Ersättningsetableringar

Fysioterapeuter som uppfyller kraven i lagen om ersättning för fysioterapi(LOF), och läkare som uppfyller kraven lagen om läkarvårdsersättning(LOL), har möjlighet att köpa en etablering från en annan fysioterapeut eller läkare. 

Pågående försäljningar

Här annonseras pågående försäljningar.

Här finner du samlad information om rutiner för försäljning av ersättningsetablering, pågående ersättningsetableringar, relaterade dokument och blanketter.  

Försäljning av etablering

Den vårdgivare som vill överlåta sin verksamhet till en annan vårdgivare gör en anmälan om överlåtelse av etablering. Se blankett anmälan om ersättningsetablering fysioterapeut eller läkare.

För ersättning från Region Norrbotten är utgångspunkten att det nya samverkansavtalet ska innehålla motsvarande villkor som den tidigare vårdgivaren hade. Det innebär bland annat att verksamheten inte får flyttas från den ort där den bedrivs vid försäljningen.

Blanketten "anmälan om ersättningsetablering fysioterapeut/läkare" skickas till Ekonomi- och planeringsavdelningen Region Norrbotten. Region Norrbotten bedömer om kraven för försäljning är uppfyllda, sedan publiceras en anbudsinbjudan(annons) på regionens webbplats samt på en upphandlingsplattform. Anbudsinbjudan ligger sedan ute under ca 6-8 veckor.     

I ansökningsinbjudan finns information om:

  • Vilken verksamhet som ska överlåtas
  • Vilka krav köparen ska uppfylla för att få teckna samverkansavtal med Region Norrbotten
  • Vilka villkor som ska gälla för samverkansavtalet
  • Vilken dag ansökan senast ska ha kommit in

Den anbudsgivare som uppfyller villkoren samt har lagt det högsta budet erbjuds att få köpa verksamheten. Tilldelningsbeslut skickas ut till högstbjudande, med kännedom till överlåtaren samt till samtliga övriga sökande.

Tidigast 10 arbetsdagar efter tilldelningsbeslutet skickats ut har överlåtare och den nya vårdgivaren möjlighet att skriva ett överlåtelseavtal. Överlåtaren och den nya vårdgivaren ansvarar för överlåtelseavtalets riktighet. Kopia skickas till Ekonomi- och planeringsavdelningen tillsammans med överlåtarens uppsägning av rätten till ersättning. Se blankett uppsägning av rätten till ersättning för fysioterapi och läkarvårdsersättning.   

På denna sida hittar du samlad information om att köpa en etablering som läkare eller sjukgymnast.

Fysioterapeuter som uppfyller kraven i lagen om ersättning för fysioterapi(LOF), och läkare som uppfyller kraven lagen om läkarvårdsersättning(LOL), har möjlighet att köpa en etablering från en annan fysioterapeut eller läkare. 

Etableringar som ligger ute till försäljning publiceras på sidan Ersättningsetablering- pågående försäljning.

Lägga bud på en etablering gör du genom Region Norrbottens platform för elektroniska anbud Amesto Sourcing. Följ länken för respektive annons för att komma till Amesto Sourcing. Varje etablering är knuten till en specifik ort i Norrbotten. Vilken ort etableringen gäller för framgår av annonsen.  

Efter avslutad budgivning

Vid avslutad budgivning skickar Region Norrbotten ut ett tilldelningsbeslut till den som lagt högsta anbudet, och som vid en första granskning uppfyller de lagstadgade kraven. För kännedom skickas till överlåtaren samt till samtliga sökande. Tilldelningsbeslut skickas ut tidigast en vecka efter anbudstidens slut.

Den överlåtande vårdgivaren (säljaren) och den nya vårdgivaren (köparen) tecknar ett överlåtelseavtal. Kopia på överlåtelseavtalet skickas till Ekonomi- och Planeringsavdelningen. Överlåtaren lämnar samtidigt in sin uppsägning av rätten till ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning, alternativt lagen om ersättning för fysioterapi.

Region Norrbotten tecknar samverkansavtal med den nya vårdgivaren som sedan har rätt att bedriva verksamheten enligt lagen om läkarvårdsersättning alternativt lagen om ersättning för fysioterapi