Hjärtstopp

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Omfattning av kunskapsstödet

Denna rekommendation gäller omhändertagande av hjärtstopp hos vuxna och barn med S-HLR.

Om hälsotillståndet

Orsaker

Vid hjärtstopp upphör hjärtats pumpförmåga, vilket kan ha olika orsaker:

 • ventrikeltakykardi (VT) eller ventrikelflimmer (VF)
 • asystoli.

Vuxna

Hjärtsjukdom är den vanligaste orsaken till hjärtstopp hos vuxna. Ventrikeltakykardi och ventrilkelflimmer kan brytas med defibrillering.

Barn

Andningsstopp, exempelvis drunkning eller kvävning, utgör cirka 90 % av alla hjärtstopp hos barn och kan inte defibrilleras.

Utredning

Anamnes

 • Tidigare hjärtsjukdom
 • Andra sjukdomar
 • Aktuella läkemedel

Behandling

Handläggning vid behandling

Akutbehandling vuxna

 • Bedöm livstecken – vakenhet, andning
 • Larma – ropa på hjälp, be någon ringa 112
 • Skapa fri luftväg
 • Påbörja S-HLR – 30:2 (30 kompressioner, 2 inblåsningar), 100 kompressioner/minut
 • Hämta defibrillator – anslut och följ råd
 • Syrgas – ge 10 liter/minut på mask (överväg larynxmask)
 • Dokumentera – åtgärder och tider
 • Ta hand om anhöriga och erbjud dem att närvara tillsammans med personal

Akutbehandling barn

 • Bedöm livstecken – vakenhet, andning
 • Skapa fri luftväg – gör 5 inblåsningar (gärna andningsmask)
 • Ropa på hjälp men lämna inte barnet
 • Påbörja S-HLR – 15:2 (15 kompressioner, 2 inblåsningar), 100 – 120 kompressioner/minut
 • Larma – ring 112 (efter minst 1 minut S-HLR, om ingen annan kan ringa)
 • Hämta defibrillator – anslut och följ råd
 • Dokumentera – åtgärder och tider
 • Ta hand om anhöriga och erbjud dem att närvara tillsammans med personal

Mål vid S-HLR

Målsättning är att larma och starta S-HLR inom 1 minut, defibrillera inom 3 minuter (vid VT/VF). HLR-bräda rekommenderas om det finns.

Kompressionsdjup vid S-HLR

 • Vuxna och barn från 13 år – 5 cm, tvåhandsgrepp
 • Barn 1-12 år – 5 cm, enhandsgrepp
 • Barn 0-1 år – 4 cm, ena handens två fingrar

Råd vid S-HLR

 • Inblåsningar bör ge synlig bröstkorgshöjning.
 • Kompressioner bör utföras korrekt.
 • Minimera avbrott i S-HLR. Fortsätt tills patienten vaknar eller ambulanspersonal tar över. Gör endast uppehåll under defibrillering.

Fortsatt handläggning

 • Inblåsningar bör ge synlig bröstkorgshöjning.
 • Kompressioner bör utföras korrekt.
 • Minimera avbrott i S-HLR. Fortsätt tills patienten vaknar eller ambulanspersonal tar över. Gör endast uppehåll under defibrillering.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Hjärt-lungräddning (HLR), 1177

Relaterad information