Tillgänglighetsredogörelse

Region Norrbotten står bakom webbplatsen vardgivarwebben.norrbotten.se. Vi vill att den ska kunna användas av så många som möjligt. Här kommer vi att beskriva hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi kommer att redovisa om det finns eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Hur tillgänglig är vardgivarwebben.norrbotten.se?

Vi är medvetna om att delar av vardgivarwebben.norrbotten.se inte är helt tillgängliga. Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av vardgivarwebben.norrbotten.se?

Om du behöver innehåll från vardgivarwebben.norrbotten.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet. Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om vardgivarwebben.norrbotten.ses tillgänglighet

vardgivarwebben.norrbotten.se är delvis förenlig med lagen om digital tillgänglighet till offentlig service.

Det innebär att webbplatsen delvis motsvarar nivå AA i den så kallade standarden WCAG 2.1.

Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Användning utan synförmåga

 • Det finns bilder som uppfattas informationsbärande som saknar alternativtexter.
 • Sökfunktionen i sidhuvudet saknar landmärkesrollen role=”search”.
 • Det saknas en landmärkesroll för undermenyn och som är det område som innehåller länkarna exklusive knappen i huvudmenyn som fällde ut undermenyn.
 • Det finns sidor som saknar en inledande huvudrubrik. Det finns sidor som har inkorrekt rubrikhierarki.
 • Det finns navigeringsområden som inte är omgärdat av nav-element eller role=”navigation”.
 • Det finns innehåll som inte tillhör huvudinnehållet som inte är omgärdat av ett aside-element.
 • Det finns innehåll med semantisk formgivning i form av HTML elementet strong. Det finns innehåll som är skapat med CSS.
 • Det finns tomma rubriker.
 • Det finns tabeller som saknar kolumnrubriker tillsammans med ett caption element.
 • Det finns innehåll relaterat till sökresultat som förekommer före rubriken.
 • Det finns pagineringslänkar som även bör vara placerat före sökträffar för att underlätta navigering.
 • Det finns samlingar av länkar som leder till olika bokmärken på sidan. Dessa kommer efter huvudinnehållet vilket är ”för sent”.
 • Det finns formulärfält som saknar attributet autocomplete.
 • I sidfoten finns länkar under rubriken ”hitta snabbt”. Dessa länkar går att fälla ut, men det går också att klicka på länktexten och direkt komma till en sida. Att det rör sig om två länkar framgår inte av utseendet på länkarna.
 • Det finns felmeddelanden som endast är särskilt med färg.
 • Det finns bilder som när de aktiveras öppnar ett nytt fönster med bilden i större format. Det saknas helt synlig information om att dessa är klickbara.
 • Det finns ett antal länkliknande knappar som låter användaren filtrera sökresultatet med avseende på begynnelsebokstaven. Dessa knappar saknar en markering att de är klickbara som inte enbart består av färg.
 • Det finns pagineringslänkar som endast är särskilda med färg.
 • Det finns exempel på bilder av text i form av flödesschema och Behandlingstrappan samt ATC-schemat.
 • När fokus är i mobilmeny är det möjligt att nå den bakomliggande sidan utan att ha aktivt stängt mobilmenyn. Förekommer på mobilenhet och på desktopläge.
 • Det finns knappar som fäller ut innehåll och som sedan blir placerat sist i det utfällbara området. Detta kan leda till förlorat innehåll.
 • Det finns länkar med samma länktext men olika länkmål. Det finns länkar som inte beskriver dess format och som kan vara svåra att förstå utanför dess sammanhang.
 • Det finns grupperingar som saknar fieldset och legend element. Ikonerna för att dela sidan saknar en ledtext/beskrivande rubrik.
 • I takt med att användaren matar in tecken i sökfunktionen så ändras innehållet omedelbart och det saknas information om detta beteende.
 • När en kryssruta fylls i eller ur så kan sökresultatet ändras omedelbart. Detta betyder att sidans innehåll förändras enbart som ett resultat av indata och det saknas information om detta beteende.
 • Det finns knappar som fäller ut områden, med identisk semantisk information fastän de fäller ut olika områden eller utför olika aktiviteter.
 • Det finns felmeddelande som saknar korrigeringsförslag.
 • Det finns knappar som fäller ut undermenyer som saknar semantisk information. Det saknas även semantisk information kring knappar vid infällt/utfällt läge. Det saknas semantisk information om en knapp i huvudmenyn är aktiv.
 • Det finns sökfunktioner som saknar attributet role=”combobox” samt autocomplete

Användning med nedsatt färgseende

 • Sökfunktionen i sidhuvudet saknar landmärkesrollen role=”search”.
 • Det saknas en landmärkesroll för undermenyn och som är det område som innehåller länkarna exklusive knappen i huvudmenyn som fällde ut undermenyn.
 • Det finns sidor som saknar en inledande huvudrubrik. Det finns sidor som har inkorrekt rubrikhierarki.
 • Det finns navigeringsområden som inte är omgärdat av nav-element eller role=”navigation”.
 • Det finns innehåll som inte tillhör huvudinnehållet som inte är omgärdat av ett aside-element.
 • Det finns innehåll med semantisk formgivning i form av HTML elementet strong. Det finns innehåll som är skapat med CSS.
 • Det finns tomma rubriker.
 • Det finns tabeller som saknar kolumnrubriker tillsammans med ett caption element.
 • Det finns formulärfält som saknar attributet autocomplete.
 • I sidfoten finns länkar under rubriken ”hitta snabbt”. Dessa länkar går att fälla ut, men det går också att klicka på länktexten och direkt komma till en sida. Att det rör sig om två länkar framgår inte av utseendet på länkarna.
 • Det finns felmeddelanden som endast är särskilt med färg.
 • Det finns bilder som när de aktiveras öppnar ett nytt fönster med bilden i större format. Det saknas helt synlig information om att dessa är klickbara.
 • Det finns ett antal länkliknande knappar som låter användaren filtrera sökresultatet med avseende på begynnelsebokstaven. Dessa knappar saknar en markering att de är klickbara som inte enbart består av färg.
 • Det finns pagineringslänkar som endast är särskilda med färg.
 • Tangentbordsfokus på sidfotens länkar har ett kontrastvärde som understiger gränsvärdet 3,0:1. Markeringen för knapparna i huvudmenyn, länkarna i undermenyn och övriga element faller även under gränsvärdet.

Användning med nedsatt synförmåga

 • Det finns bilder som uppfattas informationsbärande som saknar alternativtexter.
 • Sökfunktionen i sidhuvudet saknar landmärkesrollen role=”search”.
 • Det saknas en landmärkesroll för undermenyn och som är det område som innehåller länkarna exklusive knappen i huvudmenyn som fällde ut undermenyn.
 • Det finns sidor som saknar en inledande huvudrubrik. Det finns sidor som har inkorrekt rubrikhierarki.
 • Det finns navigeringsområden som inte är omgärdat av nav-element eller role=”navigation”.
 • Det finns innehåll som inte tillhör huvudinnehållet som inte är omgärdat av ett aside-element.
 • Det finns innehåll med semantisk formgivning i form av HTML elementet strong. Det finns innehåll som är skapat med CSS.
 • Det finns tomma rubriker.
 • Det finns tabeller som saknar kolumnrubriker tillsammans med ett caption element.
 • Det finns innehåll relaterat till sökresultat som förekommer före rubriken.
 • Det finns pagineringslänkar som även bör vara placerat före sökträffar för att underlätta navigering.
 • Det finns samlingar av länkar som leder till olika bokmärken på sidan. Dessa kommer efter huvudinnehållet vilket är ”för sent”.
 • Det finns formulärfält som saknar attributet autocomplete.
 • I sidfoten finns länkar under rubriken ”hitta snabbt”. Dessa länkar går att fälla ut, men det går också att klicka på länktexten och direkt komma till en sida. Att det rör sig om två länkar framgår inte av utseendet på länkarna.
 • Det finns felmeddelanden som endast är särskilt med färg.
 • Det finns bilder som när de aktiveras öppnar ett nytt fönster med bilden i större format. Det saknas helt synlig information om att dessa är klickbara.
 • Det finns ett antal länkliknande knappar som låter användaren filtrera sökresultatet med avseende på begynnelsebokstaven. Dessa knappar saknar en markering att de är klickbara som inte enbart består av färg.
 • Det finns pagineringslänkar som endast är särskilda med färg.
 • Det finns exempel på bilder av text i form av flödesschema och Behandlingstrappan samt ATC-schemat.
 • Det finns innehåll som vid zoom upp till 400% blir oöverskådligt. I modalfönstret försvinner det information vid denna grad av zoom.
 • Tangentbordsfokus på sidfotens länkar har ett kontrastvärde som understiger gränsvärdet 3,0:1. Markeringen för knapparna i huvudmenyn, länkarna i undermenyn och många andra fokuserbara element faller även under gränsvärdet.
 • När fokus är i mobilmeny är det möjligt att nå den bakomliggande sidan utan att ha aktivt stängt mobilmenyn. Förekommer på mobilenhet och på desktopläge.
 • Det finns knappar som fäller ut innehåll och som sedan blir placerat sist i det utfällbara området. Detta kan leda till förlorat innehåll.
 • Det finns länkar med samma länktext men olika länkmål. Det finns länkar som inte beskriver dess format och som kan vara svåra att förstå utanför dess sammanhang.
 • I takt med att användaren matar in tecken i sökfunktionen så ändras innehållet omedelbart och det saknas information om detta beteende.
 • När en kryssruta fylls i eller ur så kan sökresultatet ändras omedelbart. Detta betyder att sidans innehåll förändras enbart som ett resultat av indata och det saknas information om detta beteende.
 • Det finns knappar som fäller ut områden, med identisk semantisk information fastän de fäller ut olika områden eller utför olika aktiviteter.
 • Det finns felmeddelande som saknar korrigeringsförslag.
 • Det finns knappar som fäller ut undermenyer som saknar semantisk information. Det saknas även semantisk information kring knappar vid infällt/utfällt läge. Det saknas semantisk information om en knapp i huvudmenyn är aktiv.
 • Det finns sökfunktioner som saknar attributet role=”combobox” samt autocomplete=”list”. Det finns interaktiva element som saknar en maskinläsbar roll.

Användning med nedsatt nedsatt finmotorik eller styrka

 • I takt med att användaren matar in tecken i sökfunktionen så ändras innehållet omedelbart och det saknas information om detta beteende.
 • När en kryssruta fylls i eller ur så kan sökresultatet ändras omedelbart. Detta betyder att sidans innehåll förändras enbart som ett resultat av indata och det saknas information om detta beteende.
 • Det finns felmeddelande som saknar korrigeringsförslag.

Användning med nedsatt nedsatt rörlighet

 • Det finns formulärfält som saknar attributet autocomplete.
 • Sökfunktionen i sidhuvudet saknar landmärkesrollen role=”search”.
 • Det saknas en landmärkesroll för undermenyn och som är det område som innehåller länkarna exklusive knappen i huvudmenyn som fällde ut undermenyn.
 • Det finns sidor som saknar en inledande huvudrubrik. Det finns sidor som har inkorrekt rubrikhierarki.
 • Det finns navigeringsområden som inte är omgärdat av nav-element eller role=”navigation”.
 • Det finns innehåll som inte tillhör huvudinnehållet som inte är omgärdat av ett aside-element.
 • Det finns innehåll med semantisk formgivning i form av HTML elementet strong. Det finns innehåll som är skapat med CSS.
 • Det finns tomma rubriker.
 • Det finns tabeller som saknar kolumnrubriker tillsammans med ett caption element.
 • När fokus är i mobilmeny är det möjligt att nå den bakomliggande sidan utan att ha aktivt stängt mobilmenyn. Förekommer på mobilenhet och på desktopläge.
 • Det finns knappar som fäller ut innehåll och som sedan blir placerat sist i det utfällbara området. Detta kan leda till förlorat innehåll.
 • I takt med att användaren matar in tecken i sökfunktionen så ändras innehållet omedelbart och det saknas information om detta beteende.
 • När en kryssruta fylls i eller ur så kan sökresultatet ändras omedelbart. Detta betyder att sidans innehåll förändras enbart som ett resultat av indata och det saknas information om detta beteende.
 • Det finns knappar som fäller ut undermenyer som saknar semantisk information. Det saknas även semantisk information kring knappar vid infällt/utfällt läge. Det saknas semantisk information om en knapp i huvudmenyn är aktiv.
 • Det finns sökfunktioner som saknar attributet role=”combobox” samt autocomplete=”list”. Det finns interaktiva element som saknar en maskinläsbar roll.

Användning med känslighet för flimmer

 • När startsidan laddas in finns det en bild som automatiskt zoomas ut under 4 sekunder som ligger under gränsvärdet 5 sekunder. Men rörelsen fortsätter ytterligare 3–4 sekunder då bilden flyttas något till vänster.

Användning med nedsatt kognitiv nedsättning

 • Sökfunktionen i sidhuvudet saknar landmärkesrollen role=”search”.
 • Det saknas en landmärkesroll för undermenyn och som är det område som innehåller länkarna exklusive knappen i huvudmenyn som fällde ut undermenyn.
 • Det finns sidor som saknar en inledande huvudrubrik. Det finns sidor som har inkorrekt rubrikhierarki.
 • Det finns navigeringsområden som inte är omgärdat av nav-element eller role=”navigation”.
 • Det finns innehåll som inte tillhör huvudinnehållet som inte är omgärdat av ett aside-element.
 • Det finns innehåll med semantisk formgivning i form av HTML elementet strong. Det finns innehåll som är skapat med CSS.
 • Det finns tomma rubriker.
 • Det finns tabeller som saknar kolumnrubriker tillsammans med ett caption element.
 • Det finns innehåll relaterat till sökresultat som förekommer före rubriken.
 • Det finns pagineringslänkar som även bör vara placerat före sökträffar för att underlätta navigering.
 • Det finns samlingar av länkar som leder till olika bokmärken på sidan. Dessa kommer efter huvudinnehållet vilket är ”för sent”.
 • Det finns formulärfält som saknar attributet autocomplete.
 • Det finns exempel på bilder av text i form av flödesschema och Behandlingstrappan samt ATC-schemat.
 • När fokus är i mobilmeny är det möjligt att nå den bakomliggande sidan utan att ha aktivt stängt mobilmenyn. Förekommer på mobilenhet och på desktopläge.
 • Det finns knappar som fäller ut innehåll och som sedan blir placerat sist i det utfällbara området. Detta kan leda till förlorat innehåll.
 • Det finns länkar med samma länktext men olika länkmål. Det finns länkar som inte beskriver dess format och som kan vara svåra att förstå utanför dess sammanhang.
 • Det finns grupperingar som saknar fieldset och legend element. Ikonerna för att dela sidan saknar en ledtext/beskrivande rubrik.
 • I takt med att användaren matar in tecken i sökfunktionen så ändras innehållet omedelbart och det saknas information om detta beteende.
 • När en kryssruta fylls i eller ur så kan sökresultatet ändras omedelbart. Detta betyder att sidans innehåll förändras enbart som ett resultat av indata och det saknas information om detta beteende.
 • Det finns knappar som fäller ut områden, med identisk semantisk information fastän de fäller ut olika områden eller utför olika aktiviteter.
 • Det finns felmeddelande som saknar korrigeringsförslag.
 • Det finns knappar som fäller ut undermenyer som saknar semantisk information. Det saknas även semantisk information kring knappar vid infällt/utfällt läge. Det saknas semantisk information om en knapp i huvudmenyn är aktiv.
 • Det finns sökfunktioner som saknar attributet role=”combobox” samt autocomplete=”list”. Det finns interaktiva element som saknar en maskinläsbar roll.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 22 maj, 2024.

Hur vi testat vardgivarwebben.norrbotten.se

ETU AB har gjort en oberoende granskning av vardgivarwebben.norrbotten.se.

Senaste bedömningen gjordes den 20 december, 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 december, 2023.