjning för inhyrda lokaler inom området.

E-post:
mathias.lyngmark@norrbotten.se

Malin Fagervall

Projektcontroller

Ekonomifrågor, uppföljning, projektredovisning.

Telefon:
076 - 135 59 23
E-post:
malfag01@norrbotten.se

Patrik Lund

Fastighetsadministration

Hyres- och fastighetsadministration, hyresfrågor, fastighetsdatabas.

Telefon:
070 - 256 22 45
E-post:
patrik.lund@norrbotten.se

Mikael Engström

Projektsamordnare
Telefon:
0920-28 47 57
E-post:
mikeng01@norrbotten.se

Linnéa Grundström

Funktionsplanerare

Stöd och hjälp vid lokalförändringar, ny- och ombyggnationer i hela länet. Länken mellan vård och byggnadsteknisk utformning. Behovsanalyser, flödesstudier.

Telefon:
0920 - 28 48 38
E-post:
linnea.grundstrom@norrbotten.se

Claes Ljunghager

Projektledare

Bygg och projektledning för om- till- och nybyggnader av lokaler

Telefon:
070 - 587 62 34
E-post:
claes.ljunghager@norrbotten.se

Annica Erixon

Underhållsingenjör

Samordnare för underhållsplanering, ritningar och fastighetshandlingar

Telefon:
076 - 114 86 28
E-post:
annica.erixon@norrbotten.se

Anne Posti

Samordnare

Samordnare för lokaler.

Telefon:
072 - 241 39 39
E-post:
anne.posti@norrbotten.se

Eva Forsberg

Samordnare

Ansvarig för ytterområden

Telefon:
076 - 105 01 82
E-post:
eva.m.forsberg@norrbotten.se

Anders Berglund

Flyttsamordnare
Telefon:
073 - 094 71 86
E-post:
anders.berglund@norrbotten.se