Begäran av ny beställare, förskrivare - extern

Beställa behörighet för beställare och förskrivare

Det här formuläret använder du när du behöver behörighet för en ny förskrivare eller beställare till Zpider. Alla fält med stjärna är tvingande.

Förskrivare har rätt att förskriva material direkt hem till brukare/patient.
Beställare är personal som beställer till en enhet, där beställningen inte är knuten till en brukare/patient.

Om personen skall jobba emot flera kundnummer, kan man skriva in alla kundnummer i fältet "Kundnummer".

Funktionella kakor är avstängda

Funktionen är avstängd eftersom du har valt att inte tillåta funktionella kakor. För att aktivera funktionen behöver du tillåta funktionella kakor.

Hantera kakor