Barn och ungdomars hälsa

Sidan kommer fyllas på med innehåll allt eftersom. Detta för att du enkelt ska hitta de beslutsstöd, riktlinjer och rutiner du behöver i ditt arbete, från nationellt till regionalt och lokalt.

Behandlingsstöd

Neuropsykiatrisk utredning / NEP-enheten

Skickas till BUP-linjen Norrbotten. Remisskod el-remiss: lbpbutel

För externa vårdgivare:
Alla pappersremisser till skickas till:  
BUP-linjen
Sunderby sjukhus
971 80 Luleå