Materialbeställning

Här hittar du information om förbrukningsmaterial som används inom Region Norrbotten, LOV-enheterna samt kommunerna.

Lagersök 
(Externa kunder loggar in i Portwise)

3M skickar ut ett säkerhetsmeddelande gällande:
De berörda produkternas namn: 3M™ Engångsblad för kirurgisk klipperapparat, artikelnummer 9660 och 3M™ Clipperblad för kirurgisk klippapparat extra kraftigt, artikelnummer 9690 som används tillsammans med 3M™ Clipper Kirurgisk klippapparat med rörligt huvud, 9661L 
 
Säkerhetsmeddelande från 3M

Mediq har skickat ut ett säkerhetsmeddelande gällande produkter inom ”No-Sting SKIN-Prep Wipes” samt ” No-Sting SKIN-Prep Swabs”. Denna frivilliga återkallning beror på ett tillverkningsfel som har resulterat till att det förekommer ättiksyra i produkten. Ska enligt leverantören inte orsak en hälsorisk.

De berörda produkterna på Länsservice är:

36738 - Hudskyddsmedel Skin-Prep, 3,8 cm x 3,8 cm
16801 - Hudskyddsmedel Secura, I ml Swab

Läs igenom Säkerhetsmeddelandet och skicka in svarsformulär till mejladress angivet i säkerhetsmeddelandet.

Mediq har skickat ut ett återkallande meddelande gällande en stor del av deras sortiment av endotrakealtuber från Teleflex.
Tuberna återkallas på grund av rapporter om frånkoppling av 15 mm-anslutningen från endotrakealtuben (ET-tub) för de berörda produkterna. Den inledande undersökningen har identifierat att frånkopplingen beror på intermittent korskontaminering av 15 mm-kopplingen med spårmängder av silikonolja.

Läs säkerhetsmeddelandet  från Mediq (Teleflex) med original lista på berörda lot/batchnr

Berörda produkter Orginallista från Mediq (Teleflex) 

Konverterad listan med Region Norrbottens artikelnummer på berörda endotrakeltuber från Mediq

Bekräftelseformulär finns i säkerhetsmeddelandet (om listan blir för kort finns en extra lista här)

Alla berörda endotrakealtuber skickas in till Länsservice tillsammans med en ifylld lista med vilka endotrakealtuber, referensnummer samt aktuellt lot/batchnummer. Om listan blir för kort använd ”extra lista”.

 Märk tydligt förpackningen med ”Återkallande säkerhetsmeddelande Mediq (Teleflex), EIF-000537” samt ”Lista på berörda lot/batchnummer finns bifogat”

Länsservice har svarat till leverantören gällande produkter på lagret och ni uppmanas att svara för era produkter till leverantören genom att följa instruktioner i säkerhetsmeddelandet.

Länsservice har plockat bort alla berörda lot/batchnummer på vårt lager. Arbetet med att hitta ersättande endotrakealtuber har påbörjats.

HeartHelper informerar: VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE RÖRANDE PHILIPS HJÄRTSTARTARE

Notera att informationen endast gäller Philips hjärtstartare HeartStart modell HS1, inte andra modeller av Philips hjärtstartare.

Säkerhetsmeddelandet omfattar elektroderna där i ett fåtal fall separation mellan gelen och plastfolien har skett när de tagits ur sin förpackning och dragits bort från den gula skyddsplasten i samband med användning. Philips bedömer att risken är väldigt liten att det kan inträffa men att det går inte att veta i förväg om detta kommer att inträffa vid användning eller inte.
Philips meddelar att hjärtstartarna och elektroderna skall fortsätta att användas som de är. Skulle separation mellan gelen och plastfolien inträffa vid användning skall man fortsätta att följa hjärtstartarens röstinstruktioner.

Läs mer här: Säkerhetsmeddelande från Phillips (pdf) här finns även kontaktuppgifter

Produkter på Länsservice som är involverad:
22624 - Def.elektrod HS1 Pads
22625 - Def.elektrod barn HS1 Pads

Länsservice har svarat till Phillips att vi har tagit del av informationen samt vidarebefordrat informationen till de som har beställt denna

För att handla oss hos måste det finnas ett kundnummer. Efter att ett kundnummer är skapat skall det registreras beställare till kundnumret så att personer kan beställa.

Om en person skall förskriva produkter direkt till en användare skall denna personen läggas upp som en förskrivare.

Anmälan och förändring av användare inom kommun och privata vårdgivare

Begäran av nytt kundnummer - formulär
Begäran av ny beställare eller förskrivare - formulär
Förändring av befintlig kund, beställare och förskrivare -  formulär

Anmälan och förändring av användare inom Region Norrbotten

Begäran av nytt kundnummer - endast för regionanställda (Intranät -Insidan)
Begäran av nytt förskrivarnummer - endast för regionanställda (Intranät -Insidan)
Förändring av befintlig kund, beställare och förskrivare -  formulär

OBS! Är användaren inte är svensk medborgare så bifogas kopia på passet.
Om användaren redan har beställarid i MINK/Diabeteskatalogen ange denna.
Vid eventuella frågor kontakta Service Direkt 0920-712 12.

Glömt lösenord eller behöver förnya användare

Har du problem med att logga in och behöver ett nytt lösenord eller har din användarkonto utgått på datum, kan du använda formuläret nedan för att begära nytt lösenord och öppna konton

Begäran av nytt lösenord eller förlängning av konton - formulär

Anmälan förskrivare inkontinensprodukter

Behörighet till Guide
För att få behörighet till förskrivarstödet Guide (Förskrivningar av Inkontinensprodukter till patienter i ordinärt boende) be din enhetschef fylla i ansökan. På sida 2 i ansökan framgår det sedan vilken kontaktperson som skickar den undertecknande ansökan till OneMed AB.

Till ansökan

Avtalstid: 2024-05-21- 2028-05-20
Avtalsleverantör; OneMed Sverige AB

Avtalet omfattar bland annat;

 • Absorberande engångsskydd - Vuxna och Barn
 • Tappningskatetrar och Kvarliggande katetrar
 • Hygienunderlägg (engångs samt flergångs)
 • Urin- och avföringshjälpmedel
 • Fixeringsbyxor
 • Badkläder - Vuxna och Barn
 • Absorberande underkläder – Vuxna och Barn

Läs mer om inkontinensavtalet i Avtalskatalogen

Skriv "Inkontinensprodukter"  i sökrutan. Klicka på Inkontinensprodukter Region Norrbotten. Där får ni mer information om inkontinensavtalet.

Vänligen se mer sammanställande, ingående info gällande avtalet i dokumenten nedan.
Ytterligare info om regionens vårdriktlinjer för inkontinens finner ni här; Urininkontinens hos kvinnor - Vårdgivarwebb Region Norrbotten

Region Norrbotten och regionens samtliga kommuner har gemensamt avtal gällande nutritionsprodukter.

Information om Nytt avtal gällande Nutritionsprodukter
Avtalsnummer: 22/161
Avtalsperiod: 2024-05-01 - 2028-04-30

Läs mer om nutritionsavtalet i Avtalskatalogen. 

Skriv "Nutritionsprodukter"  i sökrutan. Klicka på Nutritionsprodukter Region Norrbotten. Där får ni mer information om Nutritionsprodukter.

Avtalets omfattning

 • Nutritionsumpar med tillbehör/förbrukningsvaror
 • Tekniker (PEG.ar, knappar, sprutor och liknande)
 • Sondnäring
 • Kosttillägg och berikningar

 

Avtalstid 2022-06-01 - 2024-05-31 med möjlighet till upp till två års förlängning.

 

Avtalet omfattar bland annat;

 • Tamponader (bomull)
 • Absorptionsförband
 • Polyuretanskumförband
 • Specialförband och kompresser
 • Ögonförband
 • Hydrokolloidala förband
 • Sårfilm
 • Sårgel och sårlösning
 • Plåster
 • Stöd- och fixeringsbindor
 • Gips- och fixationsbindor och tillbehör
 • Kompressionsprodukter (klass 1-5 samt måttbeställt sortiment)
 • Kompresser
 • Torkar
 • Omläggning, suturtagnings-, tvätt- och kateteriseringsset
 • Polstervadd
 • Skenor
 • Häftor
 • Specialfixeringsförband
 • Tubförband, tubbandage, tubgas
 • Injektionstork
 • Hudstansar och ringkyrett
 • Bomullsvantar
 • Häftborttagning
 • Påse för sår och fistel samt tillbehör
 • Gasväv
 • Bomull
 • Muntorkpinnar

Beställning av förbrukningsvaror görs via Beställningsportalen Raindance, alternativt via ADF-avläsning i skåpen på sjukhusen. 

Beställning av måttbeställt kompressionssortiment samt klass 2-5 kompressionsprodukter görs via respektive leverantörs webbeställningsblankett eller webbsida alternativt via C2. 

Region Norrbotten har inte längre undertryckspumpar att hyra ut.

Det går fortfarande att beställa förbrukningsmaterial till undertryckspumpar via Beställningsportalen.

Om du har letat men inte hittat det du söker, kan du prova att beställa via Länsservice ärendehanteringssystem C2 eller söka i Region Norrbottens prylbank.

I lagersök kan du se innestående ordrar samt se innehållet i förrådsskåp. Du kan söka via kundnummer eller ordernummer, samt söka på artiklar.
Lagersök

Externa kunder loggar in via Portwise för att kunna se lagersök.
Portwise

Då våra ordinarie leverantörer inte kan leverera de volymer av material som vi behöver, sker köp av andra fabrikat än vanligt.
Den artikel som kunden beställer, kan av Länsservice bytas ut till en ersättningsartikel med samma funktion. Förpackningar och produkter kan se annorlunda ut än förväntat, plus att antalet kan justeras.

Vårt uppdrag är att lösa dina problem när det gäller förbrukningsmaterial.

Vi fungerar som rådgivare och delger dig nyheter och produktförändringar på marknaden. Vi arbetar i nära team med upphandlare, inköpare och lager för att skapa en komplett tjänst. Vi har allt under samma tak.

Vi hjälper även till med kompetensutveckling inom alla divisioner via utbildningar och utställningar. Aktuella utbildningar och nyheter finns på materialportalen.

Patricia Borgström

Bakgrund: Operationssjuksköterska

Ansvarsområden: Medicinska handskar, IVA/Anestesi, Operation, Sterilemballage och avdelnings instrument, Kundanpassade set (operation), Laboratorieförbrukning, Behållare för farligt avfall, Nutrition

Telefon:
0921-666 52
E-post:
patricia.borgstrom@norrbotten.se

Susanne Andersson

Bakgrund: Röntgensjuksköterska

Ansvarsområden: Röntgenförbrukning, Sårvårdsförbrukning, Inkontinensprodukter, Städ och kem, Hygien och desinfektion, Spol- och diskdesinfektion (kemikalier), Papper och plast, Diabetesprodukter, Suturer och stapling.

Telefon:
072-216 97 10
E-post:
susanne.f.andersson@norrbotten.se

Frågor och svar

När du använder vårt ärendehanteringssystem tas ditt ärende om hand och fördelas ut för handläggning.
Du får ett ärendenummer som du kan använda i all kontakt med oss för att vi snabbt ska hitta just ditt ärende, vilken status och handläggare det har.
Det går även ställa frågor via C2

C2 Ärendehantering - Via länken skapar du ditt ärende. 

Använd webbtjänsten Lagersök där kan ni se era utlevererade/inneliggande ordrar samt preliminärt leveransdatum på beställningsvaror.

Lagersök - Externa kunder (ikonen Lagersök hittar ni via inloggning i portwise)
Lagersök - Interna kunder

Rutin gällande Retur/Reklamation - här kan du bl.a. läsa mer om vilka kriterier som måste uppfyllas 

C2 Ärendehantering - Via länken skapar du ditt ärende. 

Rutiner gällande Retur/Reklamation - här kan du bl.a. läsa mer om vilka kriterier som måste uppfyllas 

C2 Ärendehantering - Via länken skapar du ditt ärende. 

Beställningar utöver avtal gör ni via C2. Ange referensnummer på önskad artikel om möjligt samt orsak till beställning.

C2 Ärendehantering - Via länken skapar du ditt ärende.  

Begäran av nytt kundnummer - extern - formulär

Intern kund - formulär (intern länk, regionens intranät)

Formuläret fylls i av närmaste chef/ansvarig.

Begäran av ny beställare, förskrivare - extern - formulär

Intern beställare/förskrivare - formulär (intern länk, regionens intranät)

E-handel  - Via länken hittar du kontaktvägarna för dig som har tillgång till intranätet Insidan.

C2 Ärendehantering - Via länken skapar du ditt ärende gällande support Zpider/Portwise (ange vilken beställningsportal det gäller, användarnamn, eventuellt kundnummer och felmeddelande)

Frågor om fakturor (exempelvis. felaktigt belopp, kreditering)
C2 - Via länken hittar ni formuläret. Ange fakturanummer, betalare och kund.

Felaktig fakturaadress
Kontakta Patientkontoret - 0921-67050