Avfall och miljö

Nytt för kommuner och externa vårdgivare

Från och med 1 januari 2022 har Region Norrbotten inte längre avtal med kommuner- och/eller andra externa vårdgivare för att ombesörja hantering och destruktion av farligt avfall.

För information om hantering av vårdens farliga avfall och kemikalier för Regionanställda finns information på Insidan (intranät)

Miljö, kemikalier & avfall (intern länk, regionens intranät)