Hitta på sidan

Näsblödning

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Gäller endast för Region Norrbotten.

Primärvård

 • Handlägger främre näsblödning avseende behandling och kontroll.
 • Initialt omhändertagande av bakre näsblöd

Specialiserad vård

 • Handlägger bakre näsblödningar. Finns tillgängliga för konsultation dygnet runt.
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Remissrutiner

Gäller endast för Region Norrbotten.

Remissindikation för akutremiss

 • Bakre näsblödning, främre eller diffus näsblödning som inte slutar trots upprepad behandling.

Remissindikation för elektiv remiss

 • Vid behov vid återkommande näsblödningar.
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Om hälsotillståndet

Riskfaktorer

 • Förkylning
 • Blodförtunnande läkemedel
 • Trauma mot näsans slemhinna orsakad av petning, snytning eller näsfraktur
 • Högt blodtryck
 • Förändringar i nässlemhinnan
 • Koagulationsrubbning

Utredning

Anamnes

 • Aktuella sjukdomar
 • Läkemedel
 • Tidigare näsblödningar
 • Andra symtom talande för koagulationsrubbning

Status

 • Inspektion näsa
 • Främre rinoskopi
 • Mun och svalg
 • Överväg blodtryck

Handläggning vid utredning

Lokalisera blödningskällan.

 • Främre näsblödning är vanligast. Blödningskällan är oftast framtill på nässkiljeväggen i locus Kiesselbachi.
 • Bakre näsblödning är sällsynt men dramatisk och kräver ofta sjukhusvård.

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Bakre näsblödning – genomför akut åtgärd och ombesörj akut transport.
 • Främre näsblödning – bedöva, blodstilla och åtgärda.
 • Ge råd om egenvård, planera uppföljning och förebyggande av recidiv vid behov.

Åtgärd vid bakre näsblödning

Akut åtgärd i väntan på transport:

 • säkerställ fria luftvägar
 • kontrollera blodtryck
 • ta en längre färdiggjord tamponad (7-8 cm) eller en foleykateter och för in enligt instruktion.
 • sätt en perifer venkateter och ge vid behov intravenös vätska
 • överväg smärtstillande läkemedel intravenöst (särskilt vid tamponad med kateter).
Gäller endast för Region Norrbotten.

Insättning av färdiggjord tamponad:

 • exempelvis Rapid Rhino 7,5 cm - doppa i vatten (enligt tillverkare sterilt vatten, men det fungerar med ljummet kranvatten) i 30 sekunder, för in på högkant, blås upp med 5-10 ml luft.
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Insättning av foleykateter:

 • klipp bort spetsen, sätt gel och för in i näsan (8 cm på vuxen)
 • kuffa ballongen med 7-10 ml sterilt vatten och dra försiktigt tillbaka
 • kuffa mer vid behov (max 15 ml)
 • packa näskaviteten med gasvävstamponad indränkt i lidokainhydroklorid-nafazolin eller Terracortril
 • vaddera med kompress mot näsan och fäst med slangklämma eller peang.

Åtgärd vid främre näsblödning

 • Be patienten snyta ut eller sug ut koagler.
 • Dränk in sudd med lidokainhydroklorid-nafazolin (eller använd kutan bedövningsspray och blodstillande vadd), för in med nässpekulum och böjd pincett.
 • Låt sitta i 10-15 minuter.

Etsning vid lokaliserad blödningskälla:

 • etsa med silvernitratsticka eller motsvarande
 • sätt därefter en sudd med paraffinolja/glycerol som skydd i 6 timmar
 • informera patienten att dra ut sudden.

Tamponad vid diffus blödningskälla:

 • bedöva mer vid behov
 • sätt en tamponad av spongostan indränkt med tranexamsyra (injektionsvätska 100 mg/ml)
 • eller en tamponadbinda indränkt i paraffinolja eller Terracortril
 • eller en färdiggjord tamponad enligt instruktion
 • låt sitta 1 dygn och ta ut vid återbesök.

Egenvård

Ge råd till patienten att:

 • undvika att peta i näsan
 • fukta torr nässlemhinna med olja.

Rekommendera patienten att vid näsblödning:

 • snyta ut blod och koagler
 • trycka näsvingarna hårt mot septum i 10-15 min, sittande eller stående lätt framåtlutad
 • sätta in fetvadd med olja eller vaselin
 • alternativt applicera blodstillande vadd eller glycingel som finns receptfritt på apotek.

Uppföljning

Vid återkommande näsblödningar:

 • kontrollera Hb och eventuellt trombocyter
 • följ upp högt blodtryck
 • följ upp eventuella blodförtunnande läkemedel
 • överväg angiofibrom och granulomatös polyangit.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Näsblod, 1177