Söksida

Ungefär 30 resultat hittades på sökfrasen Tagg:Kunskapsstyrning.

Sökträffar

 1. vardgivarwebben.norrbotten.se sv utbildningskalender-vardgivarwebben alk-utbildning---kunskapsstyrning
  Vem ordnar?ALKFokus för yrkesgruppLäkare, sköterskor, cheferFöreläsareJessica Segerlund Samordnare Kunskapsstyrningen, Region NorrbottenTherese Nystad Samordnare
 2. vardgivarwebben.norrbotten.se sv nyhetsarkiv-vardgivarwebben webbinarier-med-olika-teman-om-kunskapsstyrning
  Vi går nu i våra regioner vidare från att etablera strukturer som säkrar analyser och beslut till ett tydligare fokus på en ökad förmåga att tillgängliggöra och införa olika
 3. vardgivarwebben.norrbotten.se sv kompetens-utveckling-forskning kunskapsstyrning
  Målet är att alla ska få en jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv hälso- och sjukvård Bästa möjliga kunskap ska finnas i varje patientmöte Som första steg har 26 nationella
 4. vardgivarwebben.norrbotten.se sv kompetens-utveckling-forskning kunskapsstyrning lokala-programomraden-lpo
  Ordförande/kontaktperson - LPO Reumatiska sjukdomarOrdförande/kontaktperson - LPO Öron, näsa, halsOrdförande/kontaktperson - LPO Barn och ungdomars hälsaOrdförande
 5. vardgivarwebben.norrbotten.se sv kompetens-utveckling-forskning kunskapsstyrning lokala-programomraden-lpo lpo-ogonsjukdomar
  LPO ögonsjukdomar ska arbeta för en god och likvärdig ögonsjukvård i hela regionen samt skapa samsyn inom professionen Patientgrupper som det kan fokuseras på inom uppdraget är
 6. vardgivarwebben.norrbotten.se sv kompetens-utveckling-forskning kunskapsstyrning lokala-programomraden-lpo lpo-aldres-halsa-och-palliativ-vard
  LPO äldres hälsa och palliativ vård har huvudansvar för ett kunskapsområde som bland annat omfattar geriatrik, vård av multisjuka/sköra äldre, palliativ vård och vård av personer
 7. vardgivarwebben.norrbotten.se sv kompetens-utveckling-forskning kunskapsstyrning lokala-programomraden-lpo lpo-tandvard
  LPO tandvård ska arbeta för att utveckla och sprida kunskap om tandvård så att denna används och finns tillgänglig i varje patientmöte
 8. vardgivarwebben.norrbotten.se sv kompetens-utveckling-forskning kunskapsstyrning lokala-programomraden-lpo lpo-sallsynta-sjukdomar
  Sällsynta sjukdomar omfattar många olika sjukdomsgrupper och patienternas behov varierar LPO sällsynta sjukdomar ska samordna och sprida kunskap som säkerställer att patienterna
 9. vardgivarwebben.norrbotten.se sv kompetens-utveckling-forskning kunskapsstyrning lokala-programomraden-lpo lpo-rorelseorganens-sjukdomar
  LPO rörelseorganens sjukdomar ska arbeta för att stärka hela omhändertagandet av patienter med sjukdomar i rörelseorganen Dessa patienter kan ibland behöva livslånga uppföljning
 10. vardgivarwebben.norrbotten.se sv kompetens-utveckling-forskning kunskapsstyrning lokala-programomraden-lpo lpo-reumatiska-sjukdomar
  LPO reumatiska sjukdomar ska arbeta för en kunskapsbaserad, säker, resurseffektiv och jämlik vård i hela regionen inom reumatiska sjukdomar Inflammation förekommer i leder och rygg