Begära nytt lösenord eller reaktivera konton

Från och med augusti 2020 kan du byta lösenord i portwise/HAG själv

Det här formuläret använder du när du behöver ett nytt lösenord, förlänga konto eller för att förnya ett inaktiv konto.
OBS:
System Zpider (via portwise) avser materialbeställning inklusive nutritions- och inkontinenshjälpmedel.
System webSesam avser hjälpmedel (rullstol, personlyft etcetera)
System Datalagret avser uppföljning av hjälpmedel (rullstol, lyft etcetera)

Funktionella kakor är avstängda

Funktionen är avstängd eftersom du har valt att inte tillåta funktionella kakor. För att aktivera funktionen behöver du tillåta funktionella kakor.

Hantera kakor