Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin är en specialistklinik för bedömning av exponering, samband mellan sjukdom och arbete/yttre miljö, riskbedömningar vid graviditet samt arbetsförmåga i specifik miljö.

Arbets- och miljömedicin är en specialistklinik för bedömning av exponering, samband mellan sjukdom och arbete/yttre miljö, riskbedömningar vid graviditet samt arbetsförmåga i specifik miljö.

Exempel på exponeringar i arbetslivet är:

  • kemiska ämnen
  • trädamm
  • ogynsamma arbetsställningar
  • tungt arbete
  • vibrationer
  • kyla
  • skiftarbete
  • stress

Miljöfaktorer kan vara buller, fukt eller miljögifter i mark och vatten.

Forskning, utveckling och utbildning ingår i Arbets- och miljömedicins uppdrag och utgör en stor del av verksamheten.

Norrbottens läns landsting har ett avtal med Västerbotten om att alla mottagningsbesök sker vid Arbets- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Teamet i Umeå undersöker även grupper, till exempel vid flera noterade cancerfall på en arbetsplats eller i samhället.