Kontakt Läkemedel

Vårdsäkerhetsenheten FO Läkemedel har en länsövergripande funktion för samordning av läkemedelsfrågor. Vi planerar och följer upp läkemedelsförsörjning och läkemedelshantering samt genomför informations- och utbildningsinsatser. Läkemedelskommittén arbetar bland annat med framtagande av rekommendationer och riktlinjer kring samt uppföljning av läkemedelsförskrivning.

I Vårdsäkerhetsenheten ingår även Patientsäkerhet, Smittskydd, Vårdhygien och Strålskydd. 
Vårdsäkerhetsenheten är en del av Hälso- och sjukvårdsavdelningen. 

Besöks- och postadress:

Regionhuset
Vårdsäkerhetsenheten
Läkemedel E3
971 89 Luleå

Sunderby sjukhus
Vårdsäkerhetsenheten
Läkemedel
971 80 LULEÅ

E-post: lakemedel@norrbotten.se

Anders Bergström

Läkemedelsstrateg, Leg apotekare

Regionhuset

Telefon:
0920 - 28 00 01
E-post:
anders.bergstrom@norrbotten.se

Linda Grahn

Ordförande Norrbottens läkemedelskommitté, Leg apotekare

Regionhuset

Telefon:
0920-28 48 41
E-post:
linda.grahn@norrbotten.se

Jennie Jonsson Lundström

Sekreterare Norrbottens läkemedelskommitté, Leg apotekare

Regionhuset

Telefon:
0920 - 28 46 52
E-post:
jennie.jonsson-lundstrom@norrbotten.se

Evelina Bernberg

Klinikapotekare, Leg apotekare, Med dr

Sunderby sjukhus

Telefon:
0920 - 28 00 53
E-post:
evelina.bernberg@norrbotten.se

Sara Törngren

Tf Huvudansvarig läkemedelsmallar, Sjukhusfarmaceut

Sunderby sjukhus

Telefon:
076-146 92 88
Arb. tel:
0920-28 40 76
E-post:
sara.torngren@norrbotten.se

Post- och besöksadress:

Regionhuset
Norrbottens läkemedelskommitté
Vårdsäkerhetsenheten E3
971 89 LULEÅ

Linda Grahn

Ordförande Norrbottens läkemedelskommitté, Leg apotekare

Regionhuset

Telefon:
0920-28 48 41
E-post:
linda.grahn@norrbotten.se