Bröstsmärta och hjärtklappning hos barn

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Omfattning av kunskapsstödet

Denna rekommendation ger vägledning i det primära omhändertagandet av bröstsmärta och hjärtklappning hos barn. Vid fynd av blåsljud hänvisas till separat rekommendation.

Om hälsotillståndet

Orsaker

Hos majoriteten av alla barn med bröstsmärta är orsaken icke-kardiell. Upplevda enstaka extraslag är i de flesta fall normalvariant.

Nedan följer exempel på orsaker till bröstsmärta och hjärtklappning hos barn.

Kardiell orsak

 • Perimyokardit – virus (vanligast), bakterier, autoimmun sjukdom, toxiner, läkemedel.
 • Paroxysmal supraventrikulär takykardi (PSVT) – WPW-syndrom, AV-nodal återkopplingstakykardi.
 • Hjärtsjukdomar – långt QT-syndrom, Brugadas syndrom.
 • Kranskärlsmissbildningar.
 • Tidigare opererade hjärtfel.
 • Hjärttamponad – post-operativt, trauma, infektion.

Exempel på sjukdomar som kan orsaka kardiella tillstånd hos barn:

 • infektion – klamydia, covid-19 (MIS-C)
 • familjär hyperkolesterolemi
 • systemisk sjukdom – Kawasakis sjukdom, annan vaskulit, systemisk lupus erytematosus (SLE)
 • muskeldystrofi
 • syndrom – Marfans syndrom, Downs syndrom, Noonans syndrom.

Bröstkorgsrelaterad orsak

 • Muskelrelaterad – träningsvärk, muskelbristning, kontusion, viros med muskelömhet.
 • Ledrelaterad – kostokondrit (Tietzes syndrom), artrit (sternoklavikulär, sternokostal), artralgi.
 • Nervrelaterad – interkostalneurit (vid dålig hållning eller låsning/upphakning av facettled), nervrotskompression (vid skolios, trauma).
 • Skelettrelaterad – revbensdislokation eller fraktur, xiphodyni.
 • Hudrelaterad – herpes zoster.

Annan orsak

 • Lungrelaterad – astma, pneumoni, pleurit, lungemboli, spontanpneumothorax, Bornholmssjuka (coxackie B).
 • Mag-tarmrelaterad – gastroesofageal refluxsjukdom (GERD), esofagit, spasm i esofagus, ulkus, kolecystit.
 • Psykisk – panikångest, stress, prestationsångest, hyperventilation.
 • Bröstkörtelrelaterad – fibroadenos (cyklisk smärta i ena eller båda brösten).
 • Intoxikation.
 • Läkemedel.

Utredning

Symtom

Symtom som kan förekomma är

 • bröstsmärta – debut, duration, intervaller, lokalisation, utstrålning, smärtkaraktär
 • hjärtklappning – debut, duration, intervaller
 • andra symtom – andnöd, yrsel, svimning.

Anamnes

 Ta anamnes avseende

 • pågående infektion eller feber
 • symtomkorrelation – påverkan av ansträngning, visst kroppsläge, andning, måltid, tid på dygnet, andra situationer (stress, våld i hemmet)
 • tillväxt – avplanande viktkurva eller viktnedgång
 • idrott (om aktuellt) – bedöm intensitet (antal timmar per vecka) och återhämtning (vila, mat, sömn)
 • hereditet – särskilt arytmier, oklara svimningar, plötsliga dödsfall (< 40 år), medfödda hjärtsjukdomar eller syndrom (exempelvis kardiomyopati, Marfans syndrom).

Status

Ta status enligt följande:

 • allmäntillstånd
 • hjärta – frekvens, rytm (arytmi, extraslag), blåsljud, biljud
 • lungor – andningsfrekvens, biljud, indragningar
 • kärl – blodtryck, femoralispulsar
 • hud – hudturgor, färg (cyanos, blekhet), fuktighet (torr, svettig), perifer temperatur (varm, kall)
 • EKG
 • längd, vikt, temp, saturation.

Fynd som kan tala för perimyokardit

 • Stark huggande bröstsmärta med utstrålning mot vänster axel.
 • Korrelation till inandning, hosta och ryggläge, minskning vid framåtlutning.
 • Feber och förkylning (vanligt), hjärtklappning, trötthet, andnöd, led- och muskelsmärta, magtarmsymtom, ödem.
 • Gnidningsljud vid auskultation.
 • EKG med generella ST-höjningar under några dagar.

Fynd som kan tala för bröstkorgsrelaterad orsak

 • Smärta som är skarp, brännande, stickande, kortvarig (sekunder eller minuter), lätt att peka ut.
 • Korrelation till palpation, rörelse eller djupandning.
 • Lokal rodnad och svullnad.

Handläggning vid utredning

Akut handläggning

Akut bedömning via specialiserad vård rekommenderas vid någon av följande:

 • hjärtsymtom med allmänpåverkan
 • svår eller ihållande (timmar) bröstsmärta, särskilt vid feber
 • bröstsmärta med samtidig takykardi
 • bröstsmärta och/eller hjärtklappning med samtidig svimning, yrsel eller andningspåverkan
 • ansträngningsutlöst bröstsmärta
 • spädbarn som blir svettiga eller påverkade vid amning eller flaskmatning
 • saturation < 95 % och svikttecken (cyanos, svettning, blekhet, perifer kyla)
 • patologiskt EKG.

Vid fynd av blåsljud hänvisas till separat rekommendation.

Fortsatt handläggning

Vidare utredning via specialiserad vård rekommenderas vid följande:

 • återkommande bröstsmärta eller hjärtklappning och hereditet
 • avsaknad av femoralispulsar.

Vid misstanke om icke-kardiell orsak till bröstsmärta eller hjärtklappning rekommenderas vidare utredning utifrån aktuell misstanke.

Behandling

Handläggning vid behandling

Behandling ges utifrån misstänkt bakomliggande orsak:

 • Vid kardiell orsak rekommenderas behandling inom specialiserad vård.
 • Vid icke-kardiell orsak kan råd om idrott och användning av olika substanser övervägas utifrån misstanke.

Råd om idrott

Följande råd kan ges vid normal utredning:

 • Undvik alltid träning med infektion i kroppen.
 • Överväg att minska intensiteten av träningen vid bröstsmärta i samband med träning. Smärta kan vara kroppens sätt att säga ifrån att träningen är för intensiv.
 • Säkerställ att barnet själv är motiverat till träningen, särskilt vid hög intensitet.

Råd om substansintag

 • Undvik att använda läkemedel utan läkarordination, särskilt receptbelagda.
 • Undvik alla droger och andra substanser, exempelvis koffein, energidryck, anabola steroider.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Medfödda hjärtfel hos barn, 1177

Förändrade hjärtslag hos barn - arytmi, 1177

 

Relaterad information