Allmäntjänstgöring och auskultation

Vi erbjuder dig en bra utbildning vid våra fem sjukhus och ca 28 hälsocentraler. Hos oss är du läkare från första dagen. Här behöver du inte stå i tredje eller fjärde led och observera. Du ses som kollega och deltar i arbetet redan från första början. Hos oss får du självständiga jourer men givetvis också ett bra stöd.

Vi erbjuder dig en bra utbildning vid våra fem sjukhus och ca 28 hälsocentraler. Hos oss är du läkare från första dagen. Här behöver du inte stå i tredje eller fjärde led och observera. Du ses som kollega och deltar i arbetet redan från första början. Hos oss får du självständiga jourer men givetvis också ett bra stöd.

Auskultation i Norrbotten

Du som studerar medicin är välkommen att göra dina utlokaliseringsveckor på hälsocentral eller sjukhus i Norrbotten. Mer information om auskultation hittar du på norrbotten.se

Auskultation i Norrbotten (norrbotten.se)

Ta steget och gör AT i Sveriges nordligaste län

Vi söker nya medarbetare som vill fortsätta sin läkarutbildning genom att göra AT i Norrbotten. Vi erbjuder dig ett arbete under stort eget ansvar där du får använda och utveckla dina kunskaper i praktiken.

Fjällen eller kusten?

Hos oss väljer du AT med basplacering vid något av våra fem sjukhus, antingen i fjällen (Gällivare eller Kiruna) eller vid kusten (Kalix, Piteå eller Sunderbyn).

Gör du AT i Gällivare eller Sunderbyn kan alla placeringar fullgöras vid de sjukhusen.

AT vid övriga sjukhus innebär att hela eller delar av vissa tjänstgöringsperioder förlagda till annat sjukhus.

Kiruna: Opererande specialiteter och psykiatri görs i Gällivare.

Kalix: Opererande specialiteter och psykiatri görs i Sunderbyn.

Piteå: Hela kirurgi- och merparten av ortopedplaceringen görs i Sunderbyn.

Om din utbildningsplan innebär att du måste resa till ett annat sjukhus får du ersättning för daglig pendling om avståndet gör det möjligt. Blir det aktuellt med dubbelt boende så betalar Region Norrbotten hyran på den tillfälliga orten.

Hälsocentralsplacering

Utbildningstiden inom primärvården genomför du vid någon av länets 28 hälsocentraler som drivs av Region Norrbotten. Så långt det är möjligt kan du få välja hälsocentral som tillhör det sjukhus där du bedriver din AT- tjänstgöring. Länet är stort – bestämmer du dig för någon av de hälsocentraler som har långt till närmaste sjukhus* (så kallade glesbygdshälsocentraler) får du lära dig att hantera de mest skiftande behoven i situationer som du aldrig kommer i kontakt med på ett sjukhus eller en hälsocentral i tätort.

* Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk, Pajala, Överkalix och Övertorneå har observationsplatser och ger vård dygnet runt.

Läs om våra verksamheter

Hälsocentraler (norrbotten.se)
Sjukhus (norrbotten.se)
Kliniker och mottagningar (norrbotten.se)

Du lämnar in din AT-ansökan via annonsen på vår hemsida, länk finns nedan. För att kunna skicka in din ansökan måste du kryssa i vilket sjukhus du söker till i första hand. Nästa sökomgång startar i slutet av januari 2024 med sista ansökningsdag 6 mars.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan görs via  Lediga jobb (norrbotten.se)

Anställningsform

Som AT-läkare blir du tidsbegränsat anställd under 18 månader. Lönen för nya AT-läkare ses över varje år och den lönen höjs med 2 000 kr efter ca 12 månaders anställning.

Jourersättning

Jourersättning betalas ut enligt gällande centrala och lokala avtal.

Jour och beredskap

Under AT kommer du att gå jour. Under en normal arbetsmånad ingår ungefär två till tre jourpass.

Huvudinriktningen för AT-läkarnas jourtjänstgöring är jour till kl 23.00, måndag-fredag samt jour 9.00-21.00, lördag, söndag och helgdag - lokala variationer finns. Under dessa jourer kommer du som AT-läkare att arbeta parallellt med en mer erfaren kollega (ST-läkare/specialist).

När du har gått jour har du rätt att ta ut ledighet eller ersättning för de timmar du arbetat enligt gällande arbetstidsregler. AT-samordnarna kan berätta mer om hur det fungerar vid respektive sjukhus. Detta tas givetvis också upp vid introduktionen av nya AT-läkare.

Kompensationsledighet

Reglerna om intjänande av kompensationsledighet styrs av kollektivavtalet. De finns också lokala avtal i de olika sjukvårdsområdena om hur kompensationsledighet ska tas ut i samband med jour och beredskap.

Semester

Under allmäntjänstgöringen får du månadslön vilket också ger dig rätt till betald semester. Antalet semesterdagar styrs av avtal. Exempelvis innebär det 25 betalda semesterdagar om du är under 40 år och anställd hela semesteråret = kalenderåret.

Utbildningsförmåner

Under allmäntjänstgöringen deltar du i ett flertal utbildningstillfällen. Vid kurser och internatutbildningar står Region Norrbotten för alla internatkostnader. 
Läs också mer om vilken kompetensutveckling som erbjuds under AT.

Bra handledning är en av de viktigaste förutsättningarna för att allmäntjänstgöringen ska fungera riktigt bra.

På varje klinik som tar emot AT-läkare utses handledare. De lokala introduktionsprogrammen ger dig viktig information som den aktuella arbetsplatsen.

Personlig handledare

Du får en specialistkompetent eller ST-kollega som personlig handledare. Tiden för handledning schemaläggs på arbetstid. Olika modeller för handledning tillämpas vid olika kliniker. Checklistor förekommer ofta. Ni kommer också att diskutera frågor som rör yrkesrollen, den professionella utvecklingen, kommunikationen med kollegor, patienter och anhöriga. Frågor kring konsten att prioritera, etik och attityder kan också bli aktuella.

De flesta av våra handledare har genomgått utbildning inför uppdraget. I Norrbotten genomför vi återkommande handledarutbildning för att stärka våra specialistkompetenta läkare i rollen som handledare och utbildare av AT- och ST-läkare.

Din AT-tjänstgöring inleds med introduktion 2 dagar på Sunderby sjukhus (AT i Sunderbyn, Kalix och Piteå) eller 3 dagar på Gällivare sjukhus (AT i Gällivare och Kiruna) för att sedan resten av veckan ske på det sjukhus som du valt för din basplacering.

De första dagarna får du praktisk information om sjukhuset och en rundvandring/ presentation av enheterna. Du får också en genomgång av bland annat:

  • Anställningsvillkor
  • Arbetstider samt jour och beredskap
  • Kompensationsledighet
  • Sjuk- och friskanmälan
  • Semester

Vid varje ny placering får du en kortare introduktion av kliniken och verksamheten. Den genomförs oftast av din handledare. Verksamhetschefen vid kliniken där du är placerad ansvarar för frågor som berör arbetsmiljö, ledighet, yrkesansvar och närvaro.

Vårdadministrativt system VAS

Under de första dagarna får du en datautbildning i Region Norrbottens vårdadministrativa system (VAS). Region Norrbotten har hög datortäthet och ligger i framkant när det gäller vårdadministrativt datastöd.

Som AT-läkare utgår lärandet från ditt aktiva deltagande i det vardagliga arbetet, men du deltar också i den kompetensutveckling och AT-undervisning som bedrivs vid varje sjukhus.

Primärt omhändertagande

I början av din AT-utbildning får du en utbildning i primärt omhändertagande. Den är gemensam för alla nya AT-läkare i länet så du lär snabbt känna dina kollegor och får ett ovärderligt nätverk i länet.

Kursen sker i internatform under fem dagar och omfattar omhändertagande vid trauma, akut hjärtsjukvård inklusive A-HLR samt viss akutmedicin. Under utbildningen varvas föreläsningar med praktiska och realistiska övningar.

AT-undervisning

Du deltar i lokala utbildningar vid sjukhuset. Du kan i hög grad påverka din utbildning då AT-undervisningen planeras av studierektorn utifrån önskemål från AT-läkarna. Exempel på ämnen är aktuella forskningsrön eller nya behandlingsmetoder. Föreläsare är specialister från det egna sjukhuset och närliggande hälsocentraler.

Är det något du känner att du vill lära dig mer om, tipsa studierektorn vid sjukhuset. Det mesta brukar gå att ordna.

Fjällkurs - skadehandläggning i vintermiljö

Det här är utbildningen för dig som gillar att åka skidor och vara uppe i fjällen. En gång per vinter erbjuds Region Norrbottens fjällkurs. Under en veckas internat genomgår du en katastrofutbildning som är särskilt inriktad mot skadehandläggning i vintermiljö. Teori och praktik varvas. Polisen, Räddningstjänsten och sjukvårdspersonal deltar gemensamt i utbildningen.

Skadehandläggning i vintermiljö

Kurs - AT resa

Som AT-läkare i Norrbotten har du möjlighet att delta i fem dagars betald utbildning där du själv styr innehållet inom de vida ramar som din studierektor ger dig. Det kan vara en kurs men också en auskultation vid någon för dig intressant klinik. Oavsett vad du väljer så är EU-området den geografiska gränsen.

När du som är AT-läkare ska flytta är det mycket praktiskt som ska klaffa. Nytt boende, barnomsorg, arbete till medföljande i familjen, flyttning.

Vi hjälper till med det praktiska i de fall som du behöver kontakter på orten.

Flyttkostnad

Regionen erbjuder AT-läkare ett flyttbidrag. Chef för AT och BT läkare kan ge närmare information om reglerna för detta.

Boende

När du ska göra AT i Norrbotten hjälper vi gärna till med att hitta boende. Samtliga sjukhus, utom Sunderby sjukhus, har möblerade lägenheter i olika storlekar för uthyrning.  

Arbete till medföljande

Har du make/maka eller sambo som också behöver jobb på orten? Ta upp frågan med vår chef för AT och BT läkare.

Inom Region Norrbotten ges möjlighet att bedriva forskning för läkare under allmäntjänstgöring/bastjänstgöring (AT/BT).

AT-/BT-läkare är behöriga att söka Region Norrbottens sökbara forskningsmedel.

Rutiner och information om regionens sökbara forskningsmedel kan du läsa mer om  på vårdgivarwebben.

Forskar AT-  vårdgivarwebben

Frågorna är många inför AT. Kontakta vår chef för AT och BT läkare och/eller studierektorer. Vi är till för att ge dig den information som du behöver innan du gör ditt val av AT-ort. Det kan gälla tjänstgöringens innehåll och uppläggning, om livet efter AT (det vill säga ST), boende eller hjälp med andra praktiska frågor.

Ring eller skicka e-post.

Kiruna

Eva Vinsa
Chef för AT och BT läkare
Telefon: 0980-730 11 eller 073-061 36 91
E-post: eva.vinsa@norrbotten.se

Simon Kenttä
Studierektor
Telefon: 0980-730 00 (växel)
E-post: simon.kentta@norrbotten.se

Gällivare 

Eva Vinsa
Chef för AT och BT läkare
Telefon: 0980-730 11 eller 073-061 36 91
E-post: eva.vinsa@norrbotten.se

Ola Wulf
Studierektor
Telefon: 0970-190 00 (växel)
E-post: ola.wulf@norrbotten.se   

Kalix

Eva Vinsa
Chef för AT och BT läkare
Telefon: 0980-730 11 eller 073-061 36 91
E-post: eva.vinsa@norrbotten.se

Johan Sköld
Studierektor
Telefon: 0923-760 00 (växel)
E-post: johan.skold@norrbotten.se

Luleå och Boden

Malin Bergenstråle
Chef för AT och BT läkare
Telefon: 070-231 56 56
E-post: malin.bergenstrale@norrbotten.se

Maria Backman
Studierektor, slutenvård
Telefon: 0920-28 20 00 (växel)
E-post: maria.backman@norrbotten.se

Anton Olsson
Studierektor, primärvård
Telefon: 0920-28 20 00 (växel)
E-post: anton.olsson@norrbotten.se

Piteå

Malin Bergenstråle
Chef för AT och BT läkare
Telefon: 070-231 56 56
E-post: malin.bergenstrale@norrbotten.se

Sofia Dahlén
Studierektor, slutenvård 
Telefon: 0911-750 00 (växel)
E-post: sofia.dahlen@norrbotten.se 

Magnus Tufvesson
Studierektor, primärvård
Telefon: 0911-750 00 (växel)
E-post: magnus.tufvesson@norrbotten.se