Nyhetsarkiv Distriktsläkarnas länkportal

230221
Rek.lista för läkemedelsbehandling av barn under Läkemedel/Särskilda situationer

230221
Restnoterade läkemedel med tillgängliga alternativ
under Läkemedel

221101
Nytt PM för bestämning av tidpunkt för dödsfall under Juridik/Rättsmedicin

221011
Kortfattade NKK-artiklar om symtomlindring i palliativ vård under Handläggning/Palliativ vård

221011
Remissblankett till Röda Korsets beh.center för krigs/flyktingtrauman under Blanketter/Psykiatri

221004
E-tjänst för orosanmälan Vuxen till Luleå kommun länkad under Blanketter/Orosanmälan

220419 
Rutin och utbildningsfilm gällande spårsäkring/skadedokumentation länkade från Juridik/Rättsmedicin