Söksida

Ungefär 30 resultat hittades på sökfrasen Tagg:Smittskydd.

Sökträffar

 1. vardgivarwebben.norrbotten.se sv nyhetsarkiv-vardgivarwebben uppdaterad-rekommendation-for-handlaggning-av-halsfluss
  Med anledning av den höga förekomsten av invasiva grupp A-streptokocker i Sverige under 2023–2024 kompletterar nu Folkhälsomyndigheten, efter samråd med Läkemedelsverket
 2. vardgivarwebben.norrbotten.se sv nyhetsarkiv-vardgivarwebben fortsatta-rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19
  Inför höst- och vintersäsong rekommenderas vaccination mot covid-19 till alla personer 65 år och äldre samt medicinska riskgrupper 18–64 år
 3. vardgivarwebben.norrbotten.se sv nyhetsarkiv-vardgivarwebben nyhet-om-vaccination-mot-baltros-och-vattkoppor
  Detta innebär att processen har kommit ett steg vidare men införandet är inte är klart För bältrosvaccination ska NT-rådet fatta beslut om en sammanvägd rekommendation till
 4. vardgivarwebben.norrbotten.se sv nyhetsarkiv-vardgivarwebben nytt-nummer-av-smittsant2
  Ett nytt nummer av Smittsant finns att läsa
 5. vardgivarwebben.norrbotten.se sv nyhetsarkiv-vardgivarwebben nytt-informationsmaterial-om-vaccinationer-till-vuxna
  Programmet har bidragit till att rädda miljontals liv världen över Vaccinationer är viktigt under hela livet som skydd mot allvarliga infektioner och mot olika cancerformer som
 6. vardgivarwebben.norrbotten.se sv nyhetsarkiv-vardgivarwebben lagesuppdatering-kikhosta
  Särskilt viktigt att spädbarn och gravida i slutet av graviditeten och individer med koppling till spädbarn som har symptom provtas och får bedömning angående tidig behandling
 7. vardgivarwebben.norrbotten.se sv nyhetsarkiv-vardgivarwebben handlaggning-av-faryngotonsillit-med-anledning-av-igas
  Strama har publicerat ett nytt dokument om handläggning av faryngotonsillit med anledning av ökad förekomst av invasiva grupp A streptokocker (GAS):Handläggning av
 8. vardgivarwebben.norrbotten.se sv nyhetsarkiv-vardgivarwebben okat-antal-fall-av-hepatit-e-i-finland
  Institutet för hälsa och välfärd (THL) har sett en uttalad ökning av fall av hepatit E i Finland inklusive norra Finland Det finns en möjlig, om än inte helt bevisad, koppling till
 9. vardgivarwebben.norrbotten.se sv nyhetsarkiv-vardgivarwebben vagledning-till-forskola-for-att-minska-risken-for-smittspridning
  Den primära målgruppen för vägledningen är huvudmän och personal i förskolan och ska vara ett stöd i arbetet för en friskare förskola Syftet med vägledningen är att minska risken
 10. vardgivarwebben.norrbotten.se sv nyhetsarkiv-vardgivarwebben rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19-varen-2024
  Sedan augusti 2023 bedöms ovaccinerade personer, utan nedsättning av immunförsvaret, få ett fullständigt skydd av en dos vaccin Rekommendationerna för våren 2024 gäller från och