Sköldkörtelrubbning hos barn

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Omfattning av kunskapsstödet

Rekommendationen ger vägledning vid utredning av såväl hypo- som hypertyreos hos barn.

Om hälsotillståndet

Förekomst

Både hypo- och hypertyreos kan förekomma hos barn i alla åldrar men ses oftast hos flickor i tonåren. Hypotyreos är vanligast och 1 av 3 000 nyfödda screenas med kongenital hypotyreos. Barn med Downs och Turners syndrom har högre risk för sjukdom. Hypertyreos är ovanligare med en incidens på 1/100 000 barn.

Orsaker

Primär hypotyreos

 • Kongenital hypotyreos – upptäcks via neonatal screening (förhöjt TSH)
 • Autoimmun hypotyreos – vanligaste förvärvade formen
 • Jodbristorsakad hypotyreos – förekommer inte i Sverige idag men på andra håll i världen
 • Iatrogen hypotyreos – orsakad av strålning mot tyreoidea, radiojodbehandling eller tyreoidektomi
 • Läkemedelsorsakad hypotyreos – exempelvis antiepileptika, litium
 • Post-tyreoidit

Sekundär hypotyreos

 • Central medfödd hypotyreos – sällsynt, orsakas av hypofysär svikt (lågt TSH och fritt T4, upptäcks därför inte vid den neonatala screeningen av TSH)
 • Hypofystumör, hjärnkirurgi, strålning

Hypertyreos

 • Graves sjukdom
 • Toxiskt solitärt adenom
 • Toxisk knölstruma
 • Familjär icke autoimmun tyreotoxikos
 • McCune-Albright syndrom
 • Toxisk tyreoidit
 • Exogent tillfört tyreoidahormon

Utredning

Symtom

Vid hypotyreos

 • Ofta inga symtom initialt
 • Senare dålig längdtillväxt och lätt viktökning
 • Försenad pubertet
 • Ovanligare symtom är trötthet, frusenhet, förstoppning, torr hud, bradykardi och håravfall (kan bli tydligt först efter substitution)

Vid hypertyreos

 • Viktnedgång
 • Takykardi
 • Trötthet
 • Muskelsvaghet
 • Psykisk labilitet
 • Endokrin oftalmopati (ovanligt hos barn)

Anamnes

 • Debut och duration
 • Andra sjukdomar eller syndrom
 • Hereditet

Status

 • Allmäntillstånd, längd, vikt
 • Hjärta, puls
 • Tyreoidea

Handläggning vid utredning

Provtagning rekommenderas vid misstanke, då symtom hos barn ofta är diffusa och ospecifika.

Provtagningar

Laboratorieprover

 • Vid utredning – ta TSH, överväg fritt T4.
 • Vid avvikande svar – ta om TSH, fritt T4 och komplettera med antikroppar mot tyreoperoxidas (anti-TPO) och mot TSH-receptorn (TRAK).
 • Vid fortsatt avvikande svar – agera utifrån provsvar nedan.
 • Vid åldersanpassat TSH inom normalområdet behövs ingen vidare utredning.
Lågt TSH
 • Normalt eller förhöjt fritt T4 – konsultera barnläkare omgående för vidare handläggning.
Lätt förhöjt TSH (< 10)
 • Lågt fritt T4 (eller inom lägre normalområdet) – konsultera barnläkare för vidare handläggning.
 • Normalt fritt T4 utan TPO-antikroppar – ta nya prover efter 6 månader (TSH, fritt T4, anti-TPO). Om normaliserade värden behövs inga fler kontroller, konsultera barnläkare om fortsatt avvikande värden.
 • Normalt fritt T4 och positiva TPO-antikroppar – ökad risk att utveckla hypotyreos närmaste åren föreligger, konsultera barnläkare för vidare handläggning.
 • Förhöjt fritt T4 – konsultera omgående barnläkare för vidare handläggning (kan orsakas av hypofystumör, extremt sällsynt).
Förhöjt TSH (> 10)
 • Oavsett övriga prover – konsultera omgående barnläkare för vidare handläggning.

Behandling

Handläggning vid behandling

Barn behandlas inom specialiserad vård.

Komplikationer

 • Myxödemkoma – sällsynt men livshotande tillstånd
 • Ökad risk för hjärt-kärl-sjukdom
 • Ökad risk för läkemedelsinteraktion

Patientmedverkan och kommunikation