Distriktsläkarnas länkportal

 

Logga distriktsläkarnas länkportal

Nytt i portalen

  • Städning av länkportalen påbörjad inför flytt till Vårdgivarwebben i oktober (230912)
  • Restnoterade läkemedel med tillgängliga alternativ under Läkemedel (230221)
  • Rek.lista för läkemedelsbehandling av barn under Läkemedel/särskilda situationer (230221)

Nyhetsarkiv

Lipus - Läkarförbundets organ för kvalitetsgranskning av kurser och kongresser och tillsyn av AT- och ST-utbildning.

Regionens interna kurs och utbildningskalender - Sökbar kalender över blandade kurser och utbildningar inom Region Norrbotten.

Provinsialläkarstiftelsen - Arrangerar varje termin 6-8 fortbildningskurser för allmänläkare.

SFAM:s torsdagsmöten - Distansförelsäsningar kl 13-14 en gång per månad, med möjlighet till fördjupad dialog timmen efter.

SK-kurser - Kurser för ST-läkare där Socialstyrelsen från och med 2013 är huvudman.

Studierektorer i Norrbotten - Studierektorerna inom primärvården i Norrbotten.

WONCA - WONCAs kalender över internationella kongresser av allmänmedicinskt intresse

  • WONCA (globalfamiliydoctor.com)

Västra Götalands Allmänläkarkurser - ST/allmänläkare, även öppen för läkare från övriga Sverige.

Giftinformationscentralens förteckning över läkemedel, kemikalier, växter, svampar och giftiga djur.

Giftinformation.se

Hudatlas och sårvårdshandbok

Kirurgiska metoder

3-6 minuter långa, svenska, primärvårds-inriktade instruktionsfilmer om bland annat excision av aterom och lipom samt Königoperation. Filmerna är på Region Örebros vårdgivarwebb

Information och handläggningsråd gällande infektionssjukdomar samt resevaccinationer.

Handläggningsråd för graviditetsrelaterade problem.

Mödrahälsovård (intern länk, regionens intranät)

InfosHjälper till att dra gränsen för när familjeutredning och ev riktad screening är rimlig.

Cancercentrum. se

Information om diagnostiska metoder använda på fys.lab.

Klinisk fysiologi (intern länk, regionens intranät)

 

Provtagningsanvisningar för  kem-, immunologi- och mikrobiologiprover.

Laboratoriemedicin

Lista över de undersökningsmetoder som används

Nuklearmedicin (röntgenhandboken)

Röntgenhandboken Region Norrbotten