Länsstyrgrupp

Länsstyrgruppen är ett samverkansorgan mellan Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner som utgör styrgrupp för gemensamma frågor inom hälso- och sjukvård, omsorg, socialtjänst och skola. Målet med samverkan är att ge effekter i form av trygghet och säkerhet för den enskilde och ett bättre nyttjande av de totala resurserna, personalens kompetens och ekonomiska medel. 

2022

Länsstyrgruppen

26 Januari 10.30-12.00
26 april 10.00-15.00
17 augusti 10.00-15.00
25 oktober 10.00-15.00

Nära vård och omsorg kl 13.00-15.00

Moa Bjerner
Divisionschef
Länssjukvård 1
E-post: moa.bjerner@norrbotten.se

Mats Lundin
Divisionschef
Länssjukvård 2
E-post: mats.lundin@norrbotten.se 

Krister Berglund
Divisionschef
Division Nära
E-post: krister.berglund@norrbotten.se

Pernilla Nordkvist
Divisionschef
Psykiatri
E-post: pernilla.nordkvist@norrbotten.se

Anna Lind
Enhetschef
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
E-post: anna.lind@norrbotten.se

Pia Näsvall
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
E-post: pia.nasvall@norrbotten.se 

Malin Hemphälä
Verksamhetsområdeschef
Barnsjukvården
E-post: malin.hemphala@norrbotten.se

Maarit Enbuske
Luleå
E-post: maarit.enbuse@lulea.se

Malin Westling
Piteå
E-post: malin.westling@pitea.se 

Magnus Åkerlund
Boden
E-post: magnus.akerlund@boden.se 

Leif Rönnbäck
Pajala
E-post: leif.ronnback@pajala.se

Marie Simonsson
Övertorneå/Haparanda
E-post: marie.simonsson@overtornea.se

Catharina Liljeholm 
Boden
E-post: catharina.liljeholm@boden.se

Fredrik Sjömark
Piteå
E-post: fredrik.sjomark@piteå.se

Gabriella Sjöström 
Luleå
E-post: gabriella.sjostrom@soc.lulea.se

Maria Larsson 
Jokkmokk
E-post: maria.larsson@jokkmokk.se

Carina Ylipuranen
Övertorneå
E-post: carina.ylipuranen@overtornea.se

Annica Henriksson 
Avdelningschef utbildning och arbetsmarknad
E-post: annica.henriksson@kfbd.se

Eva Lakso
Avdelningschef social välfärd
E-post: eva.lakso@kfbd.se

Benitha Eliasson
Mötessekreterare
E-post: benitha.eliasson@kfbd.se

Syfte

Etableringen av samverkansforum syftar till att identifiera utvecklingsområden samt belysa och finna gemensamma lösningar i aktuella frågor.

Uppdrag

Samverkansforum arbetar på uppdrag av länsstyrgruppen utifrån uppdrag nedan.

  • Klargöra roller och ansvar mellan landstinget och kommunerna utifrån slutrapport ”Kommunaliserad hälso- och sjukvård i hemmen 2013”.  
  • Öka förståelsen för huvudmännens ansvar, roller och uppdrag i hälso- och sjukvårdsfrågor i ordinärt boende.
  • Arbeta för att skapa säkra och trygga vård- och omsorgsövergångar för patienter/brukare. 
  • Analysera och följa upp befintlig verksamhetsstatistik och bidra till att skapa utveckling i önskad riktning.
  • Identifiera, dokumentera och förbättra samverkan mellan landstinget och kommunerna inom vård och omsorg.
  • Hantera tvistefrågor kring vård och omsorg i ordinärt boende och vid behov lyfta dessa till länsstyrgruppen.