Söksida

Ungefär 20 resultat hittades på sökfrasen Tagg:Smittskydd.

Sökträffar

 1. vardgivarwebben.norrbotten.se sv nyhetsarkiv-vardgivarwebben vagledning-till-forskola-for-att-minska-risken-for-smittspridning
  Den primära målgruppen för vägledningen är huvudmän och personal i förskolan och ska vara ett stöd i arbetet för en friskare förskola Syftet med vägledningen är att minska risken
 2. vardgivarwebben.norrbotten.se sv nyhetsarkiv-vardgivarwebben handlaggning-av-faryngotonsillit-med-anledning-av-igas
  Strama har publicerat ett nytt dokument om handläggning av faryngotonsillit med anledning av ökad förekomst av invasiva grupp A streptokocker (GAS):Handläggning av
 3. vardgivarwebben.norrbotten.se sv nyhetsarkiv-vardgivarwebben okat-antal-fall-av-hepatit-e-i-finland
  Institutet för hälsa och välfärd (THL) har sett en uttalad ökning av fall av hepatit E i Finland inklusive norra Finland Det finns en möjlig, om än inte helt bevisad, koppling till
 4. vardgivarwebben.norrbotten.se sv nyhetsarkiv-vardgivarwebben vaccination-mot-massling-sarskilt-viktigt-vid-utlandsresor
  Den som smittas kan bli allvarligt sjuk Därför är det viktigt med vaccinationsskydd mot mässling vid resor utanför Sverige
 5. vardgivarwebben.norrbotten.se sv nyhetsarkiv-vardgivarwebben nytt-nummer-av-smittsant
  Smittsant nr 1, 2024Lite ur innehållet Smittskyddsåret 2023Mag-tarminfektionerMultiresistenta bakterierSexuellt överförda infektioner exklusive hiv
 6. vardgivarwebben.norrbotten.se sv nyhetsarkiv-vardgivarwebben aktuell-information-kring-vaccinavtalen
  Aktuell information kring vaccinavtalen 
 7. vardgivarwebben.norrbotten.se sv nyhetsarkiv-vardgivarwebben rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19-varen-2024
  Sedan augusti 2023 bedöms ovaccinerade personer, utan nedsättning av immunförsvaret, få ett fullständigt skydd av en dos vaccin Rekommendationerna för våren 2024 gäller från och
 8. vardgivarwebben.norrbotten.se sv vardriktlinjer smittskydd epidemi-och-utbrottshantering
  Epidemi- och pandemiplan för Norrbotten Smittskyddets kontaktläkare i primärvården (pdf) Smittskydds kontaktläkare i primärvården Övriga regionala rutiner
 9. vardgivarwebben.norrbotten.se sv nyhetsarkiv-vardgivarwebben ny-uppdaterad-version-av-behandlingsrekommendationer-for-vanliga-infektioner-i-oppenvard-regnbagsbroschyren
  Uppdateringen gäller kapitlet Akut exacerbation av KOL och diagnoskoderna finns i denna version under respektive avsnitt