Rörelseorgan

Akut gikt

Val av behandling styrs av patientens ålder, komorbiditet och övrig medicinering

1:a hand

naproxen M01AE02
NAPROXEN generiska alternativ

prednisolon H02AB06
PREDNISOLON generiska alternativ

2:a hand

kolkicin M04AC01
COLREFUZ

Giktförebyggande

allopurinol M04AA01
ALLOPURINOL generiska alternativ

Reviderat: maj 2024
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (vardpersonal.1177.se)

Benspecifik behandling 

1:a hand – Bisfosfonat

zoledronsyra M05BA08
ZOLEDRONSYRA INFUSIONSVÄTSKA 
Rekvisitionsläkemedel, beställs till den behandlande enheten. Välj avtalat generiskt alternativ i Beställningsportalen. Ska skrivas i LM som "Ord_utan_rec" så att behandlingen framgår.
PM för infusion zoledronsyra (pdf)

alendronsyra + kalcium och vitamin D3 M05BB05
TRIDEPOS 70 mg + 500 mg/800 IE
Kalenderförpackning med 1 alendronattablett à 70 mg och 6 kalcium/kolekalciferoltabletter à
500 mg/800 IE per vecka för 12 veckors behandling

alendronsyra M05BA04
ALENDRONAT VECKOTABLETT generiska alternativ

2:a hand (vid intolerans mot bisfosfonat eller vid GFR <35 ml/min)

denosumab M05BX04
PROLIA Receptläkemedel
PM för Inj Prolia (pdf - intern länk)

Kalcium och Vitamin D

kalcium och vitamin D3 A12AX
KALCIPOS-D FORTE generiska alternativ
Ges till patienter med benspecifika läkemedel vid bristande kalciumintag och/eller risk för D-vitaminbrist, och till patienter som har en pågående behandling med kortison. I regel räcker 500 mg kalcium och 800 IE D3 per dygn. Obs! Kalk/Vitamin D ensamt är ingen osteoporosbehandling!

Reviderat: maj 2024
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (vardpersonal.1177.se)