Kontakt Vårdhygien

Skicka i första hand e-post till Vårdhygien: 

E-post: vardhygien@norrbotten.se

Besöksadress:
Sunderby sjukhus
Ö:a entrén plan 4
971 80 Luleå

Hygienläkare
Ellen Vesterlund

Hygiensjuksköterskor 
Yvonne Samuelsson
Veronica Jönsson
Viktoria Kristofferson
Mia Näslund Anda
Margareta Nilsson