Riktlinjer

12 Hjälpmedel för förflyttning och aktiviteter relaterade till personlig rörlighet och transport

18 Inredningsdetaljer, tillbehör och andra hjälpmedel för aktiviteter i mänskligt skapade inne- och utemiljöer

22 Hjälpmedel för kommunikations- och informationshantering

24 Hjälpmedel för kontroll, bärande, förflyttning och hantering av föremål och anordningar