Hitta på sidan

Gynekomasti

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Definition

Gynekomasti definieras som ökad bröstkörtelvävnad hos män eller pojkar som ger en förstoring av ett eller två bröst. Pseudogynekomasti (eller lipomasti) är en bröstförstoring orsakad av ökad mängd fett hos män eller pojkar.

Orsaker

 • Fysiologisk – vanligast, ofta övergående (inom 1 månad) hos nyfödda och (inom 2 år) hos pojkar i puberteten och kan även ses hos vuxna män
 • Läkemedel – exempelvis spironolakton, neuroleptika, antiretrovirala och antiandrogena läkemedel (ofta reversibelt efter avslutad behandling)
 • Kosttillskott – kan i vissa fall innehålla ämnen som kan påverka
 • Missbruk – alkohol, anabola steroider, marijuana, amfetamin, heroin (kan ge bestående gynekomasti)
 • Primär hypogonadism – till exempel Klinefelters syndrom
 • Cancer – testikel, binjure, bröst
 • Andra sjukdomar – endokrina, njursvikt, leversvikt, hjärtsvikt

Utredning

Anamnes

 • Debut och duration av bröstförstoring
 • Andra symtom – från bröst (sekretion från bröstvårta) eller andra organ
 • Genomgång av potentiella orsaker
 • Eventuell påverkan på livskvalitet

Status

 • Bröstinspektion – uni- eller bilateral förstoring, mer kvinnlig form på bröst, hängbröst
 • Bröstpalpation – palpabel körtelplatta under areola
 • Överväg bukstatus och undersökning av yttre genitalia (testikelstorlek)
 • Överväg ytterligare status utifrån symtom och anamnes

Handläggning vid utredning

 • Prepubertal gynekomasti bör utredas.
 • Pubertetsgynekomasti som kvarstår i mer än två år eller efter 17-års ålder bör utredas.
 • Ensidig gynekomasti och misstanke om malign orsak bör handläggas som misstänkt bröstcancer.
 • Nytillkommen bröstkörtelförstoring utan annan uppenbar förklaring bör handläggas som misstänkt testikelcancer.
 • Vid andra misstänkta bakomliggande orsaker bör riktad utredning göras.

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandling görs utifrån bakomliggande orsak.

Kirurgisk behandling kan övervägas vid:

 • påtaglig bestående pubertetsgynekomasti – kvarstående med palpabel körtelplatta
 • medfödd gynekomasti – kvarstående med palpabel körtelplatta.