Distriktsläkarnas länkportal

 

Logga distriktsläkarnas länkportal

Nytt i portalen

  • Tolkning neuroradiologi vid demensutredning under Lab/referens/Radiologi (240528)
  • ALK:s videoarkiv från utbildningsserien är länkad under Fortbildning (240528) 
  • Försäkringsmedicinskt beslutsstöd länkat under Handläggningsråd/Försäkringsmedicin (240528)

Nyhetsarkiv

ALK:s utbildningsserie - Allmänläkarkonsulternas kommande utbildningar och videoarkiv:
ALK:s utbildningsschema 2024 (intern länk)
ALK:s videoarkiv A-Ö (intern länk)

Lipus - Läkarförbundets organ för kvalitetsgranskning av kurser och kongresser och tillsyn av AT- och ST-utbildning. Lipus.se

Regionens interna kurs och utbildningskalender - Sökbar kalender över blandade kurser och utbildningar inom Region Norrbotten. Regionens kurs- och utbildningskalender (intern länk , regionens intranät)

Provinsialläkarstiftelsen - Arrangerar varje termin 6-8 fortbildningskurser för allmänläkare. Provinsialläkarstiftelsen (slf.se)

SFAM:s torsdagsmöten - Distansförelsäsningar kl 13-14 en gång per månad, med möjlighet till fördjupad dialog timmen efter. SFAM:s torsdagsmöten

SK-kurser - Kurser för ST-läkare där Socialstyrelsen från och med 2013 är huvudman. SK-kurser (socialstyrelsen.se)

Studierektorer i Norrbotten - Studierektorerna inom primärvården i Norrbotten. Studierektorer, Norrbotten - (intern länk , regionens intranät)

WONCA - WONCAs kalender över internationella kongresser av allmänmedicinskt intresse WONCA (globalfamiliydoctor.com)

Västra Götalands Allmänläkarkurser - ST/allmänläkare, även öppen för läkare från övriga Sverige. Primärvårdens utbildningsenhet- allmännläkarkurser (vgregion.se)

Giftinformationscentralens förteckning över läkemedel, kemikalier, växter, svampar och giftiga djur.

Giftinformation.se

Information och handläggningsråd gällande infektionssjukdomar samt resevaccinationer.

Information om diagnostiska metoder använda på fys.lab.

Klinisk fysiologi (intern länk, regionens intranät)

 

Nuklearmedicin, analysförteckning (Röntgenhandboken, intern länk) (pdf)

Röntgenhandboken Region Norrbotten

Tolkning av neuroradiologiska svar vid demensutredning (pdf) (viss.nu)