Barn och ungdomars hälsa

LPO barns och ungdomars hälsa ska genom kunskapsstyrning bidra till att skapa en jämlik hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Barns och ungdomars hälsa berör de flesta andra programområden. Arbetet sker därför brett med att prioritera insatser som är specifika för barn och ungdomar på alla vårdnivåer och i hela vårdkedjan.

Vakant

  • Carola Alm-Niemi (ALK)
  • Nuria Melé Aldenbäck (Barnhälsovårdssamordnare)
  • Linda Grahn (LM-kommitté)
  • Vakant (Kommunrepresentant)

Jessica Segerlund
E-post: jessica.l.segerlund@norrbotten.se
Tel: 073-082 16 23