Söksida

Ungefär 50 resultat hittades på sökfrasen Tagg:Läkemedel.

Sökträffar

 1. vardgivarwebben.norrbotten.se sv vardriktlinjer lakemedel rekommenderade-lakemedel magetarm syrahamning
  Dyspepsi och ulcussjukdomDyspepsi definieras som förekomsten av ett eller flera av nedanstående symtom när de bedöms ha sitt ursprung i magsäcken eller tolvfingertarmen
 2. vardgivarwebben.norrbotten.se sv vardriktlinjer lakemedel rekommenderade-lakemedel psykiatri depression
  Centralt i depressionsdiagnostik är att identifiera en pågående depression Både upptäckt/identifiering och bedömning av svårighetsgraden av en aktuell depression görs bäst med en
 3. vardgivarwebben.norrbotten.se sv vardriktlinjer lakemedel rekommenderade-lakemedel psykiatri somnstorning-insomni
  I första hand behöver sömnbesvären kartläggas (till exempel om 1) hypersomni, 2) sömnapné, 3) insomningsinsomni, 4) frekventa uppvaknanden, 5) tidigt uppvaknande, 6) hur ofta och
 4. vardgivarwebben.norrbotten.se sv vardriktlinjer lakemedel rekommenderade-lakemedel psykiatri alkoholbruksyndrom
  Grunden för utredning är, som vid all diagnostik och eventuell behandling, förutom anamnes, status och kliniskt omdöme, en förtroendefull arbetsallians med patienten
 5. vardgivarwebben.norrbotten.se sv vardriktlinjer lakemedel rekommenderade-lakemedel psykiatri angest
  Hjälp att identifiera och gradera svårigheten av ångest, det vill säga av både ospecifik ångest och av specifika ångestsyndrom, utgör självskattningsinstrumentet Hospital
 6. vardgivarwebben.norrbotten.se sv vardriktlinjer lakemedel rekommenderade-lakemedel psykiatri adhd
  ADHD-diagnosen fångas bäst med anamnes, inklusive hereditet, och status Särskilt vid uttalade motoriska problem är neurologiskt status av stort intresse Vid ADHD är det lämpligt med
 7. vardgivarwebben.norrbotten.se sv vardriktlinjer lakemedel rekommenderade-lakemedel magetarm
  Symtomatisk behandlingloperamid A07DA03LOPERAMID generiska alternativGallsyrainducerad diarréVid överskott av gallsyror i kolonkolestyramin C10AC01KOLESTYRAMIN pulver till
 8. vardgivarwebben.norrbotten.se sv vardriktlinjer lakemedel rekommenderade-lakemedel magetarm illamaende
  Ingen specifik rekommendation från läkemedelskommittén Flera olika receptorsystem är inblandade i uppkomsten av illamående, därför kan också en rad läkemedel med olika
 9. vardgivarwebben.norrbotten.se sv vardriktlinjer lakemedel rekommenderade-lakemedel magetarm akut-proktit
  En proktit ska utredas med koloskopi avseende bakomliggande orsak AnamnesLjusröd blödning och ibland smärta, feber och tenesmer RektoskopiSlemhinnan är vid proktit granulerad och
 10. vardgivarwebben.norrbotten.se sv vardriktlinjer lakemedel rekommenderade-lakemedel magetarm tillfallig-diarre
  Plötsligt insjuknande i diarré beror ofta på infektion, i många fall orsakad av rota- eller adenovirus Ofta finns positiv epidemiologi, det vill säga utlandsresa, liknande besvär i