Kontakt Materialbeställning

Här kan du kontakta Länsservice i alla frågor som rör support, inköp, beställningar och övriga frågor. Här rapporterar du även in avvikelser till oss. Ditt ärende kommer att skickas vidare till berörd person för handläggning.

Skriv ditt ärende här.

Har ni frågor om förbrukningsmaterial inklusive inkontinensartiklar.
Telefon Service Direkt: 0920-71212. 
Telefontid: Helgfri måndag-fredag 07.00-10.00 samt 13.00-15.00  

Eller skicka in din fråga.
Skriv ditt ärende här.  

Besöksadress:Verkstadsvägen 10
Postadress: Box 507
961 28 Boden                                                                                                                    
Vägbeskrivning (google maps)
Kartkoordinat: X: 7313329 Y: 1770687 

Har du frågor om förbrukningsmaterial? Kontakta materialkonsulenterna.

Patricia Borgström

Bakgrund: Operationssjuksköterska

Ansvarsområden: Medicinska handskar, IVA/Anestesi, Operation, Sterilemballage och avdelnings instrument, Kundanpassade set (operation), Laboratorieförbrukning, Behållare för farligt avfall, Nutrition

Telefon:
0921-666 52
E-post:
patricia.borgstrom@norrbotten.se

Susanne Andersson

Bakgrund: Röntgensjuksköterska

Ansvarsområden: Röntgenförbrukning, Sårvårdsförbrukning, Inkontinensprodukter, Städ och kem, Hygien och desinfektion, Spol- och diskdesinfektion (kemikalier), Papper och plast, Diabetesprodukter, Suturer och stapling.

Telefon:
072-216 97 10
E-post:
susanne.f.andersson@norrbotten.se