Nyhetsarkiv distriktsläkarnas länkportal

221101
Nytt PM för bestämning av tidpunkt för dödsfall under Juridik/Rättsmedicin

221011
Kortfattade NKK-artiklar om symtomlindring i palliativ vård under Handläggning/Palliativ vård

221011
Remissblankett till Röda Korsets beh.center för krigs/flyktingtrauman under Blanketter/psykiatri

221004
E-tjänst för orosanmälan Vuxen till Luleå kommun länkad under Blanketter/Oro

220419 
Rutin och utbildningsfilm gällande spårsäkring/skadedokumentation länkade från Juridik/Rättsmedicin 

220404
Dödsbevis/dödsorsaksintyg skickas från och med 220404 via VAS/Webcert!