Hitta på sidan

Adenoidhypertrofi

Nationellt kliniskt kunskapsstöd med regionala tillägg.

Diagnoskoder saknas

För närvarande är diagnoskoderna inte tillgängliga.

Vårdnivå, samverkan och remissrutiner

Vårdnivå och samverkan

Gäller endast för Region Norrbotten.

Primärvård

 • Primär bedömning och utredning

Specialiserad vård

 • behandling med adenoidektomi (abrasio) vid behov
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Remissrutiner

Gäller endast för Region Norrbotten.

Remissindikation

 • Uttalad nästäppa
 • Snarkning och minst ett annat symtom
 • Tonsillhypertrofi och minst ett symtom
Slut på stycket som endast gäller Region Norbotten.

Om hälsotillståndet

Förekomst

En adenoid tillbakabildas med åldern och hypertrofi är sällsynt hos barn över sju år.

Orsaker

Adenoida vegetationer utgörs av lymfoid vävnad i epifarynx (nässvalget).

Vid hypertrofi kan bakre näsöppningarna obstrueras och ge problem i form av nästäppa, snarkningar och bidra till sömnapnésyndrom. Möjligen kan adenoiden även fungera som bakteriereservoar och orsaka recidiverande akuta mediaotiter.

Utredning

Symtom

 • Nästäppa, nasalt tal och munandning
 • Snarkningar, apnéer
 • Sömnsvårigheter
 • Trötthet och irritabilitet
 • Dålig viktuppgång och längdtillväxt

Anamnes

 • Recidiverande mediaotiter eller otosalpingiter
 • Allergi som kan påverka symtombilden (hereditet, riskmiljö, säsongsvariation)

Status

 • Inspektion av svalg, öronstatus samt främre rinoskopi
 • Överväg inspektion med pannlampa och spegel upp mot nässvalget vilket påvisar om en förstorad adenoid föreligger

Handläggning vid utredning

 • Överväg adenoidhypertrofi vid kontinuerliga symtom utan misstanke på recidiverande övre luftvägsinfektioner eller allergi.
 • Värdera behov av kirurgisk åtgärd i förhållande till risk, symtomens svårighetsgrad och barnets ålder (då det ofta växer bort spontant).

Behandling

Behandlingsval

I de fall behandling är aktuell, utförs en abrasio vid öron-näsa-halsklinik.

Patientmedverkan och kommunikation

Stöd och information för patient och närstående

Operation av körtel bakom näsan, 1177