Bröstsmärta och hjärtklappning hos barn

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Föreslagna koder

ICD-10-SE

R07.1
Bröstsmärtor vid andning
R07.4
Bröstsmärtor, ospecificerade
R00.2
Hjärtklappning
R07.2
Prekordiala smärtor
R07.3
Andra bröstsmärtor

Omfattning av kunskapsstödet

Denna rekommendation ger vägledning i det primära omhändertagandet av bröstsmärta och hjärtklappning hos barn. Vid fynd av blåsljud hänvisas till separat rekommendation.

Om hälsotillståndet

Orsaker

Hos majoriteten av alla barn med bröstsmärta är orsaken icke-kardiell. Upplevda enstaka extraslag är i de flesta fall normalvariant.

Nedan följer exempel på orsaker till bröstsmärta och hjärtklappning hos barn.

Kardiell orsak

 • Perimyokardit – virus (vanligast), bakterier, autoimmun sjukdom, toxiner, läkemedel.
 • Paroxysmal supraventrikulär takykardi (PSVT) – WPW-syndrom, AV-nodal återkopplingstakykardi.
 • Hjärtsjukdomar – långt QT-syndrom, Brugadas syndrom.
 • Kranskärlsmissbildningar.
 • Tidigare opererade hjärtfel.
 • Hjärttamponad – post-operativt, trauma, infektion.

Exempel på sjukdomar som kan orsaka kardiella tillstånd hos barn:

 • infektion – klamydia, covid-19 (MIS-C)
 • familjär hyperkolesterolemi
 • systemisk sjukdom – Kawasakis sjukdom, annan vaskulit, systemisk lupus erytematosus (SLE)
 • muskeldystrofi
 • syndrom – Marfans syndrom, Downs syndrom, Noonans syndrom.

Bröstkorgsrelaterad orsak

 • Muskelrelaterad – träningsvärk, muskelbristning, kontusion, viros med muskelömhet.
 • Ledrelaterad – kostokondrit (Tietzes syndrom), artrit (sternoklavikulär, sternokostal), artralgi.
 • Nervrelaterad – interkostalneurit (vid dålig hållning eller låsning/upphakning av facettled), nervrotskompression (vid skolios, trauma).
 • Skelettrelaterad – revbensdislokation eller fraktur, xiphodyni.
 • Hudrelaterad – herpes zoster.

Annan orsak

 • Lungrelaterad – astma, pneumoni, pleurit, lungemboli, spontanpneumothorax, Bornholmssjuka (coxackie B).
 • Mag-tarmrelaterad – gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), esofagit, spasm i esofagus, ulkus, kolecystit.
 • Psykisk – panikångest, stress, prestationsångest, hyperventilation.
 • Bröstkörtelrelaterad – fibroadenos (cyklisk smärta i ena eller båda brösten).
 • Intoxikation.
 • Läkemedel.

Utredning

Symtom

Symtom som kan förekomma är

 • bröstsmärta – debut, duration, intervaller, lokalisation, utstrålning, smärtkaraktär
 • hjärtklappning – debut, duration, intervaller
 • andra symtom – andnöd, yrsel, svimning.

Anamnes

 Ta anamnes avseende

 • pågående infektion eller feber
 • symtomkorrelation – påverkan av ansträngning, visst kroppsläge, andning, måltid, tid på dygnet, andra situationer (stress, våld i hemmet)
 • tillväxt – avplanande viktkurva eller viktnedgång
 • idrott (om aktuellt) – bedöm intensitet (antal timmar per vecka) och återhämtning (vila, mat, sömn)
 • hereditet – särskilt arytmier, oklara svimningar, plötsliga dödsfall (< 40 år), medfödda hjärtsjukdomar eller syndrom (exempelvis kardiomyopati, Marfans syndrom).

Status

Ta status enligt följande:

 • allmäntillstånd
 • hjärta – frekvens, rytm (arytmi, extraslag), blåsljud, biljud
 • lungor – andningsfrekvens, biljud, indragningar
 • kärl – blodtryck, femoralispulsar
 • hud – hudturgor, färg (cyanos, blekhet), fuktighet (torr, svettig), perifer temperatur (varm, kall)
 • EKG
 • längd, vikt, temp, saturation.

Fynd som kan tala för perimyokardit

 • Stark huggande bröstsmärta med utstrålning mot vänster axel.
 • Korrelation till inandning, hosta och ryggläge, minskning vid framåtlutning.
 • Feber och förkylning (vanligt), hjärtklappning, trötthet, andnöd, led- och muskelsmärta, magtarmsymtom, ödem.
 • Gnidningsljud vid auskultation.
 • EKG med generella ST-höjningar under några dagar.

Fynd som kan tala för bröstkorgsrelaterad orsak

 • Smärta som är skarp, brännande, stickande, kortvarig (sekunder eller minuter), lätt att peka ut.
 • Korrelation till palpation, rörelse eller djupandning.
 • Lokal rodnad och svullnad.

Handläggning vid utredning

Akut handläggning

Akut bedömning via specialiserad vård rekommenderas vid någon av följande:

 • hjärtsymtom med allmänpåverkan
 • svår eller ihållande (timmar) bröstsmärta, särskilt vid feber
 • bröstsmärta med samtidig takykardi
 • bröstsmärta och/eller hjärtklappning med samtidig svimning, yrsel eller andningspåverkan
 • ansträngningsutlöst bröstsmärta
 • spädbarn som blir svettiga eller påverkade vid amning eller flaskmatning
 • saturation < 95 % och svikttecken (cyanos, svettning, blekhet, perifer kyla)
 • patologiskt EKG.

Vid fynd av blåsljud hänvisas till separat rekommendation.

Fortsatt handläggning

Vidare utredning via specialiserad vård rekommenderas vid följande:

 • återkommande bröstsmärta eller hjärtklappning och hereditet
 • avsaknad av femoralispulsar.

Vid misstanke om icke-kardiell orsak till bröstsmärta eller hjärtklappning rekommenderas vidare utredning utifrån aktuell misstanke.

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandling ges utifrån misstänkt bakomliggande orsak:

 • Vid kardiell orsak rekommenderas behandling inom specialiserad vård.
 • Vid icke-kardiell orsak kan råd om idrott och användning av olika substanser övervägas utifrån misstanke.

Råd om idrott

Följande råd kan ges vid normal utredning:

 • Undvik alltid träning med infektion i kroppen.
 • Överväg att minska intensiteten av träningen vid bröstsmärta i samband med träning. Smärta kan vara kroppens sätt att säga ifrån att träningen är för intensiv.
 • Säkerställ att barnet själv är motiverat till träningen, särskilt vid hög intensitet.

Råd om substansintag

 • Undvik att använda läkemedel utan läkarordination, särskilt receptbelagda.
 • Undvik alla droger och andra substanser, exempelvis koffein, energidryck, anabola steroider.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Medfödda hjärtfel hos barn, 1177

Förändrad hjärtrytm hos barn, arytmi, 1177

Relaterad information

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2023-06-19
Godkänt av:
Nationella programområden barn och ungdomars hälsa