Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén skylt

Norrbottens Läkemedelskommitté utgör ett stöd till länets läkemedelsförskrivare och sjukvårdspersonal med utbildning, information och rekommendationer kring läkemedel.

Läkemedelskommittén utgörs av ordförande/sekreterare samt ledamöter från verksamheterna och en kommunal representant.

Linda Grahn
Ordförande, informationsapotekare

Jennie Jonsson-Lundström
Sekreterare läkemedelskommittén, apotekare

Karl Kvarnström
ST-läkare allmänmediclin, Cederkliniken

Keltse Céspedes Jiménez
ST-läkare geriatrik, Kalix sjukhus

Kjell Melander
Överläkare Internmedicin, Kalix sjukhus

Rares Sculeanu
Distriktsläkare, Laponia hälsocentral

Ronja Pettersson
ST-läkare allmänmedicin, Kalix hälsocentral

Sara Ekman
Chefläkare med lex Maria-ansvar
Specialistläkare, Akutsjukvården, Kalix sjukhus

Staffan Tavelin
ST-läkare Psykiatri, Sunderby sjukhus

Ulrika Lund
Allmänspecialist/ST-läkare akutmedicin, Kalix sjukhus

Yvonne Östberg
MAS (Medicinsk ansvarig sjuksköterska), Gällivare kommun

Evelina Bernberg
Adjungerad ledamot, apotekare, Med dr

Mötesdatum våren 2024

2024-02-16
2024-04-12
2024-05-31

Mötesdatum hösten 2024

2024-09-06
2024-10-04
2024-11-22

Norrländska läkemedelsdagarna

Årlig utbildning som arrangeras gemensamt av läkemedelskommittéerna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland samt Jämtland/Härjedalen.

30-31 januari samt 1 februari, kl 13.00-16.30, via länk (Teams). Kostnadsfritt deltagande

Dag 1 - tisdag 30 januari

13.00-14.00 Kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar
Sibylle Mayer Standar

14.15-15.15 Kommande kunskapsstöd för svensk sjukvård kring skörhet hos äldre
Anne Wissendorff-Ekdahl

15.30-16.30 Kort tarm och läkemedelsbehandling
Susanne Westman

Dag 2 - onsdag 31 januari

13.00-14.00 Glukossänkande läkemedelsbehandling vid diabetes typ 2 - nya nationella rekommendationer
Kristina Seling

14.15-15.15 Levnadsvanor
Lena Bordeianu

15.30-16.30 Obesitas - läkemedel nu och i framtiden
Joanna Uddén

Dag 3 - torsdag 1 februari

13.00-14.00 Time Needed to Treat (TNT) - vår tid är en ändlig resurs
Minna Johansson

14.15-16.30 Globala katastrofer, vad kan svensk sjukvård lära sig
Johan von Schreeb

7-9 februari 2023, kl 13-16.30, via länk (Teams)

Dag 1 – tisdag 7 februari

13.00 Behandling av kronisk hjärtsvikt – en uppdatering
Mohammad Kavianipour, överläkare, Kardiologkliniken Sundsvall

Åhörarmaterial (pdf)

14.15 Sömn och behandling av sömnstörning
Lena Leissner, specialist i neurologi, klinisk neurofysiologi och sömnmedicin, Universitetssjukhuset Örebro

Åhörarmaterial (pdf)

Dag 2 – onsdag 8 februari

13.00 Läkemedel, amning och graviditet
Ludvig Petersson, biträdande överläkare, specialistläkare i klinisk farmakologi, med.dr., Region Stockholm

Åhörarmaterial (pdf)

14.15 Barn och läkemedel med fokus primärvård 
Fredrik Cederblad, barnläkare, barnallergolog,Uppsala Barncentrum & vårdcentral

Åhörarmaterial (pdf)

15.30 Modern diagnostik och behandling av prostatacancer
Henrik Grönberg, professor, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet. Överläkare Prostatacancercentrum, S:t Görans sjukhus, Stockholm

Åhörarmaterial (pdf)

Dag 3 – torsdag 9 februari

13.00 Varför räcker inte smärtlindringen till – fel sort? Fel dos? Eller bara…fel?
Karsten Ahlbeck, specialistläkare ane/iva/smärtlindring, Smärtkliniken S:t Görans sjukhus, Stockholm

Åhörarmaterial (pdf)

14.15 Kan Livsstilsverktyget från svenska universitet ge ny kostnadseffektiv prevention och behandling av diabetes och hjärtkärlsjukdom?
Anders Rosengren, läkare, professor, sektionen för fysiologi, Göteborgs universitet

Åhörarmaterial (pdf)

15.30 Kort tarm och läkemedel - FÖRELÄSNINGEN UTGÅR PGA SJUKDOM
– Läkemedelsinformationscentralen ELINOR
Susanne Westman, apotekare, Läkemedelsinformationscentralen ELINOR, Läkemedelscentrum, Norrlands universitetssjukhus

1-3 februari 2022, kl 13-16.30, via länk (Teams)

Dag 1 - tisdag 1 februari

13.00 Erfarenheter från Läkemedelsgenomgångar -  Apotekaren tipsar
Anna Berglin, apotekare, Region Västernorrland
Emma Wedin, apotekare, Region Jämtland Härjedalen
Evelina Bernberg, apotekare, Region Norrbotten
Jeanette Jonsson, apotekare, Region Västerbotten

Åhörarmaterial (pdf)

14.15 Fallgropar antibiotikabehandling
Maria Furberg, MD, PhD. Specialist i allmänmedicin och infektionssjukdomar Överläkare vid Infektionskliniken, NUS, Utredare vid Läkemedelsverket, LiA

Åhörarmaterial (pdf)

15.30 IBS och förstoppning
Pontus Karling, överläkare i medicinsk gastroenterologi, Region Västerbotten

Åhörarmaterial (pdf)

Dag 2 – onsdag 2 februari

13.00 Långtidscovid
Judith Bruchfeld, överläkare, Karolinska institutet
Malin Nygren Bonnier, fysioterapeut, Karolinska institutet
Marcus Ståhlberg, kardiolog, Karolinska institutet
Michael Runold, lungläkare, Karolinska institutet

14.15 Pris på läkemedel
Anders Bergström, läkemedelsstrateg, Region Norrbotten
Anna Söderlind, apotekare, Region Västernorrland
Douglas Lundin, chefsekonom, tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Åhörarmaterial (pdf) - Anders Bergström
Åhörarmaterial (pdf) - Anna Söderlind
Åhörarmaterial (pdf) - Douglas Lundin

15.30 Olycklig i paradiset
Christian Rück, psykiater, professor i psykiatri och forskningsgruppsledare,Karolinska Institutet

Dag 3 – torsdag 3 februari

13.00 Osteoporos, frakturkedja i Västernorrland och modern behandling
Eva Oskarsson, överläkare, rehabiliteringskliniken, Sundsvall
Maria Bohman, mottagningssköterska och frakturkoordinator, Osteoporos[1]mottagningen Region Västernorrland

14.15 Lewy body sjukdom
Elisabet Londos, överläkare, professor, region Skåne

Åhörarmaterial (pdf)

15.30 Läkemedel och miljö
Ulf Lindahl, leg. apotekare, Region Västernorrland

Åhörarmaterial (pdf)Tisdag den 2 februari

09.00 Läkemedel och bilkörning
Dorota Religa, professor, överläkare Trafikmedicinsk Centrum, Stockholm
Björn Johansson, docent, läkare Trafikmedicinsk Centrum, Stockholm

09.45 Typ 2 diabetes - Behandla eller bota?
Julia Otten,överläkare, medicincentrum, Region Västerbotten
Jenny Engvall, leg dietist, Region Västerbotten

10.30 Långtidsbehandling med PPI. Indikationer och risker?
Pontus Karling, överläkare i medicinsk gastroenterologi, Region Västerbotten

12.20 Smärta och läkemedel – Varför är utsättning så svårt?
Åsa Kadowaki, leg läkare, specialist i psykiatri, leg KBT-psykoterapeut, handledarutbildad

13.10 Att förmedla KBT digitalt - ett sätt att nå ut med evidensbaserad vård?
Sofia Djusberg, leg psykolog, Brunflo hälsocentral, Region Jämtland Härjedalen

14.00 Att utvärdera, ifrågasätta och vid behov skonsamt avsluta läkemedelsbehandling
Claes Lundgren, senior allmänläkare vid Mobila Primärvårdsteamet i Skellefteå, Region Västerbotten. Författare till FAS UT.

15.15 Avsluropar vid antibiotikabehandling