Behandlingsbladet

Norrbottens läkemedelskommitté ger ut Behandlingsbladet med information om läkemedel och läkemedelsförskrivning.

Logga för behandlingsbladet

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Brist på Acetylcystein 200 mg/ml
 • Arbetssätt i Cosmic vid förskrivning av läkemedel med begränsad förmån
 • Begränsad suvbention - var finns informationen?
 • Några ord om kobalamin och/eller folatbrist
 • Mjukgörande och tårsubstitut
 • FAS UT 2024
 • Inspelade föreläsningar från NLD

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Information om restnoterade läkemedel i SIL
 • Resa med läkemedel
 • Läkemedel som försvinner från marknaden i Sverige
 • Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel
 • Pascal - dubbeldokumentation i Cosmic

Behandlingsbladet nr 2 2024.pdf

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Restnotering GLP1-RA
 • Glucobay avregistreras
 • Kort tarm och läkemedelsbehandling
 • Ketogan supp avregistreras
 • Kodein tablett 25 mg utgår
 • Uppdatera läkemedelslistor inför journalbyte
 • Var uppmärksam när du klickar på "Byte" eller "Förnya" i VAS
 • Gabapentin - "The dose makes the poison"
 • Miljögifter i utter
 • Nytt i Janusmed integrerad
 • Melatonin - Aritonin
 • Receptfria alternativ vid pollenallergi

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Ny ATC-kod för gabapentin och pregabalin
 • Patentutgång DPP4-hämmare
 • Uppdaterad behandlingsrekommendation vid astma och KOL från Läkemedelsverket
 • Flera matskedar piller om dagen tar plats från annat i magen. Rensa listan.
 • Sömnmedel på recept
 • Utred och behandla rätt vid restless legs

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Risker med lustgas som berusningsmedel
 • Riktlinjer för behandling med hormonella preventivmetoder
 • Nllplus ersätts av ny vårdgivarwebb
 • Uppdaterad behandlingstrappa för astma och KOL
 • Spray och spacer är likvärdigt smed nebulisering
 • Ny version av FYSS

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Äntligen hemma - med läkemedelspump
 • Förskrivningskollen - ett sätt avsluta recept
 • Tablettens väg genom den åldrade kroppen
 • Gemensamma arbetssätt för läkemedel i Cosmic
 • Levaxin delvis utanför förmånen
 • Inbjudan till Norrländska läkemedelsdagarna 2024

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Medrave - en hjälp för både vårdpersonal och chefer i primärvården
 • Abboticin tablett 250 mg
 • Riktlinjer för receptförskrivning av fluorid och saliversättningsmedel
 • "Smarta byten" ger lägre kostnader
 • Fritidsförskrivning
 • Inspelade filmer från NLD 2022

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Hormonbehandling av kvinnor i klimakteriet
 • Insättning av patient i Pascal
 • SGLT2-hämmare vid hjärtsvikt
 • Miljöeffekter av läkemedel - vad kan jag själv göra?
 • Läkemedel på väg bort från marknaden
 • Mjukgörande och tårsubstitut till patienter inom kommunal vård och omsorg
 • Pollenallergi - i de flesta fall ska recept inte skrivas
 • Statistik om läkemedel 2021
 • Recept till patienter med skyddad identitet

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Freestyle Libre
 • Grapefrukt, tranbär och mjölkprodukter - hur kan livsmedel påverka läkemedelsbehandling?
 • Läkemedelsgenomgång på fem minuter
 • Stor överförskrivning av mjukgörande krämer
 • Nya beslutsstöd i sil
 • Vilka patienter har rätt till förmån?
 • Särskilt beslut att expediera recept när generell licens finns

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Viktigt att lära patienten att inhalera rätt
 • Norrländska läkemedelsdagarna 2023
 • Alternativ till Spasmofen suppositorier
 • Att hitta information om ett läkemedel som saknar FASS-text
 • Läkemedelskommitténs reviderade rekommendationer

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Tre godkända Covid 19-vaccin i Sverige
 • Läkemedelsboken - lösning på väg?
 • Tips vid licensförskrivning
 • Vilken statin ska man välja?
 • Läkemedelskostnad för hälsoutfall med statin, ezetimib och PCSK9-hämmare
 • Minskad antibiotikaanvändning i spåren av pandemin
 • Ny receptblankett
 • Ge järnet, men kanske inte varje dag

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Ergenyl försvinner från marknaden
 • Sänk inte Eliquis-dosen för tidigt
 • Förskriv inte licensläkemedel med svinsköldkörtel i primärvården
 • De sex bästa tipsen för behandling av hypertoni
 • Tre sätt att mäta blodtryck
 • Nationella Läkemedelsllistan - NLL
 • Melatonin inte längre inom förmånen för vuxna
 • Receptfria läkemedel - förskriva på recept eller rekommendera egenvård?
 • Läkemedel & värmebölja - vad är viktigt att tänka på?
 • Fortsatt ökning av förgiftningar med paracetamol

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Ny ledamot i läkemedelskommittén
 • Uppdaterad rekommendation vid akut proktit
 • Järnsubstitution ges i första hand peroralt
 • Nytt läkemedel mot springmask
 • Uppdaterad rekommendation för diabetes typ 2
 • Flytande melatonin får begränsad subvention
 • Sömnläkemedel - ingen visad effekt på lång sikt
 • Betnovat med chinoform försvinner från marknaden
 • Ery-Max enterokapslar slutar att tillverkas
 • Nationella läkemedelslistan

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Vilka patienter ska behandlas med PCSK9-hämmare?
 • Förskriv alltid läkemedel via VAS
 • Utlämning av diabetestekniska hjälpmedel
 • Rökning kan påverka doseringen av vissa läkemedel
 • Om riskskattning och riskvärdering av kardiovaskulära sjukdomar i primärvården
 • NOAK vid övervikt
 • Inte riskfritt med sedativa antihistaminer
 • Rätt TNF-hämmare = mest pang för pengarna

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Gikt - en utmaning för både patient och läkare
 • Blodtryckssänkande behandling till natten - ett alternativ men ännu inte bevisat bättre
 • Egenvård pollenallergi
 • Restnoteringar visas i FASS
 • Nationell samverkansstruktur för läkemedelsbrist
 • Hög förskrivning av protonpumpshämmare
 • Att sluta med protonpumpshämmare - patientinformation
 • Loperamid vid IBS-D - risker vid överanvändning
 • Läkemedelsnotat kan inte läsas av apoteken
 • Ange indikation vid receptförskrivning
 • Makulera tidigare recept om expeditionsintervallet ändras
 • Förskriv helförpackning under rätt rubrik i Pascal
 • Nya behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Frakturrisken ökar redan innan behandling med antidepressiva läkemedel inleds
 • Nitrazepam tas bort från den svenska marknaden
 • Läkemedel utanför förmånen blir utbytbara
 • Nya regler för recept
 • Ingen ökad förskrivning av opioider i Sverige
 • Stora prisskillnader för olika pregabalin- och gabapentinprodukter
 • Nytt avtal för drift av sjukhusapoteket
 • Mjukgörande - på recept eller ej?
 • Att förskriva extempore eller licensläkemedel

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Ny ledamot i läkemedelskommittén
 • Viktigt angående utlämning av sensorer till Libremätarna
 • Pindolol tabletter utgår
 • Muskelbiverkan av statiner - sänk dosen eller pausa och återinsätt i lägre dos
 • Osteoporos - ett underbehandlat tillstånd
 • Förskrivningsmönster för opioider i Norrbotten
 • Förändrad subventionsstatus för flertalet läkemedel

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Välj rätt vitamin B-preparat
 • Melatonin
 • Läkemedelskommitténs rekommendationer reviderade
 • Theralen tablett avregisterad, men orala droppar finns kvar
 • Papaverin tillhandahålls ej längre
 • Norrländska läkemedelsdagarna 2021 - kostnadsfritt och digitalt

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Standardjournal
 • Direktuthopp till Pascal
 • Loperamin används i missbrukssyfte
 • Nytt vs risk med fluorokinoliner
 • Checklista för förbättrad läkemedelsanvändning

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Ny ledamot i läkemedelskommittén
 • Persantin Depot avregistrerat
 • Om dospåsarna slutar komma
 • Bensår - en utmaning för primärvården
 • Tilläggsförsäkring för off-label-förskrivning
 • Solskyddsmedel och solskador
 • Uppdaterad HÖK för Zypadhera
 • Utlandsresa + läkemedel - vad gäller?
 • Tips vid förskrivning
 • Preventivmedelssubvention
 • Länsdiabetesdag 2019

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Restnoteringar - ett växande problem
 • Diklofenak - en belastning för miljön
 • Effekt av hostmediciner
 • Läkemedel som ökar risken för Torsades de Pointes
 • Säkerställ patientens tillgång till läkemedel vid utskrivning från sjukhus
 • Hög förskrivning av antipsykotika till äldre i Norrbotten
 • Överförskrivning och missbruk av pregabalin i Norrbotten?
 • Läkemedelskommitténs terapirekommendationer

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Egenfinansierad dosdispensering
 • Läkemedelsbehandling till patienter med laktosintolerans eller mjölkproteinallergi
 • NSAID till patient som behandlas med trombocythämmare
 • Lågdos ASA som primärprevention - risk eller nytta?
 • Norrländska läkemedelsdagarna 2020 - program och länk till anmälan
 • Tips från läkemedelskommittén
 • Prenumerera på läkemedelsrelaterade nyheter
 • Viktigt att skilja listorna åt!
 • Makulering av recept kräver apotekskontakt
 • Vem äger receptet?
 • Rapportera biverkningar
 • Zoplikon vanligast vid dödsfall orsakade av förgiftning
 • Bevakningsfunktion i Pascal
 • Diklofenak inte längre receptfritt
 • Spasmofen utgår
 • Flunitrazepam utgår

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Läkemedelshanteringsgruppen i Region Norrbotten
 • Ordination utan recept
 • Parenterala läkemedel - utbyte på apotek
 • Inga Yasminelle-generika tillgängliga
 • Waranbehandlingen i Norrbotten
 • Läkemedelsenhetens funktionsbrevlåda

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Nästan 40 års tjänst i LK
 • Ändrat utseende på Janusmed
 • Apotekarprojekt ger ringar på vattnet
 • Tablett med skåra - inte alltid delbar...
 • Läkemedel som utträtt ur förmånen
 • Klonazepam orala droppar och injektion avregistreras
 • EMA granskar nyttan med omega-3 efter hjärtinfarkt
 • Reviderade rekommendationer vid diabetes typ 2

Innehåll

 • Ordförandet har ordet
 • Nya ledamöter i Läkemedelskommittén
 • Läkemedel + smittskydd + patientsäkerhet = SANT!
 • Stora doser av D-vitamin kan leda till allvarliga förgiftningstillstånd
 • Undvik glibenklamid vid diabeters typ 2
 • 90-dagarsregeln - TLV:s tolkning
 • Altargo försvinner från marknaden
 • Klamydiatext för hemmabruk
 • Tidsbegränsade recept
 • Pregabalin narkotikaklassat
 • Sökord och läkemedelsmodulen (LM) i VAS
 • Möjlighet att söka licens på läkemedel för hela sjukhuset
 • Influensa - och Pneumokockvaccin

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Norrländska läkemedelsdagarna 2019
 • Hydroklortiazid - en fortsatt bra behandling vid hypertoni
 • Konsten att varningsmärka ett läkemedel i VAS
 • Mycket skärmtid kan ge huvudvärk
 • Stöd till förbättringsarbete kring behandling av förmaksflimmer
 • Melatonin vid sömnproblem hos barn
 • Reviderade rekommendationer 2018
 • Tillverkning av nitroglycerin, resoritablett, upphör
 • Läkemedelsboken går i graven
 • Nytt beslutsstöd i Janusfönster - äldreknappen

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Prenumerera på läkemedelsinformation
 • Cedax försvinner - hur hantera?
 • Licensläkemedel kan hämtas ut på valfritt apotek
 • Behandling med testosteron ökar volymen koronarplack hos äldre män med lågt testosteron
 • Nytt om preventivmedel
 • Koll på läkemedlen efter obesitaskirurgi
 • Oralvite restnoterat igen
 • Vilket antihypertensivt läkemedel bör ha minst risk att utlösa försämring av psoriasis?
 • Behandling av halsbärnna och sura uppstötningar
 • Zolendronsyra minskar risken för både nya frakturer och död
 • Palexia - respektera subventionsbegränsningen

Innehåll

 • Ordförande har ordet
 • Ändrade subventionsregler för preventivmedel från 1 september 2017
 • Undvik bridging vid förmaksflimmer
 • Ny behandlingsrekommendation vid långvarig icke-malign smärta
 • Förskrivningsmönster för opioider och risk för långtidsanvändning
 • Att prioritera inom vården - en etisk nödvändighet
 • Läkemedel utan förmån är inte utbytbara på apotek

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Är du intresserad av läkemedelsfrågor
 • Goda råd är inte dyra - tips för att undvika onödiga läkemedelskostnader
 • Vanliga missuppfattningar om Pascal och maskinell dosdispensering
 • Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden?
 • Flukonazol kapsel 150 mg ej längre receptfritt
 • Pregabalin (Brieka, Lyrica, Pregabalin) utifrån en psykiaters perspektiv
 • Uppdaterade indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Norrländska läkemedelsdagarna 2018
 • Reviderade rekommendationer/hjälpredor
 • Salures inte längre utbytbart
 • Vad är utbytbart på apotek?
 • Primärpreventiv blodtryckssänkning till under 140/90 lönar sig
 • Rationell läkemedelsförsörjning i Norrbotten
 • Nationell Strama-app
 • Förebygg diabeteskomplikationer med läkemedel
 • Städa läkemedelslistan
 • Expeditionsintervall och Läkemedelsförteckningen
 • Ny föreskrift för ordination och läkemedelshantering
 • Ökad risk för kardiovaskulära händelser vid utsättning av lågdos ASA

Innehåll

 • Ordförande har ordet
 • Instruktionsfilmer för rätt användning av läkemedel - stöd i rådgivningssituationen och för patienterna
 • Nå målblodtryck med fler läkemedel
 • Nya ledamöter i läkemedelskommittén
 • Glömd dos av blodförtunnande läkemedel
 • Sätt inte våra äldre i klistret
 • Nyheter och förbättringar i rekommendationerna 2016
 • Läkemedelsgenomgångar och -berättelser, värde för patienten och hälso- och sjukvården
 • Åtkomst av läkemedelsförteckningen direkt via VAS
 • Utträde ur läkemedelsförmånen
 • När metformin inte räcker till
 • Ökad risk för lunginflammation av inhalationssteroider hos KOL-patienter
 • Behandling med disulfiram, kamprosat och naltrexon
 • Klinikapotekare ger utökat läkemedelsstöd i primärvården
 • Värna vår preventivmedelssubvention - skriv ut generika

Innehåll

 • Ordföranden har ordet
 • Handbok för läkemedelshantering
 • Cedax (ceftibuten) försvinner från marknaden
 • Frågor om läkemedelsbehandling
 • Nya riktlinjer vid överdos med paracetamol (modifierad frisättning)
 • Lägger du för mycket energi på att räkna tabletter?
 • Funktionscentrum infektion (FCI)
 • NjuRen i LM efter årsskiftet
 • Använd sökordet kommLM för patientens skull!
 • Ordnat införande nya läkemedel
 • Begränsningar i förskrivningsrätt för läkare
 • Norrländska läkemedelsdagarna 2017
 • Blodtrycksmätning och uppföljning av blodtrycket
 • LM är en läkemedelsjournal
 • Risken för biverkningar av statinbehandling överskattad
 • Ny leverantör av dosdispenserade läkemedel från första mars!
 • Nytt om Pascal
 • Viktigt för dig som tror att du inte behöver veta något om Pascal
 • Din patient kan råka bli utan läkemedel vid giltighetstidens utgång
 • Hillbilly-heroin och annat kolijox