Kontakta oss

Ekonomistöd

Leverantörsfakturor
Telefon: 0921-670 50
Mån-fre: kl 9.00-12.00
E-post (ej fakturor):  leverantorsenheten@norrbotten.se

Fakturafrågor

Service Direkt telefon 0920-71212

Skriv ärende till oss 

Service Direkt tar emot dina C2-ärenden, telefonsamtal och hjälper er att hitta information ni söker.
Hjälpmedelsförskrivningar gör ni via webSesam. 

Bokning av utprovningsrummet, som finns på Länsservice i Boden, görs via Outlook för interna kunder och via C2 för externa kunder.

Behöver du hjälp med anpassning eller service av hjälpmedelstekniker så använder förskrivare webSesam och brukare kontaktar Service Direkt tel: 0920-71212.

Kontakt hjälpmedel

Sunderby sjukhus
971 80 Luleå
Kemlab: 0920-28 27 06
Mikrobiologen: 0920-28 27 18

Regionhuset
Vårdsäkerhetsenheten
Läkemedel E3
971 89 Luleå

Sunderby sjukhus
Vårdsäkerhetsenheten
Läkemedel
971 80 LULEÅ

E-post: lakemedel@norrbotten.se

Kontakt Läkemedel

Kontakt Smittskydd
0920-283616

Besöksadress/Postadress:

Smittskydd
Sunderby sjukhus
971 80 LULEÅ
Telefon 0920-28 36 16
Fax: 0920-28 36 04

E-post: smittskydd@norrbotten.se 

Kontakt Smittskydd

Ytterligare information om Inköp och upphandling hittar du på norrbotten.se

Göra affärer med oss (norrbotten.se)

Niklas Ranneberg

Verksamhetschef
Telefon:
0920 - 28 48 20
Arb. tel:
070 - 255 94 59
E-post:
niklas.ranneberg@norrbotten.se

Linda Wågström Sevä

Hållbarhetsansvarig, Regionstöd
Telefon:
0920-28 49 55
E-post:
linda.wagstrom-seva@norrbotten.se

Upphandlare

Emma Nilsson

Upphandlare; varor, tjänster, vårdtjänster

Arb. tel:
0920 - 28 48 52
E-post:
emma.s.nilsson@norrbotten.se

Lina Lönnbom

Upphandlare; varor, förbrukningsartiklar, hjälpmedel

Telefon:
0920 - 28 48 25
E-post:
lina.lonnbom@norrbotten.se

Maria Juntti

Upphandlare; MT, tjänster, varor, förbrukningsartiklar

Telefon:
0920 - 28 48 82
E-post:
maria.juntti@norrbotten.se

Marica Victoria Demby

Upphandlare; varor, förbrukningsartiklar, tjänster, hjälpmedel, transporter

Telefon:
0920 - 28 48 46
E-post:
marica.demby@norrbotten.se

Mathilda Vyöni

Upphandlare; tjänster, entreprenader, FM, DIS

Telefon:
0920 - 28 43 79
E-post:
mathilda.vyoni@norrbotten.se

Matz Öman

Upphandlare

Telefon:
0920 - 28 26 83
E-post:
matz.oman@norrbotten.se

Mikael Bucht

Upphandlare; varor & tjänster IT/MT

Telefon:
0920 - 28 48 23
E-post:
mikael.bucht@norrbotten.se

Monica Uverud

Upphandlare; varor, hjälpmedel, vårdtjänster, IT

Telefon:
0920 - 28 48 24
E-post:
monica.uverud@norrbotten.se

Therese Gustafsson

Upphandlare; varor, förbrukningsartiklar

Telefon:
072 - 218 86 80
E-post:
therese.e.gustafsson@norrbotten.se

Materialkonsulenter

Patricia Borgström

Bakgrund: Operationssjuksköterska

Ansvarsområden: Medicinska handskar, IVA/Anestesi, Operation, Sterilemballage och avdelnings instrument, Kundanpassade set (operation), Laboratorieförbrukning, Behållare för farligt avfall, Nutrition

Telefon:
0921-666 52
E-post:
patricia.borgstrom@norrbotten.se

Susanne Andersson

Bakgrund: Röntgensjuksköterska

Ansvarsområden: Röntgenförbrukning, Sårvårdsförbrukning, Inkontinensprodukter, Städ och kem, Hygien och desinfektion, Spol- och diskdesinfektion (kemikalier), Papper och plast, Diabetesprodukter, Suturer och stapling.

Telefon:
072-216 97 10
E-post:
susanne.f.andersson@norrbotten.se

Avtalsförvaltare

Susanne Tenbäck

Avtalsförvaltare
Arb. tel:
0921 - 660 18
E-post:
susanne.tenback@norrbotten.se

Susanna Johansson

Avtalsförvaltare
Telefon:
0921 - 666 23
E-post:
susanna.johansson@norrbotten.se

Inköpare

Lars Fallberg

Inköpare
Telefon:
0921 - 666 62
E-post:
lars.fallberg@norrbotten.se

Eva Lärkhagen

Inköpare
Telefon:
0921 - 666 54
E-post:
eva.larkhagen@norrbotten.se

Maybritt Johnsen

Inköpare; investering, utrustning

Arb. tel:
0921 - 666 22
E-post:
maybritt.johnsen@norrbotten.se

Veronica Nyström

Inköpare; inhyrd vårdpersonal

Arb. tel:
0921 - 666 10
E-post:
veronica.nystrom@norrbotten.se

Åsa Nordberg

Inköpare; inhyrd vårdpersonal

Arb. tel:
0920-28 40 18
E-post:
asa.j.nordberg@norrbotten.se

E-handelskontoret

Mats Johansson

Samordnare e-handel
Telefon:
0921 - 666 90
Arb. tel:
Mobil: 070-589 72 05
E-post:
mats.johansson@norrbotten.se

Björn Ruona

Supportmedarbetare

Arb. tel:
0921 - 671 14
E-post:
bjorn.ruona@norrbotten.se

Ingela Larsson

Supportmedarbetare

Telefon:
0921 - 670 73
E-post:
ingela.larsson@norrbotten.se

Erika Aronsson

Supportmedarbetare

Arb. tel:
0921 - 666 56
E-post:
erika.aronsson@norrbotten.se

Materialenheten - tillhör FM

Mickael Olofsson

Inköpare, material - Länsservice

Telefon:
0921 - 666 24
E-post:
mickael.olofsson@norrbotten.se

Magnus Karlsson

Inköpare, material - Länsservice

Arb. tel:
072-566 64 19
E-post:
magnus.i.karlsson@norrbotten.se

Robert Brännvall

Inköpare, material - Länsservice

Telefon:
0921 - 666 26
E-post:
robert.brannvall@norrbotten.se

Skicka e-post i första hand.
E-post: vardhygien@norrbotten.se

Besöksadress:
Sunderby sjukhus
Ö:a entrén plan 4
971 80 Luleå

Kontakt vårdhygien