Höstblåsor

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Om hälsotillståndet

Förekomst

 • Höstblåsor (hand-, fot-, och munsjuka) är en beskedlig och ofarlig infektion som är vanligast hos barn < 10 år.
 • Sporadiska fall förekommer men epidemier under sensommar och höst är vanligare, särskilt på förskolor.

Orsaker

 • Höstblåsor orsakas av olika virus tillhörande enterovirusgruppen (ofta coxackievirus).
 • Smitta sker genom droppsmitta och möjligen också via avföring.
 • Inkubationstiden är 3-7 dygn och smittsamheten är mest uttalad första sjukdomsveckan.
 • Virus kan dock påvisas flera veckor efter symtomfrihet.

Utredning

Symtom

 • Feber, huvudvärk och katarrala symtom under 1−2 dygn
 • Därefter blåsor i mun och på hud
 • Ibland smärta i mun och hals
 • Symtomen klingar oftast av efter en vecka

Status

 • Allmäntillstånd
 • Mun och svalg – vitaktiga blåsor på läppar, kinder, tunga, gom och svalg
 • Hud – blåsor på rodnad bas, ibland enbart papulösa eller makulopapulösa förändringar
 • Lokalisation på kroppen – främst på handflator och fotsulor, ibland på andra lokalisationer

Handläggning vid utredning

Diagnosen är klinisk och ställs utifrån symtom och typisk lokalisation.

Differentialdiagnoser

 • Herpesstomatit
 • Aftös stomatit
 • Andra virusinfektioner
 • Erytema multiforme

Behandling

Handläggning vid behandling

 • Ge lugnande besked om att sjukdomen går över.
 • Ge allmänna råd om symtomlindring och smittspridning.
 • Informera om att allmäntillståndet avgör om barnet kan gå till skola eller förskola.

Allmänna råd

 • Receptfria smärtstillande läkemedel kan övervägas.
 • Ljumma eller kalla drycker kan lindra smärta i munnen.
 • Smittspridning minskas genom vanliga hygienråd.
 • Smitta på skola/förskola har ofta redan skett innan insjuknande (många är smittade utan symtom).

Komplikationer

Nagellossning kan förekomma 2-4 veckor efter den akuta infektionen om blåsor funnits under nageln. Ny nagel växer ut så småningom.

Benign serös meningit kan förekomma men är mycket sällsynt.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Höstblåsor, 1177

Om innehållet

Nationellt innehåll

Godkänt:
2020-11-25
Godkänt av:
Nationellt programområde hud- och könssjukdomar

Hitta på sidan